İş & Finans

Mobbing Nedir, Kime, Nasıl Uygulanır?

instagram takipçi hilesi

Kavramsal Çerçeve: Mobbing

Hayvanların aralarındaki gruplarda ve eğitim yerlerindeki küçük çocukların birbirlerine uyguladıkları kötü davranışları ortaya koymak için kullanılan mobing terimi dil sahnesine zorbalık, taciz,yıldırma, bezdirme ve psikolojik taciz gibi terimlerin girdiği gözlemlenmiştir. Mobbing bir bakıma psikolojik terör.

Leymann bu kavramı iş hayatında bir ya da birkaç kişi tarafından zorlanan, baskı yapılan bir diğer kişiye sistemli olarak psikolojik taciz şeklinde düşmanca ve ahlak dışı olarak tanımlamıştır.

mob 1

Bu iletişim şekli istatistikle de oldukça ilintilidir. Söz konusu istatistik sistemine göre haftada en az bir, en az 6 ayda bir sıklığında gerçekleştiği gözlenmiştir. Ahlaki açıdan oldukça büyük bir yıkım oluşturan bu davranış önemli derecede psikolojik ve sosyal mutsuzlukla sonuçlanması oldukça muhtemeldir.

Mobbing’in İçeriği

Mobbing duyguları hedef alan bir saldırı biçimidir. Herhangi bir bireyin saygısız davranışlarla hedef olmasıyla olumsuzluklar da art arda başlamış olur. Bir kişinin bir başka kişiyi isteyerek ya da istemeyerek bir başkasını kışkırtması ya da kötü düşüncelere sevk almasını amaçlayarak kendi yanına çekmesi ve sürekli olumsuz ifadelerde bulunarak hedef alınan kişiyi kast ederek, bulunduğu ortamda itibarsızlaştırma yoluyla işten çıkarma hedefini gerçekleştirme çabasıdır.

mob 5

Mobbing’in Dünyada’ki Yeri

Psikolojik taciz yerine de geçen mobbing dünya literatürüne zorbalık (bullying) olarak geçmiştir.

Son yıllarda Türkiye’de günden güne ortaya çıkan mobbing kavramı hakkında bilinirliği arttırmak ve toplumun tüm kesimini bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Mobbingin en bilinir ve uygulanır şekli iş yerinde gerçekleşmesidir. Bu yüzden de Türkçe’de mobbingin karşılığına denk gelen eş anlam olabilecek sözler duygusal taciz, yıldırma, iş yerinde duygusal saldırı, iş yeri zorbalığı, iş yerinde psikolojik taciz olarak ortaya konabilir.

mob 3

Mobbing’in kişi üzerinde maddi ve manevi anlamda kaçınılmaz sonuçları yer alır. Bunlar psikolojik ya da fizyolojik kimi sağlık sorunları ve harcamalarının, sigorta primi ve masraflarının artmasına, mağdur olan kişinin işsiz kaldığı dönemde devletin sağladığı fayda getirici çözümlerin parçası olmasına dahil olarak ülke ekonomisine zarar verilebilmesi de olası ihtimal dahilindedir.

mob 6

İş Hayatında Mobing

İş hayatında tüm kurum ve kuruluşların tek ve temel hedefi verimliliktir. Bir iş yerinde yapılan mobbing nedeniyle söz konusu verimlilik düşecek ve kurum maddi yönden hasara uğrayacaktır. Mobbing bugünden yarın olan bir şey olmamakla birlikte uzun bir dönemi içine aldığı belirlenmiştir.

Zaman içinde mobbinge uğrayan kişi çalıştığı kuruma olan aidiyet duygusu ve iş doyumu sekteye uğrayarak, iş bırakma hatta tükenmişlik hissi üst seviyeye çıkacaktır. Mobbing uygulayıcılarının düşmanca yaklaşımları kurban için olumsuz bir örgüt resmi çizecektir.

mob 4

Mobbing Nedir? ile ilgili videolar

Mobbinge Karşı Hakkınızı arayın – Av. İzzet Otru anlatıyor

https://www.youtube.com/watch?v=LQTB5C0qKes

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu