TarihYerli Erkek Ünlüler

Mimar Sinan

instagram takipçi hilesi

mimar sinan 1

Tam adı: Mimar Sinan
Doğum tarihi: 29 Mayıs 1489
Doğum yeri: Ağırnas Kasabası, Kayseri / Türkiye
Ölüm Tarihi: 17 Temmuz 1588
Ölüm Yeri: İstanbul / Türkiye
Ailesi: Abdülmennan (Babası) (Kesin Değil)
Eşi: 
Çocuk (ları): 
Mesleği: Mimar
Aktif Yılları: 1500’lü yıllar

youtube-chanel

Sosyal Medyada

Başlıklar

Hakkında

Mimar Sinan Kimdir? Mimar Sinan, 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri’ye bağlı Ağırnas kasabasında dünyaya gelmiştir. Babasının adı kesin olmayan bilgilere göre Abdülmennan‘dır Osmanlı padişahlarından olan I. Süleyman, III. Murad ve II. Selim zamanlarında baş mimar olarak görev yapmıştır. Yaptığı muazzam eserler hala günümüz mühendislik sektöründe ilgiyle incelenmektedir.

Asker Yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı‘na daha 22 yaşında iken girdi. Burada yapı işlerinde çalıştı. O zamanların en meşhur ve yetenekli mimarlarının yanında çalışma fırsatı buldu. Mısır Seferi ve Çaldıran Savaşı‘ndan sonra Yeniçeri Ocağı‘na girdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1521 senesinde Belgrad, 1522 senesinde Rodos seferlerinden sonra subay rütbesine terfi etti.

Mimar Sinan, hayatı boyunca toplam 375 esere imza atmıştır. Edirne‘de inşa ettiği Selimiye Camii, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi‘nde yer almaktadır. Yaptığı diğer eserler ile de adından sıkça söz ettirmiştir. 1526 senesinde yayabaşı olarak başladığı Mohaç seferi sonrası, cephane sorumlusu görevini icra etti. 1529 senesinde Viyana, 1529 ve 1532 yılları arasında Almanya, 1532 ve 1535 seneleri arasında da Irak‘a giden Tebriz ve Bağdat seferlerine katılmıştır.

Bağdat Seferi sırasında Van Gölü‘nden geçecek üç geminin yapımını üstlendi. Üç gemiyi de başarı ile ve zamanında bitirmesiyle Haseki ünvanına layık görüldü. Bu rütbeyi aldıktan sonra Moldovya, Pulya ve Korfu seferlerine de katıldı. 1538 senesinde Karaboğdan Seferi sırasında askerlerin Prut Nehri’ni geçmesi gerekiyordu. Bataklığa dönüşen gölde günlerce çalışılmış fakat köprü bir türlü inşa edilememişti. Damat Çelebi Lütfi Paşa tarafından görev Mimar Sinan‘a verilmiştir.

Başmimar Ünvanı Almıştır

Mimar Sinan, Damat Çelebi Lütfi Paşa tarafından verilen bu görevi başarılı bir şekilde yaparak ün kazanmıştır. 1539 senesinde Mimar Acem Ali‘nin vefat etmesi üzerine Saray Başmimarı görevine getirilmiştir. Ardından ordunun yapı ve inşaat işlerini üstlenmek için gittiği tüm seferlerde farklı mimari yapıları inceledi ve kendisini geliştirdi. Osmanlı İmparatorluğu‘nun en güçlü olduğu zamanlarda yaşan Koca Sinan, II. Selim, III. Murat ve Kanuni Sultan Süleyman‘ın mimarbaşı görevlerini icra etmiştir.

Mimar Koca Sinan, yaşamı boyunca 51 mescit, 55 medrese, 17 türbe, 26 darül-kurra, 17 imarethane, 3 darüşşifa (Hastane), 8 köprü, 36 saray, 48 hamam, 8 mahzen, 5 su yolu, 20 kervansaray ve 81 camii olmak üzere toplam 375 eseri hayata geçirmiştir.

Mimar Sinan, 17 Temmuz 1588 senesinde İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur. Geride değeri para ile ölçülemeyecek yüzlerce eser bırakmıştır. Beyaz ve oldukça sade bir mimariye sahip olan türbesi Süleymaniye Külliyesi‘nde yer almaktadır.

Mimar Sinan Eserleri

Camiler

 1. İstanbul Süleymâniye Câmii,
 2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
 3. Haseki Camii,
 4. Mihrimah Sultan Camii
 5. Üsküdar Mihrimah Sultan Câmii
 6. Rüstem Paşa Câmii
 7. Kadırga Sokullu Mehmed Paşa Câmii
 8. Azapkapısı Sokullu Mehmed Paşa Câmii,
 9. Büyükçekmece Sokullu Mehmed Paşa Câmii
 10. Odabaşı Câmii
 11. Hamâmî Hâtun Câmii
 12. Ferruh Kethüdâ Câmii
 13. Kara Camii
 14. Kazasker İvaz Efendi Camii
 15. Kılıç Ali Paşa Camii
 16. Ahî Çelebi Câmii
 17. Ebü’l-Fazl Câmii
 18. Sinan Paşa Camii
 19. Eski Vâlide Câmii
 20. Ferhad Paşa Câmii
 21. Drağman Yunus Camii
 22. Gazi Ahmet Paşa Camii
 23. Hadım İbrahim Paşa Camii
 24. Abdurrahman Paşa Camii
 25. Molla Çelebi Camii
 26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii
 27. Piyale Paşa Camii
 28. Rüstem Paşa Câmii
 29. Selimiye Camii
 30. Zâl Mahmûd Paşa Câmii
 31. Çavuşbaşı Camii
 32. İskender Paşa Câmii
 33. Şah Sultan Camii
 34. Şehzade Camii
 35. Şehzâde Cihangir Câmii
 36. Şemsi Ahmed Paşa Câmii
 37. Osman Şah Vâlidesi Câmii
 38. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii
 39.  Ahmed Paşa Câmii
 40.  Sokullu Mehmed Paşa Câmii
 41.  Sokullu MehmedPaşa Câmii
 42.  İbrâhim Paşa Câmii
 43. . Bâli Paşa Câmii
 44.  Hacı Evhad Câmii
 45.  Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii
 46.  Mahmûd Ağa Câmii
 47.  Hoca Hüsrev Câmii
 48.  Defterdar Süleymân Çelebi Câmii
 49. Yunus Bey Câmii
 50.  Hürrem Çavuş Câmii
 51. Sinan Ağa Câmii
 52.  Süleymân Subaşı Câmii
 53.  Kasım Paşa Câmii
 54.  Muhiddin Çelebi Câmii
 55. Molla Çelebi Câmii
 56. Çoban Mustafa Paşa Câmii
 57.  Pertev Paşa Câmii
 58.  Sapanca Rüstem Paşa Câmii
 59.  Samanlı Rüstem Paşa Câmii
 60.  Bolvadin Rüstem Paşa Câmii
 61.  Rodoscuk Rüstem Paşa Câmii
 62.  Mustafa Paşa Câmii
 63.  Ferhad Paşa Câmii
 64. Mehmed Bey Câmii
 65. Osman Paşa Câmii
 66. Hacı Paşa Câmii
 67. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii
 68. Lala Mustafa Paşa Câmii
 69. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii’nin yenilenmesi,
 70. Abdüsselâm Câmii’nin yenilenmesi,
 71. Kiliseden dönme Eski Câminin Kanuni Sultan Süleymân emriyle tekrar inşası,
 72. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii
 73. Sultan Murâd Câmii
 74.  Orhan Câmii’nin yenilenmesi,
 75. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
 76. Hüseyin Paşa Câmii
 77. Sultan Selim Câmii
 78. Sultan Süleymân Câmii
 79. Taşlık Câmii
 80.  Defterdar Mustafa Çelebi Câmii
 81. Haseki Sultan Câmii
 82. Cedid Ali Paşa Câmii
 83. Semiz Ali Paşa Câmii
 84. Bosnalı MehmedPaşa Câmii
 85. Sofu MehmedPaşa Câmii
 86. Maktul Mustafa Paşa Câmii
 87. Firdevs Bey Câmii
 88. Memi Kethudâ Câmii
 89. Tatar Han Câmii
 90. Vezir Osman Paşa Câmii
 91. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii
 92.  Mesih Mehmed Paşa Câmii

Medreseler

 1. Sultan Süleymân Medresesi
 2. Süleymâniye Medreseleri
 3. Yavuz Sultan Selim Medresesi
 4. Sultan Selim Medresesi
 5. Sultan Süleymân Medresesi
 6. Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi
 7. Haseki Sultan Medresesi
 8. Vâlide Sultan Medresesi
 9. Kahriye Medresesi
 10. Üsküdar Mihrimah Sultan Medresesi
 11. Edirnekapı Mihrimah Sultan Medresesi
 12. Kadırga MehmedPaşa Medresesi
 13. Eyüp MehmedPaşa Medresesi
 14. Osman Şah Vâlidesi Medresesi
 15. Rüstem Paşa Medresesi
 16. Ali Paşa Medresesi
 17. Sofu MehmedPaşa Medresesi
 18. İbrâhim Paşa Medresesi
 19. Sinân Paşa Medresesi
 20. İskender Paşa Medresesi
 21. Kasım Paşa Medresesi
 22. Ali Paşa Medresesi
 23. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi
 24. Ahmed Paşa Medresesi
 25. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında)
 26. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi
 27. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi
 28. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi
 29. Ahmed Ağa Medresesi
 30. Hâmid Efendi Medresesi
 31. Mâlûl Emir Efendi Medresesi
 32. Ümm-i Veled Medresesi
 33. Üçbaş Medresesi
 34. Kazasker Perviz Efendi Medresesi
 35. Hâcegizâde Medresesi
 36. Ağazâde Medresesi
 37. Yahya Efendi Medresesi
 38. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi
 39. Tûtî Kâdı Medresesi
 40. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi
 41. Hüseyin Çelebi Medresesi
 42. Şahkulu Medresesi
 43. Emin Sinân Efendi Medresesi
 44. Yunus Bey Medresesi
 45. Karcı Süleyman Bey Medresesi,
 46. Hâcce Hâtun Medresesi
 47. Defterdar Şerifezâde Medresesi
 48. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi
 49. Kirmasti Medresesi,
 50. Sekban Ali Bey Medresesi
 51. Nişancı MehmedBey Medresesi
 52. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi
 53. Gülfem Hâtun Medresesi
 54. Hüsrev Kethüdâ Medresesi
 55. Mehmed Ağa Medresesi

Külliyeler

 1. Haseki Külliyesi
 2. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Dârülkurrâla

 1. SultanSüleymanHanDârülkurrâası
 2. Valide Sultan Dârülkurrâsı
 3. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı
 4. Mehmed Paşa Dârülkurrâsı
 5. Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı
 6. Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı
 7. Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı

Türbeler

 1. Yahya Efendi Türbesi
 2. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
 3. Arap AhmedPaşa Türbesi
 4. Sultan Süleymân Türbesi
 5. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi
 6. SultanSelim Türbesi
 7. Hüsrev Paşa Türbesi
 8. ŞehzâdelerTürbesi
 9. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi
 10. Ahmed Paşa Türbesi
 11. MehmedPaşa Türbes
 12. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
 13. Siyavuş Paşa Türbesi
 14. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe
 15. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi
 16. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi
 17. Kılıç Ali Paşa Türbesi
 18. Pertev Paşa Türbesi
 19. Şâh-ı Hûban Türbesi
 20. Haseki Hürrem Sultan Türbesi

İmâretler

 1. SultanSüleymân İmâreti
 2. Mekke Haseki Sultan İmâreti
 3. Medine Haseki Sultan İmâreti
 4. Mustafa Paşa Köprüsü yanında bir imâret
 5. SultanSelim İmâreti
 6. SultanSüleymân İmâreti
 7. Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti
 8. SultanSüleymân İmâreti
 9. Vâlide Sultan İmâreti
 10. Mihrimah Sultan İmâreti
 11. Sultan Murâd İmâreti
 12. Rodoscuk Rüstem Paşa İmâreti
 13. Sapanca Rüstem Paşa İmâreti
 14. Burgaz MehmedPaşa İmâreti
 15. Hafsa MehmedPaşa İmâreti
 16. Mustafa Paşa İmâreti
 17. Bosna MehmedPaşa İmâreti

Dârüşşifâlar

 1. Sultan Süleymân Dârüşşifâsı
 2. Haseki Sultan Dârüşşifâsı
 3. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı

Su Yolları Kemerleri

 1. Bend Kemeri
 2. Uzun Kemer
 3. Mağlova Kemeri
 4. Gözlüce Kemer
 5. Kırık Kemer

Köprüler

 1. Büyük çekmece Köprüsü,
 2. Silivri Köprüsü,
 3. Mustafa Paşa Köprüsü
 4. Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü
 5.  Odabaşı Köprüsü
 6. Kapıağası Köprüsü
 7. MehmedPaşa Köprüsü
 8. Vezir-i âzam Mehmed Paşa
 9. Drina Köprüsü
 10. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü

Kervansaraylar

 1. Kervansaray
 2. Büyükçekmece Kervansaray
 3. RüstemPaşa Kervansarayı
 4. Kebeciler Kervansarayı
 5. Galata Rüstem Paşa Kervansarayı
 6. Bursa Ali Paşa Kervansarayı
 7. Bitpazarı Ali Paşa Kervansarayı
 8. Pertev Paşa Kervansarayı ,
 9. Mustafa Paşa Kervansarayı
 10. Sapanca Rüstem Paşa Kervansarayı
 11. Samanlı Rüstem Paşa Kervansarayı
 12. Karışdıran Rüstem Paşa Kervansarayı
 13. Akbıyık RüstemPaşa Kervansarayı
 14. Karaman Rüstem Paşa Kervansarayı
 15. Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı
 16. MehmedPaşa Kervansarayı
 17. Mehmed Paşa Kervansarayı
 18. Edirne RüstemPaşa Kervansarayı
 19. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı
 20. İbrâhim Paşa Kervansarayı

Saraylar

 1. Saray-ı atîk tâmiri
 2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri
 3. Üsküdar Sarayının tâmiri
 4. Galatasarayın eski yerine tekrardan inşâsı
 5. Atmeydanı Sarayının tekrardan inşâsı
 6. İbrâhim Paşa Sarayı
 7. Yenikapı Sarayının tekrardan inşâsı
 8. Kandilli Sarayının tekrardan inşâsı
 9. Fenerbahçe Sarayının tekrardan inşâsı
 10. İskender Çelebi Bahçesi Sarayının tekrardan inşâsı
 11. Halkalı Pınar Sarayının tekrar inşası
 12. Rüstem Paşa Sarayı
 13. MehmedPaşa Sarayı
 14. Mehmed Paşa Sarayı
 15. MehmedPaşa Sarayı
 16. Rüstem Paşa Sarayı
 17. İstanbul Siyavuş Paşa Sarayı
 18. Üsküdar Siyavuş Paşa Sarayı
 19. Siyavuş Paşa Sarayı
 20. Ali Paşa Sarayı
 21. Ahmed Paşa Sarayı
 22. Ferhad Paşa Sarayı
 23. Pertev Paşa Sarayı
 24. SinânPaşa Sarayı
 25. Sofu MehmedPaşa Sarayı
 26. Mahmûd Ağa Sarayı
 27. Mehmed Paşa Sarayı
 28. Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı
 29. Pertev Paşa Sarayı
 30. Ahmed Paşa Sarayı
 31. Ahmed Paşa Sarayı
 32. Ahmed Paşa Sarayı
 33. Ali Paşa Sarayı
 34. MehmedPaşa Sarayı
 35. Mehmed Paşa Sarayı
 36. Rüstem Paşa Sarayı

Mahzenler

 1. Buğday mahzeni
 2. Zift Mahzeni
 3. Anbar
 4. Hasbahçe Anbar
 5. Mutbak ve kiler
 6. Mahzen
 7. İki adet anbar
 8. Kurşunlu Mahzen

Hamamlar

 1. İstanbul Sultan Süleymân Hamamı
 2. Kefe Sultan Süleymân Hamamı
 3. Üç Kapılı Hamam
 4. Üsküdar Üç Kapılı Hamam
 5. Ayasofya Haseki Sultan Hamamı
 6. Bahçekapı Haseki Sultan Hamamı
 7. Yahudiler Haseki Sultan Hamamı
 8. Üsküdar Vâlide SultanHamamı
 9. Karapınar Vâlide Sultan Hamamı
 10. Cibali Vâlide Sultan Hamamı
 11. Mihrimah Sultan Hamamı
 12. Lütfi Paşa Hamamı
 13. Galata Mehmed Paşa Hamamı
 14. Edirne Mehmed Paşa Hamamı
 15. Koca mustafapaşa Hamamı
 16. İbrâhim Paşa Hamamı
 17. Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı
 18. Sinân Paşa Hamamı
 19. Molla Çelebi Hamamı
 20. Kaptan Ali Paşa Hamamı
 21. Tophane Kaptan Ali Paşa Hamamı
 22. Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı
 23. Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı
 24. Merkez Efendi Hamamı
 25. Nişancı Paşa Hamamı
 26. Hüsrev Kethüdâ Hamamı
 27. Hüsrev Kethüdâ Hamamı
 28. Hamam
 29. RüstemPaşa Hamamı
 30. Hüseyin Bey Hamamı
 31. Sarı Kürz Hamamı
 32. Hayreddin Paşa Hamamı
 33. Hayreddin Paşa Hamamı
 34. Yâkub Ağa Hamamı
 35. Haydar Paşa Hamamı
 36. İskender Paşa Hamamı
 37. Odabaşı Behruzağa Hamamı
 38. Kethüdâ Kadın Hamamı
 39. Beykoz Hamamı,
 40. Emir Buhârî Hamamı
 41. Hamam
 42. Dere Hamamı
 43. Sâlih Paşazâde Hamamı
 44. Sultan Süleymân Hamamı
 45. Kemeraltı Hayreddin Paşa Hamamı
 46. Tophane Hayreddin Paşa Hamamı
 47. Rüstem Paşa Hamamı
 48. Üsküdar Vâlide Sultan Hamamı

Videoları

Fotoğrafları

Kaynak
Edirne Valiliği

Mustafa Ersan

1997 yılında Manisa'da doğdum. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okumaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu