Tarih

Yeşaya Kitabı Nedir? Yeşaya Kehanetleri Nelerdir?

instagram takipçi hilesi

Yeşaya Kitabı, Tanah’ın Son Peygamberlerinin ilk eseridir. Bu kitabın ardından Hezekiel, Yeremya ve Oniki Küçük Peygamber kitapları gelir. Toplamda 66 konuyu ele alan bu kitap, ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. İlk 39 konu, günahkar Yehuda Krallığı’nın ve Tanrı’ya karşı gelen her ulusun yıkılacağı kehanetlerle doludur. Bu bölüm, insanların hatalarının sonuçlarına dair ileri görüşler sunar ve Tanrı’nın kutsal iradesini ifade eder.

Sonraki 27 konu ise Tanrı’nın ihtişamı altında İsrail ulusuna ait yeni bir krallığın kurulacağı kehanetlerle doludur. Bu bölümde, “Uşak Ezgileri” adı verilen metinler, İsrail ulusuyla ilgili dört farklı pasajı içerir. Hristiyan inanışına göre İsa’nın gelişi hakkında önceden verilmiş haberleri içerir.

yesaya kehanetleri nelerdir 1

Geleneksel olarak Yeşaya Kitabı’nın yazarı Yeşaya’nın kendisi olarak kabul edilse de, uzmanlar uzun bir süredir bu kitabı üç ana bölümde değerlendirmektedir:

  • Proto-Yeşaya (1 ila 39. konular): Bu bölüm, MÖ 8. yüzyılda yaşamış olan peygamberin sözlerini içermekte ve MÖ 7. yüzyılda meydana gelen olayları da anlatır.
  • Deutero-Yeşaya (40 ila 55. konular): Bu bölüm, MÖ 6. yüzyılın başlarındaki Babil Sürgünü sırasında yaşamış bir yazar tarafından yazılmıştır. Kitap, sürgün sırasında umut ve teselli sunar.
  • Trito-Yeşaya (56 ila 66. konular): Bu bölüm, sürgünden hemen sonra Kudüs’te, muhtemelen birden fazla yazar tarafından yazılmıştır. Kitap, geri dönüş, ibadet ve toplumun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili konuları ele alır.

yesaya kehanetleri nelerdir 2

Yeşaya Kehanetleri Nelerdir?

Yeşaya (İşaya) Kitabı, Eski Ahit’in bir parçası olarak İncil içinde yer alan önemli bir metindir. Bu kitap, Yeşaya’nın ilahi kehanetlerini içerir ve çeşitli önemli konuları ele alır. Yeşaya Kitabı, dönemin olaylarına ve insanlarına odaklanırken aynı zamanda İsrail ve Yahudi halkının geleceği hakkında pek çok öngörüde bulunur. Yeşaya kehanetlerinden bazıları şunlardır:

  • Mesih’in Gelişi: Yeşaya, İsa Mesih’in gelişini öngörerek insanlığa kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu ilahi öngörüler, İsa’nın doğumu, hizmeti ve ölümünü ayrıntılı bir şekilde işler.
  • İsrail’in Geleceği: Yeşaya, İsrail halkının tarih boyunca karşılaşacakları zorlukları ve sürgünü ele alır, ancak sonunda Tanrı’nın onları kurtaracağına ve topraklarına geri döndüreceğine dair kehanetlerde bulunur.
  • Adalet ve Doğruluk: Yeşaya, adaletin ve doğruluğun hayati değerini vurgular ve insanları Tanrı’nın yolunu takip etmeye davet eder.
  • İnsanlık ve Yaratılış: Yeşaya, yaratılışın ve insanlığın kutsallığını ele alır ve Tanrı’nın yaratılmışlarına duyduğu sevgiyi yansıtır.

Yeşaya Kitabı, Eski Ahit içinde kayda değer bir peygamberlik metni olarak kabul edilir ve hem Hristiyanlık hem de Yahudilik inançlarını derinlemesine etkileyen bir metindir. İşaya’nın öngörülerinin tarihsel ve teolojik anlamı büyük bir öneme sahiptir. Bu metin, hem tarihî hem de teolojik bağlamda büyük bir etki yaratmıştır.

Yeşaya Kitabı İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu