DepremEv ve Bahçe

Deprem Yönetmeliği Nedir? En Son Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

instagram takipçi hilesi

Deprem Yönetmeliği Nedir? En Son Ne Zaman Yürürlüğe Girdi? Deprem Yönetmeliği, Türkiye’deki tehlikeli deprem bölgelerinin belirlenmesine dayanarak, inşa edilecek binaların güvenli ve dayanıklı hale getirilmesini amaçlar. Yönetmelik, yapıların önem derecesini, zemin koşullarını ve diğer faktörleri de hesaba katarak, deprem dayanıklılık esasları ve inşaat kurallarını belirler.

Deprem Yönetmeliği

Her ülkenin kendisine özgü deprem yönetmeliği vardır. Bu yönetmelik ile binaların aynı dayanıklılıkta, belli standartlarda inşa edilmesi sağlanır.

Türkiye’deki Deprem Yönetmeliği Tarihi

deprem yonetmeligi nedir 3

1947 yılında İtalya’daki deprem şartnamesi temel alınarak hazırlanan ilk Türk Deprem Yönetmeliği, 1939 yılındaki Büyük Erzincan depremi sonrasında uygulamaya konuldu. Ancak bu şartnamenin yetersizliği sonucu, yönetmelik zaman içinde değiştirilerek güncellendi. Teknolojik gelişmeler ve yaşanan acı tecrübeler sonrasında günümüzdeki halini aldı.

Türkiye’de deprem yönetmeliği, 1947, 1953, 1961, 1968, 1975, 1998 ve halen geçerli olan 2007 yıllarında toplam 7 kez güncellendi ve revize edildi.

Son Deprem Yönetmeliği Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Bu yönetmelikte, yapının bulunduğu deprem bölgesinin ve zemindeki özelliklerin önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle, yapıların depreme dayanıklı olması için minimum gereklilikler belirlenmiştir. Yönetmelik Hazırlama Komisyonu ve 110 uzmanın oluşturduğu alt çalışma grubunun 8 Çalıştay süreci sonrasında güncellenen Deprem Yönetmeliği, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

deprem yonetmeligi nedir 2

     Amaç ve kapsam

     MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

     Dayanak

     MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

     Uygulanacak esaslar

     MADDE 3 – (1) Deprem etkisi altında binaların tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

     Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

     MADDE 4 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

     Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

SON DEPREM YÖNETMELİĞİ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN..!

Deprem Yönetmeliği İle İlgili Videolar

Mustafa Ersan

1997 yılında Manisa'da doğdum. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okumaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu