Tarih

Türk Bayrağı İle İlgili Bilmeniz Gereken En Önemli 7 Bilgi

instagram takipçi hilesi

Türk Bayrağı İle İlgili Bilmeniz Gereken En Önemli 7 Bilgi! Bir ulusu bir arada tutan ve onun kimliğini oluşturan güçlü bağlar ile değerler bulunmaktadır. Yaşadığımız coğrafya, büyüdüğümüz topraklar, vatanımızın temelini oluşturur. Eğer aynı coğrafya üzerinde yaşayan insanları bir arada tutan değerler olmasaydı, dağılma ve çöküş kaçınılmaz olurdu. Bu temel değerlerin içinde en belirgin olanı, tabii ki, bayraktır. Bayrak, bir ulusun bağımsızlık simgesidir. Her millet, bayrağını onur ve şerefle özdeşleştirir. Bayrağı, birçok şeyin üstünde tutar, saygı duyar ve olası her türlü zarardan koruma altına alır.

Bir vatanın semasında bayrak dalgalanıyorsa, tarih boyunca bunun için ağır bir bedel ödenmiştir. Savaşlarda gençlerimizden yaşlılarımıza kadar herkes mücadele etmiş, bu topraklar şehitlerimizin kanıyla kazanılmıştır. Türk bayrağı da renklerini şehitlerimizin fedakarlığından almıştır. Ulusumuzun bayrağı, beyaz zemin üzerinde yer alan ay ve yıldızlarla bezeli al bayraktır.

Kırmızı renk, eski Türk geleneklerine göre bağımsızlığı ve egemenliği simgelerken, beyaz renk adaleti ve temizliği temsil eder. Bu onurlu bayrağımızın bu özelliklerini anlatan pek çok şiir ve marş mevcuttur. Bu eserlerden biri, ünlü Türk şairi Arif Nihat Asya tarafından kaleme alınan ve yazımızda da değindiğimiz “Bayrak” adlı şiirdir.

turk bayragi ile ilgili bilmeniz gereken 7 bilgi 4

Bayrağın Önemi

Türk bayrağı, renklerini şehitlerimizin kanından alan, ulusumuzun en kutsal sembollerinden birini temsil eder. Bir milletin bayrağının gururla dalgalanması, o milletin başka bir ülkenin egemenliği altında olmadığının açık bir ifadesidir. Bayrağın yapımında kullanılan malzemenin kalitesi veya ucuzluğu önemli değildir; olup olmasıyla değil, sembolize ettiği değerle anlam kazanır. Bir ulus, bağımsızlığını kazanmak için pek çok savaşa katılmış, birçok şehit vermiştir. İşte bu bayrak, bir milletin tarihini unutmamasını ve geçmişini saygıyla anmasını sağlayan en önemli unsurdur.

İlk Türk Bayrakları

Orta Asya’da İslamiyet öncesi Türk tarihinde “tuğ” adı verilen bir bayrak kullanılıyordu. Bu bayrak, genellikle ipek kumaştan yapılmış, bir mızrağın ucuna bağlanan bir tür semboldü. Türkler, devletleşme sürecine girdikçe ve topraklarını genişlettikçe, “batrak” ve “badruk” gibi farklı isimler altında bu bayrağı farklı renklerde kullanmışlardır. Ancak tüm versiyonlarında İslami öğeler öne çıkmıştır. Örneğin, Gazneliler döneminde yeşil zemin üzerinde beyaz hilal ve kuş motifleri; Karahanlılar döneminde kırmızı zemin üstünde dokuz tuğun resmi; Büyük Selçuklu Devleti’nde ise mavi zemin üstünde beyaz renkte çift kartal, yay ve ok figürleri taşıyan bayraklar kullanılmıştır.

turk bayragi ile ilgili bilmeniz gereken 7 bilgi 3

Osmanlı Devletinin İlk Bayrağı

Osmanlı Devleti’nin ilk bayrağı, başlangıçta beyaz renkteydi. Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud, Osman Bey’e hediye olarak gönderdiği hediyeler arasında beyaz renkte bir bayrak da bulunuyordu. Uzun yıllar boyunca beyaz renkli bayrak kullanıldı. Ardından Çaldıran Savaşı’ndan sonra yeşil renkli bayrağın kullanımı yaygınlaştı ve Osmanlı tarihinde en sık tercih edilen bayraklardan biri olarak kabul edildi. Türk bayrağına en yakın örnek olan kırmızı bayrak ise III. Selim döneminde kullanıldı.

Bu bayrakta hilal ve sekiz köşeli yıldız bulunuyordu. Günümüzde kullandığımız Türk bayrağının temelleri tam da bu dönemde atılmış oldu. Hilal ve sekiz köşeli yıldız motifinden oluşan bayrak, ilk defa 1793 yılında Osmanlı Devleti’nin resmi bayrağı olarak resmiyet kazandı. Sultan I. Abdülmecit döneminde (1842 yılında), yıldızın sekiz köşeli yerine beş köşeli olması kararı alındı. 1844 yılından itibaren bu tasarım, devletin resmi bayrağı olarak benimsendi.

turk bayragi ile ilgili bilmeniz gereken 7 bilgi 2

Türk Bayrağı Ne Zaman Kabul Edildi?

1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla birlikte büyük değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin en önemlisi, egemenliğin artık milletin elinde olduğu bir yönetim biçimine geçişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi daha da güçlendi, 600 yıllık Osmanlı Devleti’nin saltanatı sona erdi ve bir sonraki yıl cumhuriyet ilan edildi.

Bu süreçlerin içinde, Türk bayrağına dair alınan kararlar da bulunuyordu. Hilal ve yıldızın tasvir edildiği bayrak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de (1844 yılından itibaren) kullanılmıştı. Ancak Türk bayrağı olarak resmen kabul edilmesi 29 Mayıs 1936’da, 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile gerçekleşti. Bu kanunla birlikte Türk bayrağının kesin şekli belirlendi. Ardından, 28 Temmuz 1937’de, 45 maddelik Türk Bayrağı Nizamnamesi ile Türk bayrağının kullanımına dair düzenlemeler getirildi.

Bayrağın Ölçüleri

Şekli kesinleştirilen bayrağın standartlarına yönelik bilgileri de şimdi aktaralım. Bayrağın boyutları, 25 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla belirlenmiştir. Ay ve yıldızın oluşturduğu dairelerin merkezi, ana eksen üzerinde konumlanır. Ayın kavisli kenarı uçuş yönüne doğru bakar ve iç dairenin çapı, bayrağın genişliğinin onda dördüne eşit olmalıdır. Dış dairenin çapı ise bayrağın genişliğinin yarısı kadardır. Ay, iç ve dış dairelerin kesişim noktasında yer alır. Bayrağın boyu, genişliğinin bir buçuk katı uzunluğundadır.

turk bayragi ile ilgili bilmeniz gereken 7 bilgi 5

Hilal ve Yıldızın Anlamı

Türk bayrağındaki hilal ve yıldız motifinin kökeni oldukça eski tarihlerde bulunmaktadır. Bu sembollerin sadece Türklerin atalarının değil, aynı zamanda çok eski uygarlıkların da kullanımında yer aldığı bilinmektedir. Günümüzde İslam dünyasına baktığımızda, hilal ve yıldızın dini bir sembol olarak kabul edildiğini gözlemleyebiliriz. Sonuç olarak, bu sembollerin İslam dünyasına Türkler tarafından taşındığını ifade etmek yanlış olmaz.

Türk Bayrağı İle İlgili Cezalar

Türk Bayrağı Kanunu’nun 8. maddesi gereğince, ilgili tüzüğe aykırı şekilde bayrak üretmek ve satmak kesinlikle yasaktır. Eğer bu yasağa rağmen üretilip satışa sunulan bayraklar tespit edilirse, ilgili bölge yetkilileri tarafından hemen toplatılır. Ayrıca, kurallara uyulmadığı durumlar doğrudan suç olarak kabul edilir ve buna uygun cezai yaptırımlar uygulanır. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

Türk Bayrağı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler İle İlgili Videolar

Mustafa Ersan

1997 yılında Manisa'da doğdum. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okumaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu