Politika

Avrupa’da Çıkmaz Sokak: Aşırı Sağ Nedir?

instagram takipçi hilesi

Aşırı sağ, sağ siyasetinin en uç noktası olarak bilinir. Radikal sağ veya ekstrem sağ olarak da adlandırılabilir. Bu siyasi görüş, toplumsal hiyerarşiyi şiddetle savunur. Bazı insanların doğuştan aşağı, bazılarının ise üstün olduğuna inanır. Belirli kişilerin ya da grupların üstünlüğünü aşırı derecede destekler. Genellikle otoriterdir ve radikal sol fikirlere karşı sert bir duruş sergiler.

Aşırı sağ terimi, genellikle istenmeyen gruplara karşı göç ve entegrasyon karşıtı tutumlar, sosyokültürel baskı, milliyet ayrımcılığı ve ırksal-dinsel üstünlük iddialarını içerir. Bu görüşler, küreselleşme karşıtlığı gibi düşünceleri de kapsar. Kısacası, aşırı sağ; aşırı milliyetçi, ırkçı, yabancı düşmanı ve köktendinci özelliklere sahip kişi ya da grupları tanımlamak için kullanılır.

asiri sag nedir 2

Aşırı Sağcı Tutum ve Davranışlar

Aşırı sağcı görüşler, belirli bir dünya görüşünü benimsemekten kaynaklanmaktadır. Anketlere göre, Alman nüfusunun yaklaşık %10 ila %15’i böyle bir anlayışı ve politik görüşü benimsemiş görünmektedir. Bu eğilimin kökenleri genellikle aile içi ve yakın çevrede yaşanan deneyimlere dayanmaktadır. Ayrıca iş, konut ve gelecek gibi sosyal endişelerin yaşanması, aşırı sağcı görüşlerin güçlenmesine neden olabilmektedir.

Bugün, artık “modernleşmenin kaybedenleri” olarak adlandırılan iş yerlerindeki rekabetten ağır şekilde etkilenen, resmi olarak iyi eğitim almamış bireylerin aşırı sağcı eğilimlere daha açık oldukları konuşulmaktadır. Bu bireyler, oy verme davranışlarına göre incelendiğinde genellikle erkekler, özellikle genç erkekler ve iş piyasasında güvencesiz bir konumda bulunan, düşük eğitimli seçmenler olarak öne çıkmaktadır.

Toplumsal yaşamda aşırı sağcı davranışlar çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Aşırı sağcı bir parti için seçim çalışması yapmak veya aday olmak, bu tür bir örgüte üye olmak, aşırı sağcı partilerin ve örgütlerin gösteri ve etkinliklerine katılmak ve etnik azınlıklara karşı şiddet içeren eylemler gerçekleştirmek bu davranışlar arasında yer alır.

Sosyal bilimler ve bunlardan faydalanan Emniyet Teşkilatı ile Anayasayı Koruma Derneği gibi kurumlar, hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları gibi serbest demokratik düzenin temel ilkelerine karşı militanca tavır sergileyenleri “aşırı” olarak tanımlar.

asiri sag nedir 3

Aşırı Sağ Tutumlara Örnekler

Bir toplumun en üstünde yer alıp, diğerlerini yönlendirme gücüne sahip olması, sosyal hiyerarşinin zirvesinde bulunmasıdır. Bu tür bir ideolojinin örnekleri arasında nasyonal sosyalizm ve Ku Klux Klan’ın tutumu bulunmaktadır.

Devletin her şeyi denetleme arzusu, tek bir liderin egemenliği ve sorgulanamazlığıdır. Toplumsal hiyerarşiye karşı çıkan tüm fikirlerin düşman ilan edilmesi ve radikal milliyetçiliğin toplumu yönlendirmesi. İtalyan faşizmi bu tutumun en bilinen örnekleridir.

Bir toplumun bir dini inanca sahip olması ve bu inancın toplumu tamamen düzenlemesi durumu. Bir dinin otoriter bir şekilde toplumu yönetmek için kullanılması. Farklı dinlere mensup insanların toplumsal hiyerarşinin en altında ve kontrol edilebilir olarak görülmesi. Bu tutuma çeşitli köktendinci gruplar örnek teşkil etmektedir.

Aşırı Sağ İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu