Bilim ve Keşif

Patoloji Nedir, Hangi Alanlar ile İlgilenir?

instagram takipçi hilesi

Patoloji, hastalığın bilimsel çalışması ve belirli hastalıkların nedenleridir. Başka bir deyişle, vücut dokusundaki değişikliklerin incelenmesidir. Kelime ayrıca bu alanda eğitim almış bir doktoru ifade eder.

Patoloji Nedir, Hangi Alanlar ile İlgilenir?

Patoloji alanı iki ana alana ayrılabilir:

1) Klinik patoloji -bir bireyin sağlığını değerlendirmek veya enflamasyonu saptamak için vücut sıvıları ve dokuları üzerinde gerçekleştirilen teşhis testleri.

2) Deneysel patoloji – canlı organizmanın dışındaki hücreler veya dokular üzerinde yapılan çalışmalar. Bu çalışmalar, hastalıklara neyin neden olduğunu bulmaya ve onlar için tedaviler geliştirmeye yardımcı olur.

Her patolog türü bir alanda uzmanlaşmıştır veya her iki işi de yürütür, ancak çok azı yalnızca deneysel patoloji ile çalışır. Kanser veya bulaşıcı hastalık gibi hastalıkları olan insanlarla ilgilenen bir doktor. Parazitler ve virüsler dahil olmak üzere hayvanlardaki hastalıkların nedenlerini araştıran bir doktor. İlaçların hastalara etkileri konusunda uzman. Virüsler ve bakteriler konusunda uzman.

Bir patolog, hangi tür hücrelere bir hastalık bulaştığını ve ne kadar hızlı yayıldığını bulmak için eğitilir. Bir patolog ayrıca antikor oluşturmak için testler yapabilir. Bunlar, vücudunuzun bir hastalığa tutunarak ona karşı savaşan maddelerdir.

Ayrıca bakteri gibi hastalıklara neden olabilecek organizmaları kontrol eder ve bunları direnç açısından test eder. Bir patolog, yalnızca hücrelere bakarak kan veya doku biyopsileri gibi diğer örnekleri test edebilir. Bazen bir immünopatolog yalnızca bir vücudun bağışıklık sistemini test eder. Patologların asıl mesleği, hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olmaktır.

Doktorların hastaları için uygun tedaviye karar vermelerine yardımcı olan patoloji testleri aracılığıyla bakteriyel ve viral hastalıkların neden olduğu enfeksiyonları belirlemede ayrılmaz bir rol oynarlar. Patologlar ayrıca hastalıkların nedenleri, tedavileri ve tedavisi ile ilgili araştırma faaliyetlerinde yer alabilirler.

Patoloji ile İlgili Bilimsel Araştırmalar

patoloji nedir

Bilim adamları tarafından yapılan önceki araştırmalara dayanarak katılımcıların deneysel tedavilere ne kadar iyi yanıt verdiğine dair veri toplayarak klinik araştırmalara dahil olabilirler. Artan sayıda patolog artık üniversitelerde veya diğer eğitim kurumlarında akademisyen veya araştırmacı olarak çalışmaktadır. Modern antibiyotiklerin ortaya çıkmasından önce, tüberküloz, psittakoz ve cüzzam gibi hastalıklar ölümcüldü.

1930’ların sonlarında antibiyotikler keşfedildiğinde, patologlar bakterilerin hastalıklara nasıl neden olduğunu inceleyebildi ve onları tedavi etmenin yollarını bulabildiler. Bugün patologlar, doktorların hastaları tedavi etmelerine yardımcı olma konusunda hala çok önemlidir.

Küçük mide rahatsızlıklarından kansere kadar çeşitli hastalıklara neden olan bakteriler patologlar tarafından incelenebilir ve yeni ilaçların geliştirilmesine yol açabilir. Günümüzde kanser veya HIV/AIDS için birçok ilaç üniversitelerde patologların rehberliğinde çalışan bilim adamları tarafından geliştirilmektedir. Patologlar ayrıca insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olan virüsleri inceler, yayılmalarını önlemenin ve insanlara veya hayvanlara bulaşanları iyileştirmenin yollarını bulurlar. Dahası, Patologlar Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları anlamak için bile çalışıyorlar.

Patoloji hastalık ve hastalıklarla ilgilenen bir meslektir.

Patologlar, hastalıkları teşhis eden ve tedavi eden sağlık uzmanlarıdır. Kan, doku ve idrardan X-ışınlarına, CT taramalarına veya MRI’lara kadar her türlü numuneyi incelerler. Patolog olabilmek için anatomi veya biyokimya, mikrobiyoloji veya patoloji gibi yakından ilgili bir konuda en az lisans derecesine sahip olmak gerekir.

Daha sonra patoloji alanında yüksek lisans derecesi (MD/PhD) almaya devam etmeleri gerekir. Bu lisansüstü dereceler genellikle en az beş yıllık tam zamanlı eğitim alan tıp fakültesi eğitim programları aracılığıyla elde edilir.

Lisans düzeyinde, genellikle histoloji, anatomi ve fizyoloji çalışmaları gerekir. Bu onlara insan vücudunun işleyişi ve hastalıktan nasıl etkilendiği konusunda iyi bir temel sağlayacaktır. Ayrıca bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji ve immünoloji dersleri alacaklar. Bunlar onlara lisansüstü düzeyde daha sonraki çalışmalar için iyi bir temel sağlayacaktır.

Patolojinin bir diğer önemli yönü de, bu alanı okuduktan sonra farklı ilgi ve hedeflere sahip mezunlar için çok çeşitli kariyer seçeneklerine sahip olmasıdır. Patologlar arasında, her kişinin kariyeri boyunca yaptığı işin türü konusunda geniş farklılıklar vardır.

Bazı patologlar bir patoloji alanında uzmanlaşıp yalnızca o alanda çalışırken, diğerleri daha geniş bir uygulama kapsamına sahip olabilir. İkinci seçenek, genellikle lisans düzeyinde hayvanlarla deney yapmayı, ardından patoloji alanında bir lisansüstü çalışma programını veya başka bir tıp uzmanlığından ihtisasını tamamlamayı içeriyordu.

Alana girdikten sonra, dahiliyeci veya pratisyen hekim olarak özel muayenehaneye girmeyi, bir hastanede tıbbi teknoloji uzmanı veya teknisyen olarak çalışmayı, ilaç endüstrisinde bilim adamı veya teknoloji uzmanı olarak çalışmayı, devlet kurumları için çalışmayı seçebilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) patologları viral hastalıkları araştırma konusunda eğitiyor; ve kanser araştırmaları üzerine çalışan eğitim hastaneleri gibi akademik araştırma enstitülerinde çalışmak. Laboratuvarlarında klinik numunelerle çalışan ve net bir teşhis sağlamak için teşhis testleri yapan bir patolog.

Hastanede klinik bir ortamda veya laboratuvarlar veya biyoteknoloji şirketleri için çalışmak, ABD’de satış için veya daha fazla kullanım için ilaçlar geliştirmek gibi farklı bir ortamda çalışabilirler. Çoğu durumda, patologlar küçük araştırma projeleri üzerinde çalışırlar, ancak çoğu oldukça özel araştırma alanlarına sahiptir.

patoloji ne

Patologlar ayrıca, tüm dünyada dağıtılacak ilaçların geliştirilmesine yardımcı oldukları araştırma yapmak için başka ülkelere de seyahat ederler. Bunun bir örneği, patologların hayvan dokularını incelemeleri ve hangi ürünlerin o hayvanın bağırsağından geçtiğini ve midesine ulaştıktan sonra hastalığa neden olmayacağını bulmalarıdır. Patologlar genellikle klinik patologlar veya laboratuvar patologları olarak sınıflandırılır.

Klinik patologlar, yaşadıkları şehir veya eyaletteki hastanelerde, kliniklerde ve özel muayenehanelerde çalışırken, laboratuvar patologları üniversiteler, devlet ve özel laboratuvarlardaki araştırma ortamlarında çalışır. Diğer bir deyişle, klinik patologlar, hayvanlar üzerinde araştırma yapan laboratuar patologları ise hastalar üzerinde hastalık teşhis eden kişilerdir.

Hücresel patolojiyi incelerken, mikrobiyoloji derecesi değerli olabilir. Bunun bir örneği, bir biyokimyacının kanser hücrelerini anormal bir hızda çoğalıp çoğalmadığını gösterebilen farklı mutasyonlar için analiz etmesidir. Bir patolog, bir hastanın tıbbi geçmişini inceler ve hastalığın nedenini teşhis etmeye yardımcı olmak için fizik muayene yapar.

Patologların numuneleri analiz etmek için kullandıkları süreç oldukça uzun olabilir ve doğruluk için genellikle farklı teknisyenler tarafından gerçekleştirilen birçok test gerektirir. İlk teşhis konulduktan sonra, çeşitli makineler, kimyasal maddeler veya belirli mikroorganizmaların büyümesini destekleyen ortamlar kullanılarak farklı doku türleri analiz edilir (bu araçlara genellikle ortam denir).

Bu, patoloğun bakteri, virüs veya mantarları büyütmesine ve tanımlamasına olanak tanır. Diğer bir adım, başka bir teknisyenin organizmayı daha ayrıntılı olarak izole etmek ve tanımlamak için bir organizma örneğini büyüteceği (kültürü yapacağı) kültür testini içerir.

Patoloji ile ilgili videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu