Sağlıklı Yaşam

Psikodinamik Terapi Nedir, Nasıl Yapılır?

instagram takipçi hilesi

Psikodinamik terapi, bireylerin mevcut durumlarına odaklanmak yerine, bilinç dışı süreçlere yönelik bir konuşma terapisi yaklaşımını benimseyen etkili bir terapi yöntemidir. Bu terapi türü, kişinin genel davranışlarına odaklanmak yerine, geçmiş deneyimlerin bugünkü zihinsel ve duygusal süreçlere olan etkilerine odaklanır. Böylece bireyin geçmiş olaylarla bugün yaşadıkları arasındaki ilişkiyi anlamlandırmasına ve geçmişle yüzleşmesine yardımcı olur.

Psikodinamik terapi, bu süreçte bilinç dışından gelen mesajları anlamak için çeşitli teknikler kullanır. Özellikle uzun süreli sorunlarla başa çıkmak ve bunları kökten çözmek isteyen bireyler için ideal bir terapi seçeneğidir. Ancak, psikozlu bireyler için uygun bir terapi yöntemi olmayabilir.

Bu terapi yaklaşımı, depresyon, anksiyete, sosyal fobi, sınırda kişilik bozukluğu, travma sonrası stres, stres kaynaklı rahatsızlıklar, biyolojik nedeni olmayan fiziksel belirtiler, cinsel problemler, sağlıklı iletişim kuramama, takıntılar ve fobiler gibi birçok rahatsızlığın etkili bir şekilde tedavi edilmesinde kullanılmaktadır.

Bu terapi yöntemi, psikolojik rahatsızlıkların belirtilerinin hafiflemesini, bireyin kendini daha iyi hissetmesini, içsel farkındalık kazanmasını, hayatın kontrolünü eline almasını, sağlıklı ilişkiler kurabilmesini ve dengeli bir yaşam sürmesini hedeflemektedir.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi Nasıl Yapılır?

Bir terapiste başvuruyorsunuz ve psikodinamik terapi yönteminin sizin için uygun olduğuna karar verdi. İlk adım olarak, terapistinizle rahatsızlık duyduğunuz duygu, düşünce veya davranışlarınızı paylaşmaya başlıyorsunuz. Bu sorunlar, terapistinizle olan iletişiminiz sırasında kendiliğinden ortaya çıkabilir.

Ardından, çocukluk döneminizin erken aşamalarından itibaren geçmişte benzer durumları deneyimlediğiniz anları ifade etmeye başlıyorsunuz. Bu adımları takip ederek, mevcut duygu, düşünce veya davranışlarınız ile geçmişte yaşadığınız deneyimler arasında bir bağ kuruyorsunuz.

Zaman zaman, bazı yöntemlerle bilinç dışı düşüncelerden gelen mesajlardan faydalanma fırsatı buluyorsunuz. Bu, mevcut sorunun kökenlerini anlama sürecinize katkıda bulunurken, aynı zamanda kullanılan savunma mekanizmalarınızı ve bilinç dışındaki içsel çatışmaları fark etme olanağı sağlar. Böylece, geçmişle yüzleşerek sorunlarınızı çözme yolunda önemli bir adım atmış olursunuz.

Psikodinamik Terapi Ne Kadar Sürüyor?

Kısa vadeli psikodinamik terapiler yaklaşık 25 seansta tamamlanırken, uzun vadeli terapiler ise 50 seansten fazla sürebilir. Kısa vadeli ve uzun vadeli psikodinamik terapilerin etkililiğini karşılaştıran araştırmalara baktığımızda, Leichsenring ve Rabung’un 2008 senesinde yaptığı bilimsel çalışma, uzun vadeli psikodinamik terapinin genel etkililik, hedef sorunların çözümü ve kişilik işleyişi açısından daha etkili olduğunu göstermektedir.

Knekt ve çalışma arkadaşlarının araştırması, kısa dönemli psikodinamik terapinin daha hızlı sonuçlar verdiğini, ancak uzun dönemli psikodinamik terapinin uzun vadeli etkiler sağladığını göstermektedir. Bu araştırmaların sonuçlarına yönelik eleştiriler olsa da, psikodinamik yaklaşımın uzun seansları gerektirdiği bir gerçektir.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi Türleri Nelerdir?

Kısa vadeli psikodinamik terapi, genellikle birkaç seanstan başlayarak 24 seansa kadar sürebilen, kişinin yaşadığı olumsuz deneyimlerin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan hedef odaklı bir terapi yaklaşımıdır.

  • Açık diyalog terapisi, temelde dinlemeye ve anlamaya dayalı bir terapi modelidir. Bu model, arkadaşlar ve aile üyelerinin aktif katılımını teşvik eder, katılımcılar arasında sürekli işbirliği esasına dayanır ve hızlı tanı koymaktan kaçınırken belirsizlikle başa çıkmayı teşvik eder. Aynı zamanda sosyal ağlara dayalı bir terapi modelidir.
  • Aile Terapisi: Bu terapi türü, aile içi iletişimin bilinç dışında sağlıklı bir şekilde işlemesini teşvik etmeyi amaçlar.
  • Yazma Terapisi: Kişinin kendi düşüncelerini ve duygularını yazılı olarak ifade etmesine ve aklına gelmeyen durumları tespit etmesine yardımcı olan bir terapi türüdür.
  • Müzik Terapisi: Müzik aracılığıyla kişinin içsel durumunu fark etmesine ve bu duygularını ifade etmesine yardımcı olur.
  • Oyun Terapisi: Bu terapi, çocuğun duygularını ve düşüncelerini sembolik bir şekilde ifade etmesine olanak tanır ve bunu oyunlar aracılığıyla gerçekleştirir.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi Etkili Mi?

Psikodinamik yaklaşımın etkililiği hakkında şüpheleri olan ve bilimsel kanıtları görmek isteyenler için, Shedler tarafından derlenen ve toplamda 17 meta analiz çalışmasını içeren kapsamlı bir inceleme sunuyoruz. Bu çalışma, konuyu büyük bir kapsamda ele alarak aydınlatıcı bilgiler sunuyor. İnceleme, yalnızca psikodinamik terapiyi kapsayan 74 araştırmadan oluşan 8 meta analizi içermektedir.

Bu çalışmada, dört temel grup etki büyüklüğü (deney ve kontrol grupları arasındaki farkın standart sapma cinsinden ifadesi) olan genel psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi, antidepresan kullanımı ve psikodinamik terapi karşılaştırılmaktadır. Sonuçlara göre, antidepresan kullanımı küçük etkiler veya değişiklikler gösterirken, tüm terapi meta analizlerinde ortalama ve büyük etkiler gözlenmektedir.

Terapi yöntemleri arasındaki karşılaştırmalar, çalışmadan çalışmaya değişiklik gösterdiği için kesin bir sonuca varmak zordur. Ancak, psikodinamik terapiyi içeren meta analizlerin çoğunda büyük etkilerin olduğu görülüyor.

Psikodinamik Terapi İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu