Politika

Türkiye’nin Ekonomik Kaderini Belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Nedir?

instagram takipçi hilesi

6 Eylül günü açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), 3 yıllık bir planlamayı içeriyor. 5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi gereğince, çok yıllı bütçe hazırlık süreci, Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen orta vadeli programın makro politikaları, ilkeleri, hedefleri ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri içerecek şekilde Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulur.

Bu orta vadeli program, bütçe sürecini başlatırken stratejik amaçları temel alarak kamu politikalarını ve uygulamalarını şekillendirir ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirir. Ayrıca, kamu ve özel sektör için öngörülebilirlik sağlayarak güven ve istikrara katkıda bulunan bir yol haritası niteliği taşır. Son yıllarda elde edilen sosyal ve ekonomik gelişmeleri daha sağlam bir temel üzerinde sürdürme amacını taşır.

Orta Vadeli Program, çeşitli alanlarda tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler setini sunarak makro politikaların yanı sıra temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri içermektedir. Bu program, Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde temel hedefleri ve öncelikleri rehber olarak kullanılacaktır.

Program, üç yıllık bir perspektife sahip olup dinamik bir yapıya sahiptir ve yıllık uygulamaların sonuçları ile genel şartlardaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak her yıl güncellenmektedir. Bu bağlamda, Programın uygulanması ve dışsal faktörlerin etkileri etkin bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Ayrıca, Programdaki hedeflerin ve önceliklerin uygulanmasının takip edilmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kurulu’na bilgi sunulması sorumluluğu Kalkınma Bakanlığı’na aittir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan Orta Vadeli Program raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

» Orta Vadeli Program 2024-2026
» Orta Vadeli Program 2023-2025
» Orta Vadeli Program 2022-2024

orta vadeli program nedir 1

Orta Vadeli Program Amacı Nedir?

Orta Vadeli Program (OVP), stratejik hedefler ışığında kamu politikalarını ve uygulamalarını belirleyerek kaynakların bu doğrultuda tahsis edilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, kamu ve özel sektör için daha öngörülebilir bir yol haritası sunarak ekonomik ve sosyal gelişmelerin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve güven ile istikrarı artırmayı hedefler.

OVP, makro politikaların yanı sıra temel gelişim eksenleri ve ana sektörleri de içermektedir. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanması, yasal düzenlemelerin yapılması ve kurumsal karar verme süreçlerinde programın amaçları ve öncelikleri temel bir rehber olarak kullanılır. OVP, üç yıllık bir perspektife sahiptir ve her yıl, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel koşullardaki değişikliklere göre güncellenmektedir.

orta vadeli program nedir 2

Orta Vadeli Program İçeriği Nedir?

  • Kamu ve özel sektör için öngörülebilirliği artırmayı hedefleyen bir yol haritası sunmaktadır.
  • Çeşitli alanlarda tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler setini sunmaktadır.
  • Makro politikaların yanı sıra temel gelişim eksenleri ve ana sektörleri içermektedir.
  • Uzun vadeli amaçlara katkı sağlamak amacıyla üç yıllık dönemde odaklanılacak öncelikleri belirler.
  • Uygulamaların sonuçları ve genel koşullardaki değişiklikler göz önünde bulundurularak, her yıl güncellenebilen dinamik bir yapı sunar.
  • Bu program, üç yıllık bir perspektife sahiptir.

Orta Vadeli Program Neden Önemlidir?

Entegrasyon ve Tutarsızlık Önleme: Orta Vadeli Program (OVP), farklı bakanlık ve kurumların hedeflerini ve politikalarını birbirleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlar. Bu, devlet içindeki farklı birimlerin ortak bir vizyon ve strateji etrafında bir araya gelmelerini teşvik eder ve bu da politikaların daha etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlar.

Ekonomik Aktörler için Kılavuz: OVP, ekonomik aktörler için son derece önemli bir bilgi kaynağı sunar. İş dünyası, yatırımcılar ve finansal kuruluşlar için ekonominin uzun vadeli beklentilerini ve devletin ekonomi politikalarını anlama konusunda rehberlik eder. Bu, özellikle yatırım kararları alırken veya uzun vadeli stratejik planlar oluştururken büyük önem taşır.

orta vadeli program nedir 3

Halkın Bilgilendirilmesi: Orta Vadeli Program (OVP), kamuoyunu bilgilendirmek açısından da önemli bir rol üstlenir. Bu, hükümetin ekonomik politika hedeflerini, stratejilerini ve önceliklerini daha anlaşılır bir şekilde sunar. Bu, kamuoyunun hükümetin planlarını daha iyi anlamasına ve değerlendirmesine olanak verir.

Dinamik Güncellemeler: OVP’nin yıllık olarak güncellenmesi, ekonomik koşulların dinamik yapısına uygun bir yaklaşımı yansıtır. Bu, programın her zaman güncel ve geçerli olmasını sağlar, bu da hükümetin değişen koşullara hızlı bir şekilde yanıt vermesini kolaylaştırır.

Orta Vadeli Program İle İlgili Videolar

Mustafa Ersan

1997 yılında Manisa'da doğdum. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okumaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu