Eğitim

İngilizce Seviyeleri ve Konuları!

instagram takipçi hilesi

İngilizce Seviyeleri ve Konuları! Pek çok kişi İngilizce öğrenmek için uzun seneler harcamaktadır. Fakat maalesef ki büyük bir kısmımız için sonuçlar hüsrandır. İlkokuldan üniversiteye kadar İngilizce eğitimi görüyoruz fakat nedense öğrenemiyoruz. Ülkemizdeki dil eğitimi düzeyinin kötü olduğu kanısına varmak istemesek de varıyoruz maalesef.

İngilizce Seviyeleri ve Konuları!

Bu ayrı bir konu aslında ama yazımızın başında ufak bir sitem ve eleştiri ile başlamak istedik. İngilizce de A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere toplamda 6 seviye bulunuyor. Seviye yükseldikçe dilin zorluğu ve detayları da artıyor. Gelin bu seviyelere biraz daha yakından bakalım…

İngilizce Seviyeleri ve Anlamları

A1 – Beginner: Başlangıç ​​seviyesindeki İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin alacağı bölümdür. Bu seviyeyi tamamladıktan sonra basit sohbetlere katılabilir, küçük bir kelime hazinesine hakim olabilir ve günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Genellikle öğrencilerimizin bu seviyeyi tamamlamaları 2-10 hafta sürer.

ingilizce seviyeleri ve konulari 4

A2 – Elementary: Alt orta seviye olarak görüntülenir. Öğrenciler günlük konuşmaları anlayabilir ve yemek sipariş etmek ve adresleri açıklamak gibi daha karmaşık şeylerde ustalaşabilir. Genellikle öğrencilerin bu seviyeyi tamamlamaları tahminen 3-8 hafta sürer.

B1 – Pre-Intermediate: Öğrenciler bu düzeyde orta düzeyde İngilizce eğitimini tamamlayabilirler. Günlük yaşamla ilgili tüm konuşmaları kolayca anlayabilir ve iletebilirler. Ancak, arama yapmak artık daha kolay. Genellikle öğrencilerin bu seviyeyi tamamlamaları 3-7 hafta sürer.

B2 – Intermediate: Konuşma İngilizcesinde akıcı olarak kabul edilen bu ilk aşamada öğrenciler, ileri düzeyde İngilizceye hakim olma yolunda bir adım atıyorlar. Özel konularda kısa sunumlar ve kısa sunumlar mevcuttur. Genellikle öğrencilerin bu seviyeyi tamamlamaları 3-10 hafta sürer.

C1 – Upper-Intermediate: Bu seviyeye ulaşan ve tamamlayan öğrenciler artık rahatlıkla gazete okuyabiliyor ve TV izleyebiliyor. Çoğu akademik yazışma ve sunumu anlayabilir. Genellikle öğrencilerin bu seviyeyi tamamlamaları 4-10 hafta sürer.

C2 – Advanced: Öğrenciler, bu seviyede neredeyse tüm yabancı dil kurallarına ve bütünlüğüne hakim olmuşlardır. Herhangi bir alanda ve konuda konuşabilir veya iletişim kurabilirler. Genellikle öğrencilerin bu seviyeyi tamamlamaları 4-10 hafta sürer.

İngilizce Seviyeleri ve Konuları

ingilizce seviyeleri ve konulari 1 1

A1 İngilizce Konuları

 • Alfabe ve Be Fiili
 • Tekil İsimler
 • Çoğul İsimler
 • İyelik Sıfatları
 • İyelik Zamirleri
 • Be Fiili İle Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri
 • Selamlaşma Cümleleri
 • Have Fiili ve Sahiplik Durumu
 • Sayılar
 • Saati Söyleme
 • Hava Durumu
 • Aile Bireylerini Öğrenme
 • Hayvanları Öğrenme
 • Geniş Zaman
 • Geçmiş Zaman
 • Gelecek Zaman
 • Wh- Soru Cümleleri
 • Durum Fiilleri
 • Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

A2 İngilizce Konuları

 • Sayılar
 • Simple Present Tesne
 • Past Simple Tense
 • Present Perfect Simple Tense
 • Past Perfect Simple Tense
 • Simple Future Tense
 • Phrasal verbs
 • Camperatives, superlatives
 • Possesive
 • Have got, has got
 • Much many enough too
 • Should
 • Must
 • Be able to
 • Imperatives
 • May might could
 • Wishes and unreal past
 • Reported speech
 • If vs When
 • Question tags
 • Negative questions
 • So, neither, too, either

B1 İngilizce Konuları

 • Adjective And Adverbs
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Relative Clauses
 • Noun Clauses
 • Past Continuous
 • Past Perfect Simple
 • Present Perfect Continuous
 • Present Perfect Simple
 • Future Continuous
 • Connecting Words
 • Near Future Tense
 •  Future Simple
 • Possibility
 • Necessity And Advice
 • Question Tags
 • Both, Either, Neither
 • Quantity Words
 • If Clauses
 • Passive Forms
 • Indirect Questions
 • So Do I/ Neither Do I
 • Personal / Indefinite Pronouns
 • Common Phrasal Verbs

B2 İngilizce Konuları

 • Present Simple
 • Present Progressive
 • Stative verbs
 • Be used to + ing forms
 • Past simple
 • Past Progressive
 • Was / were going to
 • Used to / would + baseform
 • Present perfect simple
 • Present perfect progressive
 • Past perfect simple
 • Past perfect progressive
 • Future will / going to
 • Future progressive
 • Future perfect
 • Zero and first conditional
 • Time clauses
 • Must, have to, need, may, could
 • Should, ought to, had better
 • Must, can, could, be able to
 • Infinitives and ing forms
 • Passive voice
 • Subject / object questions
 • Reported speech
 • Second and third conditionals
 • Wishes in the present and past
 • Quantifiers – comparisions
 • Relative clauses / participle clauses
 • Determiners
 • Causative form kalıpları
 • Adverbal clauses 1
 • Adverbal clauses 2
 • Adverbal clauses 3
 • Both/neither nor/not only… but also/ either … or kalıpları
 • And, or, because, so, however, therefore, but, although, though, as if, that’s why gibi zıt durumları birbirine bağlamak için kullanılan bağlaç kalıpları

C1 İngilizce Konuları

 • Passive voice
 • Relative clauses
 • Noun clauses
 • Adverbial clauses
 • If clauses and causatives
 • Participle clauses
 • Inversion

C2 İngilizce Konuları

 • Passive voice
 • Relative clauses
 • Noun clauses
 • Adverbial clauses
 • If clauses and causatives
 • Participle clauses
 • Inversion
 • Subjunctive
 • Cleft Sentence

İngilizce Seviyeleri ve Konuları İle İlgili Videolar

https://www.youtube.com/watch?v=Sff1J_Bt6hg&pp=ygUhaW5naWxpemNlIHNldml5ZWxlciB2ZSBrb251bGFyxLEg

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu