ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Programı Nedir?

Google News

ERP veya kurumsal kaynak planlaması, bir kuruluşun iş süreçlerinin ana işlevsel alanlarını birleşik bir sisteme entegre etmek için tasarlanmış modüler bir yazılım sistemidir.

Bir kurumsal kaynak planlaması sistemi, finans ve muhasebe, İK, üretim ve malzeme yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi gibi temel iş alanlarına odaklanan, genellikle modüller adı verilen temel yazılım bileşenlerini içerir. Kurumlar, hangi işler için hangilerinin daha önemli olduğunu temel alarak hangi çekirdek modüllerin kullanılacağını seçer.

erp nedir 1

ERP Nasıl Çalışır?

ERP sistemleri, işletme bilgilerini toplayan ve tablolarda saklayan merkezi bir ilişkisel veritabanına dayanır. Verilerin merkezi olarak depolanması, finans, satış ve diğer departmanlar gibi son kullanıcıların analiz için istenen bilgilere hızla erişmelerini sağlar.

ERP sistemleri, farklı departmanlardaki çalışanların kendi elektronik tablolarını ve raporlarını yönetmesi yerine, raporların tek bir merkezi sistemden oluşturulmasına izin verir. CRM, İK ve finans gibi bir kurumsal kaynak planlaması modülünde güncellenen bilgiler merkezi, paylaşılan bir veritabanına gönderilir. Merkezi veritabanındaki uygun bilgiler daha sonra diğer modüllerle paylaşılır.

erp nedir 2

ERP’nin Önemi

Uzmanlar, ERP’nin dört önemli ticari faydasını vurguluyor:

İlgili İçerikler
  • BT maliyet tasarrufu
  • İş süreci verimliliği
  • Süreç standardizasyonu için bir iş süreci platformu
  • İş yeniliği için bir katalizör

İşletmeler çoğu zaman ilk iki alana odaklanırken, ölçülmesi kolaydır, ancak son iki alan işletmeler için daha büyük etki yaratabilir.

ERP, kuruluş genelinde hızlı bir şekilde adapte olmalarını ve değişikliklere cevap vermelerini sağlayan gerçek zamanlı iş verilerini sağlar. kurumsal kaynak planlaması sistemlerinde mevcut olan işletme verileri, kurum içinde daha bilinçli karar verilmesini sağlar. ERP sistemleri ayrıca tedarik zincirindeki verimliliği artırmak için üçüncü taraf ortaklarla ve satıcılarla veri paylaşabilir.

erp nedir 3

ERP Sistemlerinin Faydaları

ERP, çoğu bilgi paylaşımı ve standardizasyondan elde edilen birçok fayda sunmaktadır. kurumsal kaynak planlaması bileşenleri farklı sistemlerden daha kolay veri paylaşabildiğinden, departmanlar arası iş süreçlerinin günlük olarak yönetilmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca, özellikle güçlü analizler, makine öğrenmesi ve endüstriyel IoT yetenekleri gibi birçok ERP sisteminin içerdiği yeni teknolojilerle verilerden daha iyi bilgiler sağlayabilir.

Ek olarak, ERP yazılımı:

  • Veri toplama işlemini otomatikleştirerek verimliliği artırır.
  • İlerleyerek daha karmaşık iş safhalarını yöneterek iş gelişimini sağlar.
  • Uyum sağlayarak riski en aza indirgemeye yardımcı olur.
  • Data paylaşımını ve tümleşik bilgileri uygulayarak işbirliğini teşvik eder.
  • Daha iyi iş zekası profili ve müşteri hizmeti avantajlarını ve uygulamalarını sağlar.
  • Tedarik zinciri yönetimini geliştirir.

Çok Katmanlı ERP Sistemleri

Şirket ortamındaki veya bulut tabanlı en yaygın kurumsal kaynak planlaması dağıtımı, satıcı profili hızla değişse de, genellikle büyük bir satıcının tek bir satıcısının standart bir sistemidir.

Artık birçok kuruluş, tek bir ortamda, genellikle iki aşamalı veya çok katmanlı ERP olarak bilinen birden fazla kurumsal kaynak planlaması sistemi kullanıyor. Bunun nedenleri arasında organizasyondaki coğrafi farklılıklar, farklı sistemler çalıştıran farklı bölümler veya çeşitli sistemlerin bir ortama getirildiği şirket birleşmeleri yer alıyor.

Bu dağıtımlar genellikle kuruluş genelinde çalışan büyük bir Tier 1 ERP’ye sahiptir ve kuruluşun bütünü için kritik öneme sahip işlevleri ve Tier 2 adı verilen ve daha az kritik işlevleri yürüten veya bölümlere özgü bir veya daha fazla ERP’yi içerir.

erp nedir 4

ERP ile ilgili videolar

https://www.youtube.com/watch?v=PKH9YCmmhqI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir