Tarih

Aydınlanma Çağı Nedir?

instagram takipçi hilesi

Tarihte yaşanmış büyük değişimler bazı önemli önderlerin liderliğinde olmuştur. Aydınlanma çağında edinilen tarz ve düşünce de bu değişime ayak uydurmaya yönelikti. Merak konusu olan konulardan biri olan Aydınlanma çağı nedir? kısaca bilgiler vereceğim.

Aydınlanma Çağı Nedir?

Aydınlanma Çağı Nedir?

18.yüzyılda çeşitli Avrupa ülkelerinde gerçekleşen düşünce değişimleri Aydınlanma çağı olarak adlandırılır. Batı dünyasında büyük bir dönüşüm yaparak felsefe, bilim ve çeşitli alanlarında değişim yarattı.

Yeni gelişmiş düşünceye sahip filozoflar eski Yunandan kalmak düşüncelerin değişmesinde etkili olmuştur. Bu şekilde yeni sorgulama ve bilgi biçimi gelişmiş oldu.

Aydınlanmanın başlaması Avrupa’da çok eski zamanlara kadar dayanır.

Aynı şekilde bir çok Arapça eserin Latinceye çevrilmesi de Aydınlanma çağında etkili olmuştur.

Reform ve Rönesans hareketleri Aydınlanmayı etkileyen çeşitli düşünsel oluşumlardır.

Aydınlanmanın önderi olarak Rene Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz gibi filozoflar yer alır. Johann Gottfried Herder, Cristian Wolff gibi önderlerde Aydınlanma çağının gelişmesinde katkıları olmuştur.

Aydınlanma çağı çok köklü değişimlerin başlangıcı olarak bilinir. Bundan sonra meydana gelen Fransız Devrimi etkilerini Aydınlanma çağında bırakmıştır.

Filozoflar insanlıkla ilgili bütün alanda olabilecek bilgileri keşfetmeye çıktılar. Çeşitli yollarla keşifleri gerçekleştirdiler. İlk olarak kuşkuculuk yoluyla bunu gerçekleştirdiler.

Felsefik ilerlemenin önünü kuşkuculuk açmıştır. Bilim’in ilerlemesinde son derece kuşkucu olmaları etkili olmuştur. Kuşkuculuk bu devirdeki düşünürlerin felsefesine yardımcı olmuştur.

Aydinlanma çaği

Kuşkuculuktan başka deneyimcilik de aydınlanma çağında keşfetme yollarından bir diğeridir.

Newton da bir diğer Aydınlanma çağı önderlerindendir. Öyle ki yaptığı çalışmalara doğadaki somut şeylere gözlemler yaparak ilerledi. Daha sonra Tüme varlım yöntemini kullanarak ilerledi. Bu yolla sonuç almada başarısız olan Newton’un uyguladığı yöntemi bir takım filozoflar beğenmedi.

Akılcılık Aydınlanma çağında değişen felsefik özelliklerden biridir.

Aydınlanma döneminde modern felsefi düşünceler ilk kez ortaya çıkar ve gelişerek ilerler.

Aydınlanma döneminde edinilen en büyük kazançlar siyasi bilimden gelir. İngiliz, Amerika, Fransız devrimleri bu dönemde gerçekleşti. Aydınlanma döneminde filozoflar insanlar ile ilgili gelişmelere yöneldikçe ve kilisenin kurduğu kurallara set çıktıkça toplumsal atmosferde sürekli tartışılır oldu.

Bu devirin destekçisi olan kişiler siyasal ve toplumsal otoritenin karanlık bazı geleneklere ve din odaklı efsanelere de odaklı olduğuna inanıyorlardı.

İnsan hakları, özgürlük, eşitlik gibi fikirleri şiddetli olarak yaymaya başladılar.

Aydinlanma Cagi nedir

Filozoflar kontrol mekanizmasını ve yöneticileri de eleştirdiler. Yönetim nasıl olmalı adlı çalışmalar da yaptılar. Din konusunda özgürlük ve kontrol mekanizmalarına sahip bir siyasi yönetimin gerekli olduğu konusunda genel toplum tarafından önemsendiğine ve benimsendiğine tanık oldular.

Toplum ve siyaset alanındaki bakış açıları gelişmeye devam ettikçe insanlar farklı pencerelerden bakmaya başladı. Dinden dolayı çıkan savaşların ve gelişen sanayinin etkisiyle insanlar dinin perde arkasında yatan çeşitli güdüleri de sorgular oldular.

Dinin kurallarını uygulamak yerine insan doğasının gerekliliklerini uygular oldular. İnsanı hayatta ne gibi şeyler mutlu edebilir? gibi soruları kendilerine sormaya başladılar.

Filozoflar din için insanları bağnazlıktan, üstünlükten kurtarması gerektiğini düşündüler. Daha mantıklı ve akılcı bir yol izlemeye devam ettiler. Kiliseye karşı tutumlar son derece sertleşti ve Protestanlık mezhebi yayılmaya da başladı.

Aydınlanma Çağı Nedir? İle İlgili Videolar:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu