Tarih

İlk Türk Devletleri Hangileridir?

instagram takipçi hilesi

İlk Türk Devletleri Hangileridir?…Türkler eskilerden beri devlet kurmada çok başarılı bir millettir. Bu başarı hikayelerinin perde arkasında çok iyi derecede teşkilatlanma ve yönetme biçiminin olduğu düşünülmektedir. Sizlere Tarih konularında ilgili olanlar için İlk Türk Devletleri Hangileridir? adlı yazıyı sunuyorum.

İlk Türk Devletleri Hangileridir?

Orta Asya ‘da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devletidir. Diğer bir adıyla Büyük Hun Devleti olarak da bilinmektedir. Bütün Türk boylukları tek bir çatı altında toplanarak siyasi üstünlük sağlaması elde edilmiştir.

Daha sonra Göktürkler ve Uygurlar kurulmuştur.

İlk Türk Devletleri Hangileridir?

Asya Hun Devleti

Teoman ile ilk olarak M.Ö 220 yılında kurulmuştur. Asya Hun Devleti ilk Türk devleti olarak kurulmuştur. Başkenti olarak Ötüken belirlenmiştir. Türk boyları tek bir çatı altında buluşmuştur. Çin Seddi Çin devletinin saldırılarına karşı Asya Hun Devleti tarafından inşa edilmiştir.

Göç yaparak yaşayan bir toplum olmuşlardır. Dünyaca ününü bildiğimiz aynı zamanda kitaplardan da okuduğumuz Mete ve Teoman ise popüler olarak tanılan hükümdarlarıdır. Hunlar Mete döneminde büyük başarılar elde etmiştir. İlk olarak Moğollara karşı zafer elde etmişler daha sonra büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Ana geçiş ticaret yollarının kontrolünü sağlamışlar büyük zenginlik elde etmişlerdir.

Avrupa Hun Devleti

Balamir Kağan tarafından kurulmuştur. Kavimler göçü sonrasında kurulduğu tahmin edilmektedir. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti olma özelliğini de taşımaktadır. Şimdilerde Macaristan olarak haritada yer alan toprakların Avrupa Hun devleti olduğu bilinmektedir.

1. Göktürk Devleti

iki farklı şehirden yönetilen 1. Göktürk devleti, ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan kurduğu devleti ikiye bölmüş ve iki koldan yönetmiştir. Çin tarafından da yıkılmıştır.

2. Göktürk Devleti

Daha önce kurulan 1.Göktürk devletinin yıkılması sonucu kurulmuştur. Kurucusu Kutuk Kağandır. Tarih ve Edebiyat konularında başarılı işler çıkarmışlardır. Hatta Orhun kitabelerinin 2. Göktürk Devletinde yazıldığı bilinmektedir.

türk devletleri

Uygur Devleti

Yerleşik hayat yaşatan ilk Türk devletidir. Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Sanat ve edebiyat alanında gelişimleri topluma ışık olmuştur. Matbaayı hayata geçiren ilk Türk devletidir.

Avarlar

İstanbul’u kuşatan ilk devlettir. Aynı zamanda Hristiyanlık inancını benimseyen ilk Türk devletidir.

Kırgızlar

Uygur topraklarında kurulmuştur. Ötükeni başkent olarak kullanmışlardır.

Hazarlar

Şimdilerdeki Ukrayna, Rusya ve Gürcistan topraklarının birleşiminde yer bulmuştur. Sabir topluluğu tarafından kurulmuştur. İslam ordularına karşı savaşan ilk Türk devletidir. Aynı zamanda Musevilik inancını benimseyen ilk Türk devletidir.

devlet

Bulgarlar

Karluklar

627-640 yılları arasında kurulduğu tahmin edilmektedir. Orta Asyada bulunan Türk boylarıdır.

Macarlar

Azınlıklar halinde Orta Asya’da yaşayan ancak çoğunlukla Macaristan’da olan halktır.

Kumanlar

Doğu Avrupa’da yaşayan 11 ve 14. yüzyıl arasında yaşayan Türk toplumudur.

Turgişler

türk devletlerş

Peçenkler

Göçebe olarak yaşayan Türk halkıdır. İlk olarak Batı Sibirya’dan Karadeniz, Balkanlar ve Avrupa’ya göç eden toplumdur.

Oğuzlar

Türk dilleri arasında Oğuz kolunu konuşmayı tercih eden bir Türk topluluğudur.

Ak Hunlar

Çin, Bizans ve Hint kaynaklarında farklı isimlerde adlandırılmaktadır. Isığ gölünün etrafında yaşarken daha sonra Toharistan’a kadar yayılmıştır.

Sibirler

Sibir Tatarları olarak da bilinmektedir. Rusya bölgesinde yaşamışlardır.

İlk Türk Devletleri Hangileridir? İle İlgili Videolar:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu