Bilim ve KeşifGirişimcilik ve İşletmeİnsan KaynaklarıKişisel Finans

Anlatılamayan Meslek ”Endüstri Mühendisliği” Nedir?

instagram takipçi hilesi

Endüstri mühendisliği, imalat, dağıtım, kamu, enerji, sağlık ve finans dahil olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerde sosyo-teknik sistemlerin tasarımı, kurulumu, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve kontrolü ile ilgilenen bir mühendislik alanıdır. Endüstri mühendisliği disiplininin ayırt edici bir özelliği, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanan, ancak sosyal ve fiziksel ortamları bozmadan bu tür sistemlerin performansını optimize etmek için insanların, makinelerin, malzemelerin ve bilgilerin bütünleşmesidir.

Endustri Muhendisligi 800x450

Endüstri mühendisliği eğitimi, gelecekteki uygulayıcılara, esnek bir organizasyon oluşturmak ve sürdürmek için gereken ve böylece sürekli olarak dinamik ortama uyum sağlayabilen bir takım yeterlilikler sağlamalıdır.

Bilgi Mühendisliği Seçeneği

Endüstri mühendisi, doğru bilgiye doğru zamanda kolay erişebilmelerini sağlayarak insanları daha verimli ve etkili hale getirmeye çalışmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler bir yönetim bilgi patlaması yarattı. Bir kuruluşun bir sistem görüşü mutlaka aşağıdaki hususları ele almalıdır:

  • Verilere erişim sağlamak ve ihtiyaç duyan herkese alakalı verileri dağıtmak.
  • Büyük hacimli verileri yönetim süreci için yararlı olan bilgilere dönüştürmek.
  • Kurumdaki insanların ve bilgisayarların karar alma süreçlerini koordine etmek.
  • Belirli kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi sistemleri tasarlamak.
  • Bir organizasyon içindeki bilgi sistemlerinin gelişimini yönetmek.
  • Bilgi teknolojisini bir şirketin stratejik gelişimine yerleştirmek.
  • Global bir pazarda bilişim teknolojisinden yararlanmak.
  • Eski veri işleme sistemlerini stratejik, rekabetçi bilgi teknolojisi araçlarına dönüştürmek.

Bu konuların ele alınmasında, her mühendisle açıkça ilgili olan bilgisayar ve sistem teknolojileri ile entegrasyon teknolojileri, bilgi teknolojileri yönetimi ve entegre sistemler gibi daha özel endüstri mühendisliği konuları arasında bir ayrım yapılmıştır. İkinci konu, imalat, işletme ve sağlık gibi belirli bir organizasyon sınıfı içerisindeki entegre sistemlerin benzersiz niteliklerini ele almaktadır.

İnsan Faktörleri ve Ergonomi Seçeneği

Endustri Muhendisligi Nedir 800x480

Endüstri mühendisleri ayrıca, fiziksel çalışma ortamını inceleyerek ve geliştirerek verimliliği artırır. İnsan faktörleri mühendisliği hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan çalışanlar ve yöneticiler olarak insanların incelenmesidir. İnsan fizyolojisinin, özellikle sinir sisteminin incelenmesi, uyaranlara tepki, duyusal algı, operatör görevlerinde insan performansı ve insanların bilgi işleme yeteneği ile ilgili büyüleyici keşiflere yol açar.

Bu ilkeler insan-makine sistemlerinin tasarımında, özellikle de bilgi gösterme, kontrol düzeni, telafi edici kontrol sistemleri ve çalışma ortamlarının tasarımındaki sorunlara dikkat edilerek uygulanır. İş örgütlerinde insanların davranışları, bireysel ve sosyal psikoloji açısından incelenir. Bu çalışmalar, yönetim ve liderlik stilleri, organizasyonel hedefler ve teşvikler, çalışan ilişkileri ve planlanan değişimin uygulanması ile ilgili önemli sonuçlara yol açmaktadır.

Operasyonel Araştırma ve Yönetim Bilimi seçeneği

Operasyonel araştırma ve yönetim bilimi, performanslarını tahmin edebilmek ve optimal olarak kontrol edebilmek amacıyla gerçek sistemlerin ve süreçlerin matematiksel modellemesini içerir. Örneğin, stokları ve kıtlıkların beklenen maliyetlerini en aza indirmek için depoda ne kadar envanter taşınması gerektiğini belirlemek için istatistikler kullanılır.

Kuyruk teorisi, bankalarda, acil servislerde ve üretim tesislerinde hizmet bekleyenlerin veya işlerin bekleme süresini analiz etmek için kullanılır. Doğrusal cebir (doğrusal programlama adı verilir), maruz kalınan karı maksimize etmek için en uygun ürün karışımını belirlemek için kullanılır.

Bu seçeneğin kapsadığı alanlar, planlama, güvenilirlik, bakım, tahmin, sıraya alma, değer analizi ve belirsizlik altında karar vermeyi içerir. Günümüz endüstriyel mühendislik faaliyetlerinin çoğu, bir kurumun her kademesinde karar vermeyi destekleyen yönetim biliminin uygulanmasıdır.

Endüstri Mühendisliği’nde Kariyer

Endustri Muhendisligi ilgili

Endüstri mühendisleri, kaliteyi ve üretkenliği artıran süreçler ve sistemler geliştirir. Endüstri mühendisleri, işyerini diğer çalışanlar için daha iyi hale getirirken para tasarrufu yaparak işverenlerine önemli katkılarda bulunur. Dolayısıyla, bu hedeflere değer veren herhangi bir kuruluşta iş bulabilirler.

Endüstri Mühendisleri ile İlgili Kariyer

1. Mimari ve Mühendislik Yöneticileri

Mimarlık ve mühendislik yöneticileri, mimarlık ve mühendislik şirketlerinde etkinlikleri planlar, yönetir ve koordine eder.

2. Maliyet Tahmin Ediciler

Maliyet tahmin edicileri, bir ürün üretmek, bir bina inşa etmek veya hizmet vermek için gereken zamanı, parayı, malzemeleri ve emeği tahmin etmek için veri toplar ve analiz eder. Genellikle belirli bir ürün veya endüstride uzmanlaşırlar.

3. Sağlık ve Güvenlik Mühendisleri

Sağlık ve güvenlik mühendisleri, insanları hastalık ve yaralanmalardan ve mallardan zarar görmekten korumak için prosedürler ve tasarım sistemleri geliştirmektedir. Kimyasalların, makinelerin, yazılımların, mobilyaların ve diğer ürünlerin insanlara veya eşyalara zarar vermeyeceğinden emin olmak için mühendislik ve sağlık ve güvenlik bilgilerini birleştirir.

4. Endüstri Mühendisliği Teknisyenleri

muhendis

Endüstri mühendisliği teknisyenleri, endüstri mühendislerine, bir ürünü yapmak veya bir hizmet sunmak için çalışanları, makineleri, malzemeleri, bilgileri ve enerjiyi entegre eden verimli sistemler geliştirmede yardımcı olur. Makine ve ekipman yerleşimleri hazırlar, iş akışlarını planlar, istatistiksel üretim çalışmaları yürütür ve üretim maliyetlerini analiz ederler.

5. Endüstriyel Üretim Yöneticileri

Endüstriyel üretim yöneticileri, üretim ve ilgili tesislerin günlük işlemlerini denetler. Otomobil, bilgisayar donanımı veya kağıt ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesi oluşturmak için kullanılan faaliyetleri koordine eder, planlar ve yönlendirir.

6. Yönetim Analistleri

Genellikle yönetim danışmanları olarak adlandırılan yönetim analistleri, bir kurumun verimliliğini arttırmanın yollarını önerir. Yöneticilere, düşük maliyetler ve artan gelirle organizasyonları nasıl daha karlı hale getirecekleri konusunda tavsiyede bulunurlar.

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve Teknisyenleri

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve teknisyenleri birçok çalışma ortamı ve çalışma prosedürü hakkında veri toplar ve analiz eder. Uzmanlar, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uyumu inceliyorlar. Teknisyenler, işçilere, mülklere, çevreye ve genel halka zarar vermeyi önlemek için testler yapmak ve tehlikeleri ölçmek konusunda uzmanlarla birlikte çalışır.

8. Kalite Kontrol Müfettişleri

Kalite kontrol müfettişleri, ürün ve malzemeleri, teknik özelliklerden kaynaklanan kusurlar veya sapmalar açısından inceler.

Endüstri Mühendisleri İçin Önemli Nitelikler

1. Yaratıcılık: Endüstri mühendisleri, aynı hedefe ulaşırken maddi kaynakların, zamanın veya iş gücünün kullanımını azaltmak için birçok ortamda yeni üretim süreçleri tasarlamak için yaratıcılığı ve ustalığı kullanırlar.

2. Eleştirel Düşünme Becerileri: Endüstri mühendisleri, kötü gidişat ve verimsizlikle ilgili sorunları çözmek için yeni sistemler geliştirir. Bu problemleri çözmek, alternatif çözümlerin, sonuçların veya sorunlara yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için mantık ve muhakeme gerektirir.

3. Dinleme Becerileri: Bu mühendisler genellikle ekip halinde çalışırlar, ancak müşterilerden, satıcılardan ve üretim personelinden geri bildirim almaları gerekir. Fikirleri ve sorunları tam olarak kavramak için müşterileri ve müşterileri dinlemeliler.

4. Matematik Becerileri: Endüstri mühendisleri matematik, trigonometri ve matematikteki diğer ileri konulardaki çalışmalarını çalışmalarında analiz, tasarım ve sorun giderme için kullanırlar.

5. Problem Çözme Yetenekleri: Üretim için tesisler tasarlama ve hizmet sunma süreçlerinde, bu mühendisler, işçilerin güvenliğinden kalite güvencesine kadar aynı anda birkaç konuyla ilgilenir.

6. Konuşma Becerileri: Endüstri mühendisleri, bazen yazılı talimatları hazırlayabilmeleri için üretim personeline veya teknisyenlerine talimatlarını açıklamak zorunda kalırlar. Kavramları açık ve hızlı bir şekilde açıklayabilmek, pahalı hataları ve zaman kaybını önlemede çok önemlidir.

7. Yazma Becerileri: Endüstri mühendisleri, diğer mühendisler veya bilim adamları için veya gelecekteki referans için belgeler hazırlamalıdır. Dokümantasyon tutarlı olmalı ve başkalarının bilgiyi anlayabilmesi için düşüncelerini açıkça açıklamalıdır.

Endüstri Mühendisliği İle İlgili Videolar

Kaynak
Youtube

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu