Görsel Sanatlar

Postmodern Ne Demektir, Postmodernizm Nedir?

instagram takipçi hilesi

“Postmodern bir dünyada yaşıyoruz” sözünü duymuşsunuzdur. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Postmodernizm, insanların düşünce ve algılarında, özellikle de bireylerin gerçekleri ve bu gerçekleri görme biçimlerinde meydana gelen temel değişiklikleri tanımlamak için kullanılır.

Postmodern Ne Demektir, Postmodernizm Nedir?

Postmodern Nedir?

Postmoderniteyi anlamak için öncelikle moderniteyi anlamak gerekir. Modernizm, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve ortaya çıkan bir düşünce okuludur. Bu yaklaşım, hayatın bir amacı olduğunu ve bu amaca objektif bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini savunur.

Böylece rasyonel düşünceyi ve bilimsel bir bakış açısını kullanan modernizm, hayatı açıklığa ve akla dayandırmaya çalışır. İnsanoğlunun bilim ve akıl yoluyla ilerleyip gelişebileceğine, geçmişin bilgisinin bugünün insanına fayda sağlayacağına inanır.

Postmodernizm Nedir?

postmodern ne demektir postmodernizm nedir6

Bu soruyu cevaplamak için biraz daha detaya inmek gerekiyor. Postmodernizm, modernizm ve ötesinin tanımı olarak kullanılmaktadır.

Modern düşüncenin ve modern kültürün temel kavram ve bakış açılarının sorunsallaştırılması devam etmektedir. Bu, modernizme genel bir tepkiydi. Modernizm daha çok idealizme, insan yaşamı ve topluma dair ütopik bir vizyona ve ilerleme inancına dayanıyordu. Din veya bilim tarafından formüle edilenler gibi bazı nihai evrensel ilkelerin veya gerçeklerin gerçekliği anlamak veya açıklamak için kullanılabileceği varsayılır.

Neyin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olduğu hakkındaki fikirlerini düzeltmeye çalışmazlar. Mutlak gerçek diye bir şeyin olmadığına inanırlar. Postmodernistler, kendi dışındaki dünyanın yanlış olduğuna inanırlar. Yani, diğer insanların doğruları ve hataları ayırt edilemez hale gelir.

Bu nedenle, hiç kimsenin gerçeği tanımlama veya başkalarına ahlaki kavramlar empoze etme hakkı yoktur. Modern dünyayı yeterince yansıtmanın bir yolunu bulabileceklerine inanan Modernist sanatçılar, konuya odaklanmak yerine biçim, teknik ve süreçle deneyler yaptılar.

Modernizm idealizm ve akılcılık üzerine kuruluyken, postmodernizm akılcılık hakkındaki şüphe ve şüphelerden doğdu.

Evrensel kesinliklerin veya gerçeklerin olduğu fikrine meydan okuyor. Postmodern sanat, kişisel deneyimlerin ve deneyimlerimizin yorumlarının soyut ilkelerden daha somut olduğunu savunarak yirminci yüzyılın ortalarından sonlarına kadar olan felsefeden yararlanır.

Modernistler açıklığı ve basitliği savunurken, postmodernizm karmaşık ve çoğu zaman birbiriyle çelişen anlam katmanlarını kucakladı. 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan postmodernizm; mimaride, felsefede, edebiyatta ve resimde ifadesini bulmaktadır.

Postmodernizmin özelliklerinin bir listesi konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, postmodernistlerin felsefelerini net bir kutuya veya kategoriye koymadıklarına dikkat edilmelidir. İnançları ve uygulamaları özneldir, belirli bir kuruluşa veya özel çıkar grubuna yönelik kimlikleri değildir.

Postmodernizm, modernizmin çelişkili bir anlayışı olarak görülmez. Postmodernizm, modernizmin sonuçlarını ve çözümlerini sorgular ve yeniden düşünür. Modernizmi sorgulamak için postmodernizm, modern teori tarafından önerilen öğelerin çoğunun kökenini, mantığını ve etkisini sorgular; postmodernizm, modernizmin birçok bileşeninin ontolojik ve epistemolojik sınırlarını sorgulamaya çalışır.

Postmodernist Olmak İçin Temel İlkeler Nelerdir?

postmodern ne demektir postmodernizm nedir1 768x519 1

Mutlak gerçek yoktur. Postmodernistler, gerçeklik kavramının insanlar ve özel çıkar grupları tarafından başkaları üzerinde güç kazanmak için kötüye kullanılan bir yanılsama olduğuna inanırlar. Doğruluk ve yanlışlık aynı anlama gelir. Aslında, postmodernizmin iddiaları herhangi bir şeyi tanımlayamayacak kadar sınırlıdır. Çünkü bugün doğru olan yarın yanlış olabilir.

Kendini kavramsallaştırma ve rasyonelleştirme. Geleneksel mantık ve nesnellik, postmodernistler için son derece önemlidir. Geleneksel otorite yanlış ve yozlaşmıştır. Postmodernistler, dini ahlakın ve laik otoritenin kısıtlamalarını açıkça reddederler.

postmodern ne demektir postmodernizm nedir4 768x432 1

Kolektif mülkiyetin mal ve hizmetleri en adil şekilde yöneteceğini iddia ederler. Modernizmden hayal kırıklığına uğradıklarına inanırlar. Postmodernistler; bilimin, teknolojinin, devletin ve dinin yerine getirilmeyen vaatlerinden rahatsızdırlar.

Ahlak kişiseldir. Ahlakın göreceli olduğu inancı, ahlakı postmodernistlerin kişisel inançlarına maruz bırakır.Ahlaki değerleri, geleneksel değer ve kurallara uymaya gerek duymadan, her bireyin özel ahlaki kodu olarak tanımlarlar. Birçok postmodernist, ulusal sınırları insan iletişiminin önündeki engeller olarak görür. Milliyetçilik savaşa götürür. Bu nedenle, postmodernistler genellikle enternasyonalizmi ve farklı ülkelerin birleşimini önerirler.

postmodern ne demektir postmodernizm nedir3

Tüm dinler geçerlidir. Postmodernistler, kapsayıcı inançlara değer vererek New Age dinine yönelirler. Dine karşı olumlu bir tutumları vardır. Geçmişin kendilerine göre yaşatılmasını isterler.

Postmodernizm İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu