Bilim ve TeknolojiTarih

Ulusal Ölçüm Kuruluşlarının Tarihi Ve Önemi Nedir?

instagram takipçi hilesi

İlk Ölçüm Kuruluşu

İlk ulusal ölçüm kuruluşu denebilecek kuruluşlar, gökbilim sayesinde ortaya çıktı: Kral XIV. Louis tarafından 1667’te kurulan Paris gözlemevi ile Kral II. Charles  tarafından 1675’te kurulan Greenwich gözlemevi.

ulu 4

Ama gözlemevlerinin işlevleri gökbilim, yön tespiti ve arazi ölçümüyle sınırlıydı. Londra Kraliyet Akademisi’nin (1799) yetki alanı ise daha genişti ve “Bilimsel uygulamalardan genel yaşam amaçlarına” dek uzanan çerçeve dahilindeki her şeyi kapsıyordu. Ama akademi, ağırlık ve ölçüler için standartlar belirlemeye girişmedi.

Resmi ulusal standartlarla ilgili kuruluşlar ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde oluşturuldu: Fransa’da Bureau International de Poids et Mesures (1875); Almanya’da Technische Reichsanstalt (1887), İngiltere’de (190) Ulusal Fizik Laboratuvarı (NPL) ve ABD’de  Ulusal Standarlar Bürosu (1901).

Bu artışın nedeni elbette teknolojinin hızla gelişimi ve bilimde doğruluk ile kesinliğe duyulan gereksinimin gitgide büyümesiydi. Sanayi ve bilim alanında zaman, uzunluk, kütle, kuvvet, basınç ve kapasite gibi fiziksel niceliklerin standartlaştırılması talebi vardı.

ulu 1

Ulusal Fizik Laboratuvarı

Britanya’daki devlet destekli kuruluş NPL’nin yönetimi başlangıçtan itibaren Kraliyet Akademisi üyeleri ile endüstri temsilcilerinden oluşan bir grup tarafından yürütülüyordu. Bu durumda kaçınılmaz olarak NPL’de bilimsel araştırma ile ticari faaliyetler arasında çatışma yaşanıyordu.

Devletin memurları temel bilime sıcak bakmıyordu ve bilimsel araştırmanın uzun vadede mali olarak kendi kendine yeterli duruma gelmesi gerektiğine inanıyordu. 1965’te yönetici grup dağıtılarak bilim cemiyetiyle olan bağ tamamen koparıldı ve NPL, Teknoloji Bakanlığı bünyesine alındı.

Ardından 1990’larda hükümet doğrudan devlet desteğini çekerek NPL’yi bir devlet birimi olmaktan çok, sahasını ilgilendiren bir kuruma dönüştürdü. Buna karşılık Kraliyet Akademisi ile yeniden bağ oluşturuldu.

ulu 2

Ama her ne kadar başlangıçta NPL çalışmalarının büyük kısmı, maaş ödeme ve tekdüze işlerden ibaret olsa da (termometrelerin test edilmesi, test için gönderilen bilimsel aygıtların standartlaştırılması ve kalibrasyonu, çeşitli fizik ve kimya analizleri) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra laboratuvar, pek çok alanda araştırmalarıyla isim yaptı ve şöhreti İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha da arttı.

Bilgi-işlem konusunda gerçekleştirilen, Alan Turing tarafından tasarlanmış Pilot Otomatik Bilgi İşlem Makinesi (Ace) gibi ve internetin ABD’deki icadına katkıda bulunan bilgisayar ağı ve paket anahtarlama kavramları gibi bazı öncü çalışmalar, 1940’lar ve 1950’lerde NPL’nin elinden çıktı.

ulu 5

Teknik zorluklar, doğaları itibarıyla yıllar içinde büyük değişiklik gösterdilerse de standardizasyona ve ulusal standartlar kuruluşlarına duyulan gereksinim devam ediyor. 21. yüzyıl başlarında, kalibrasyon çalışmalarının çoğu internet ortamına taşındı. İnternet sayesinde, büyük “ulusal standart kuruluşları” ürün ve ekipmanların minimum fiziksel aktarımıyla uzaktan kalibrasyonu gerçekleştirebiliyor.

(Tarayıcıda kullanılan gibi) standart bir bağlantıyla kuruluşa ait yazılım, uzak bir laboratuvarda bulunan ölçüm ekipmanını kontrol edebiliyor, ölçüm verilerini analiz edebiliyor ve sertifika verebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu