Tarih

Türk Siyasal Hayatı I

instagram takipçi hilesi

 

1.Bölüm

‘Siyasal Hayat ‘ Kavramı Hakkında

tbmm

Bu günün siyasal olaylarını,tartışmalarını, gündemini,….v.s doğru anlayabilmek için geçmişi de bilmek gerekir.çünkü toplumların siyasal kültürleri, siyasal kurumları,siyasal gelenekleri, kısaca siyasal yapıları bu günden yarına hemen değişmez, aslında tamamen de değişmez. Toplumsal süreklilik denen şey siyasal yapıda da ister istemez kendini gösterir. Bu nedenle Türk siyasal hayatını anlamaya çalışırken tarihe yönelmek, tarihten gelen kurumsal, yapısal tartışmalara vakıf olmak gerekir.

Siyasal hayat nedir, neleri kapsar ? iktidarın elde edilmesi, kullanılması, sürdürülmesi, el değiştirmesi için yapılan mücadeleler, mücadele tertip ve taktiklerine siyasal hayat denilebilir. Türk siyasal hayatında hem siyasal olaylar ve ilişkiler, hem siyasal karakterler, hem sınırlı da olsa siyasal düşünceler ele alınmaktadır. konular daha çok iktidar ilişkileri , aktörler, siyasal iktidarın yapısı,… çerçevesinde ele alınmaktadır.

siyasal hayatı anlamaya çalışırken, özellikle siyasal aktörler arasındaki mücadeleyi anlamaya çalışırken kişi ve grup çıkarları ve ihtirasları ile ülke ve toplum çıkarlarının birbirinden kolay ayırt edilemediğini, birbirine kolaylıkla karıştırılabildiğini görmekteyiz. Siyasal karakterler açısından bazen bu durum farkına varılmaksızın yaşanmakta ve kişi ve grup menfaatleri bizzat memleket meselesi imiş gibi görülebilmektedir.Siyasal aktörler arasındaki iktidar ilişkilerinin anlaşılmasında dikkat edilmesi gereken başında bu gelmektedir.

2. Bölüm

Osmanlı Devleti Ve Siyasal Hayat

Osmanlı devleti için tarih boyunca kullanılan çeşitli isimler ve sıfatlar:

Devlet-i Aliyye (Yüce devlet, büyük devlet anlamına gelir.Devletin resmi adıdır.)

Devlet-i al-i Osman, Hanedan-ı al-i Osman (Osman ailesinin hanedanı, devleti)

Devlet-i Ebed- Müddet(Ebedi devlet)

Memalik-i Mahruse (korunmuş memleket)

Memalik-i Mahruse-i Osmani (Osmanlıların korunmuş memleketi)

3. Roma (Osmanlı Devletine 3. Roma denirdi.)

osman bey

Osmanlı Devleti, 1299’da Ertuğrul Beyin Oğlu Osman Gazi tarafından kurulmuştur. Bu nedenle devletin adı Osmanlı Devleti, hanedanının adı Osmanoğulları olmuştur. Osman Gazi “Bey” ünvanı kullanırken kendisinden sonra yerine geçen oğlu Orhan Bey, ilk defa ” Sultan” ünvanı kullanmıştır. Osmanlı toplumunun merkezi yerinde Osmanlı  Padişahı ve Saray yer almaktadır.

osman.beyPadişahlar 622 yıl boyunca “Bey”, “Gazi”,”Sultan”,”Hakan”,”Han”,”Hüdavendigar”,”Emir”, “Hünkar”,”Padişah” gibi çeşitli unvanlar kullanmışlardır. Padişahlara “Kayzer” dendiği de olmuştur. Osmanlı Beyliğinin diğer Türk Beylikleri içerisinden güçlenip büyüyerek çıkmasının sebebi öncelikli düşman olarak Bizans İmparatorluğunu görmesi ve hücumlarını ona yönetmesidir. Bu durum Osmanlı Devletindeki, hatta Türk- İslam devlet ve siyaset felsefesindeki önemli bir husustur. içeride dindaşlarıyla uğraşarak enerjisini kaybetmeyip mücadeleyi İslam’ın emri doğrultusunda dış düşmana yöneltmek Osmanlı Beyliğinin izlediği önemli bir stratejidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu