Tarih

Protestanlık Nedir, Martin Luther Kimdir?

instagram takipçi hilesi

Ortodoks ve katolik mezhebinden sonra 3. büyük mezhep olan Protestanlık Nedir, Martin Luther’in etkileri Nelerdir? bu konu hakkında bilgiler paylaşacağım. Dünyada büyük yankı uyandıran bu konu hakkında yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Protestanlık Nedir?

Protestanlık mezhebi, Martin Luther’in yaşadığı çeşitli haklı sorunlar nedeniyle kiliselere karşı başlattığı ve ardından bilinen çeşitli olayları da tetiklediği sanılan duruma verilen genel addır.

Kiliseler orta çağda çok büyük güçlere sahiplerdi. Bazı kiliseler Yağmacılığı, yozlaşmışlığı ve yalancılığı ilke edinerek insanları büyük bir aldatmacanın içine sürüklemişlerdi. Bizimde yıllarca 3Y olarak adlandırdığımız yağmacılık, yozlaşmışlık ve yalancılığın arkasına saklanmışlardır.

Piskoposlar, rahipler hatta papalar dinden tamamen uzak kişisel çıkarlarını savunan büyük rantlar uğruna yaşam süren genel olarak bütün amacı güç odaklı olan kişiler haline gelmişlerdi.

Bulundukları dönemde şimdi günümüzdeki gibi tahsil sahibi meslekler doktorluk, avukatlık gibi okunmasına gerek olduğunu düşünmemişler. Sadece ve sadece kiliseye bir şekilde girip rahip ya da piskopos olmak istemişledir. Böylece istedikleri zengin hayatı yaşayabiliyorlardı. Bu dönemlerde kiliseler çok fazla parayı bünyesinde barındırıyordu.

Protestanlık Nedir, Martin Luther Kimdir?

Martin Luther’i sinirlenmeye teşvik eden durum da kilisenin bu kadar zengin ve güce düşkün olması olmuştur. İnsanlarda kilise görevlilerinin aksine daha sakin ve mütevazi bir hayat sürüyorlardı.

Kutsal kitap sayılan İncil’de bahsedildiği üzere insanlar bu şekilde bir yaşam sürmekteydiler. Hatta din adamları ve kilise çalışanları bu durumun böyle olduğunun farkındaydı ve incilin herkesin eline geçmemesi gerektiğini düşünürlerdi.

Martin Luther benzeri bir çok ünlü düşünürde protestanlığa fikir olmuş ve protestanlığa yol açmıştır. Aynı zamanda kiliselere karşı çeşitli ayaklanmalarda başlatmıştır. Fakat bu düşünürlerin kilisenin sahip olduğu özellikleri değiştirecek kuvvet ve azmi yok denecek kadar azdı.

kilise

Ünlü düşünürlerden Jan Hus’da ayaklanma başlatmıştır. Fakat meydan ortasında yakılarak hayatına son verilmiştir.

Kilise o dönemlerde Almanya‘ya bir çok rahip göndermiştir. Bu rahipler halka çeşitli belgeler satarak onların fikirlerini devşirmişler kendi taraflarına çekmişlerdir. Halka bu belgeleri para ile satın almaları karşılığında cennete gideceklerini vaat etmişlerdir. Buna sinirlenen Martin Luther kendi cemaatini ayaklandırmış ve isyanlar başlatmıştır.

Martin Luther’in diğer düşünürlerden farkı öldürülememiş olmasıdır. Nedeni ise o yıllarda Avrupaya yayılmış olan matbaanın ve bu düşüncelerin hızla yayılmış olmasından kaynaklanmaktaydı. Diğer bir neden ise Martin Luther’i koruyan bazı Alman prenslerin olmasıydı. Martin Luther kiliselere ve din adamları fazlaca sert çıkıyordu. Bu şekilde bir çok insancıl kitleyi arkasına almayı başarmıştı.

Hatta kaleme aldığı eserlerin birinden aktarıldığı üzere Martin Luter’in ne denli sert konuştuğunu sizlere aktarabilirim. ”Bu adam kendisini ne zannediyor. Bize onun İsa’nın Dünya’daki temsilcisi olduğu söyleniyor. Buna rağmen o İsa’nın gerçek düşmanı tam bir Deccal. İhtişam içinde yaşıyor, üç katlı taç takıyor, huzuruna çıktığınızda ayak parmağını öptürüyor, hizmetkarları O’nun omuz hizasında yaşıyor yine İncil’den bildiğimiz kadarıyla İsa yürüyerek gidiyordu”

Ölmek üzere olan zengin kişileri ziyaret eden kilise görevlileri, ölüm yatağındaki zengin kişileri cehenneme gitmekle tehdit ediyorlar ve zenginliklerini bu yolla almayı amaçlıyorlardı.

protestan

Protestanlık Dünyaya etkili ve çarpıcı bir şekilde yayılmıştır. Ortodoks ve katolik mezhebinden sonra gelen 3. büyük mezhep olarak devam etmektedir. Kilisenin sahip olduğu gelenekten sıkılan kişiler Protestanlığı bir çıkış yolu olarak görmüşlerdir. Protestanlık aynı zamanda bir reform hareketidir. Latinceden gelen ve bir şeyin şeklini değiştirmek anlamına gelen bu kavramla kısa sürede dünyaya yayıldı.

İskandinavya ülkelerinde Protestanlık yayılmıştır. İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde değişik şekillerde yayılmıştır. Her ülke protestanlığını kendi bildiği şekilde uygulamıştır.

Martin Luther 1546 yılında kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Fakat onun başlattığı Protestanlık hareketi Avrupa’da uzun yıllarca devam etti.

Protestanlık Nedir, Martin Luther Kimdir? İle İlgili Videolar:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu