Yaşam

Lucy Letby: Countess of Chester Hospital Baby Murders

instagram takipçi hilesi

lucy letby 1 1

Lucy Letby çalıştığı hastanede ardı ardına işlediği cinayetlerle İngiltere ve dünya gündemine tam anlamıyla bomba gibi düştü. Son dönemlerin kan donduran seri katil haberleri arasında yer alan bu olay gündeme Lucy Letby trial başlığıyla damga vurdu. Peki Lucy Letby kim ve işlediği cinayetlerin sebebi ne? Gelin daha yakından bakalım.

lucy letby 5

Lucy Letby Kimdir?

Lucy Letby 4 Ocak 1990 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Anne ve babası muhasebe memuru ve finans yöneticisi olarak çalışmaktaydı. Başka kardeşi bulunmayan Lucy Letby ailenin tek çocuğuydu. Çocukluk ve lise dönemlerini İngiltere’nin Hereford şehrinde ailesiyle birlikte geçirdi.

İlkokul eğitimini Aylestone Okulu’nda tamamladı. Daha sonrasında ise Hereford Sixth From College’da lise eğitimini tamamladı. Çocukluk ve lise yıllarından itibaren yeni doğanlardan sorumlu hemşire olarak çalışmayı hayal ediyordu. O dönemlerde kendisini tanıyan arkadaşlarından bir tanesi bu hayaline ulaşmak için oldukça sıkı çalıştığını belirtiyor.

lucy letby 7

Lucy Letby lise eğitiminin ardından hemşire olmak için Chester Üniversitesi’ne başladı. Burada üç yıl süreyle hemşirelik eğitimi aldı. Lisans eğitiminin yanı sıra Chester Kontesi Hastanesi ve Liverpool Kadın Hastanesi’nde stajlarını gerçekleştirdi. Aynı zamanda ailesinden üniversite okuyan tek kişiydi. 2011 yılının Eylül ayında lisans eğitimini tamamlayarak üniversiteden mezun oldu.

Lisans eğitimini tamamladıktan kısa bir süre sonra 2012 yılında daha önce stajını da yaptığı Chester Kontesi Hastanesi’nin yeni doğan biriminde hemşire olarak çalışmaya başladı. Hastanede çalıştığı süre boyunca bebeklerle ilgilenmekten ve onların gelişim süreçlerini izlemekten büyük keyif aldığını söylüyordu. Ek olarak hastanede çalışırken yeni doğan bebeklere fon sağlamak amaçlı çeşitli kampanyalarda da aktif yer aldı.

lucy letby 2

Lucy Letby İlk Cinayetleri

Lucy Letby hastanede çalışmaya başladığı ilk dönemlerde işine bağlı bir hemşire gibi görünüyordu. Ancak 2015 yılına gelindiğinde işlediği sıralı bebek cinayetleri açığa çıkmaya başladı.

Lucy Letby hakkındaki ilk şüpheler Haziran 2015 yılında ortaya çıkmaya başladı. Çalıştığı yeni doğan ünitesinde dört farklı bebeğin şüpheli bir biçimde ölmesi yeni doğan ünitesinin baş danışmanı ve baş neonatolog tarafından fark edildi.

Meydana gelen ölümler açıklanamaz nitelikteydi. Özellikle gerçekleşen üç ölüm aynı ay içerisindeydi ve ölümlerin gerçekleştiği nöbet saatlerinde Lucy Letby vardiyada hemşire olarak çalışmaktaydı. Ardı ardına meydana gelen ölümleri inceleyen baş danışmanlar bu durumu bir üst birime bildiler. Ancak ilettikleri üst birim meydana gelen vakaları ilaç hatası olarak nitelendirdi.

2015 yılının Ekim ayına gelindiğinde ise yeni doğan ünitesinin servis müdürü tekrar bu ölümleri inceleme altına aldı. Saptadığı bulguları tekrar baş neonatoloğa bildirdi. Özellikle meydana gelen vakalarda Letby’nin bebek ünitesindeki tek ortak personel olduğunu vurguladı.

Olaydan en başından beri şüphe duyan görevliler durumu tekrar bir hemşirelik müdürlüğüne bildirdiler. Anlam verilemeyen bebek ölümleri ise bu sürede artmaya devam etti. 2016 yılının Şubat ayında tüm danışmanlar toplanarak yeni doğan ünitesinde meydana gelen ölümleri incelemeye aldılar. İncelemeler sonucunda elde ettikleri sonuç Letby’nin her vakada yeni doğan ünitesinde bulunan tek ortak personel olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

lucy letby 3

Birbiri ardında gerçekleşen ölüm vakaları ve saptanan bulgular sonucunda yeni doğan biriminden sorumlu baş neonatolog hastanenin medikal direktörüne Lucy Letby hakkındaki endişelerini belirtti ve bir toplantı talebinde bulundu. Ancak hastanenin yönetici kadrosu ardı ardına meydana gelen bu ölümleri bir tesadüf olarak nitelendirerek herhangi bir toplantı gerçekleştirmedi.

Ancak MBRRACE-UK (Anneler ve Bebekler: Birleşik Krallık Genelinde Denetimler ve Gizli Soruşturmalar Yoluyla Riskin Azaltılması) komisyonu tarafından hazırlanan rapor meydana gelen bebek ölümlerinin tesadüfi olmadığını ortaya koyuyordu. Hazırlanan raporlar bilhassa Haziran 2015 ve Haziran 2016 yılında yeni doğan ünitesinde gerçekleşen ölümlerin 2014 yılına nazaran %10 daha fazla olduğunu ve bu durumun beklenmedik bir nitelikte olduğu sonucunu ortaya koyuyordu.

2016 yılının Şubat ayında hastaneye CQC (Bakım Kalitesi Komisyonu) ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette komisyon yetkilileri hastane personellerinin endişelerini hastane yetkililerine aktarmaktan çekindikleri ve ölüm oranında açıklanamaz şekilde meydana gelen artış nedeniyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ancak hastane yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında komisyon tarafından yayınlanan raporda hastanede eksik personel ve beceri karışımı gibi problemlerin olduğu, ancak personelin üst birimlere sorunlarını iletmekte herhangi bir problem yaşamadığı ve aksine hastanenin personellerini destekler bir tavır içinde olduğuna dair rapor hazırlandı. Ek olarak hastanenin son derece olumlu ve profesyonel bir kültüre sahip olduğuyla ilgili övgülerde bulunuldu.

Her ne kadar komisyon konu ile ilgili olumsuz bir sonuç belirtmemiş olsa da olay burada kapanmadı. 2016 yılının Haziran ayında hastanenin idari kadrosu konuyla ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantı düzenlenene kadar ise yeni doğan bebek ünitesinde beklenmedik şekilde 7 bebek ölümü gerçekleşmiş oldu.

Toplantıda pek çok yönetici meydana gelen ölümlerin Lucy Letby ile ilgili dolaylı kanıtlar olduğu kanısındaydı. Yani eldeki verilerle Letby’nin suçlanamayacağı görüşündeydiler. Öte yandan durumu bildiren birim personellerinin bir cadı avı peşinde olduğu düşüncesini öne sürdüler.

Bu olaylar olurken 2016 yılının Temmuz ayında Lucy Letby yeni doğan bebek ünitesindeki görevinden alındı. İlk olarak gece vardiyasından gündüz vardiyasına çekildi. Daha sonra ise hasta deneyim ekibine transfer edildi. Bir süre sonra ise buradaki görevinden de çekilerek risk ve hastane güvenliğine ofisinde görevlendirildi.

Ancak aynı zamanda toplantıda olayın polise bildirilip bildirilmeyeceği de tartışmaya açıldı. Fakat bu görüş hastanenin itibarının zedelenebileceği korkusuyla kabul görmedi. Bunun yerine hastanenin medikal direktörü olayı RCPCH’ye (Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji) iletmeye karar verdi. RCPCH tarafından bağımsız bir inceleme yapılmasına ve yeni doğan biriminin puanının düşürülmesine karar kıldı.

Öte yandan hastanenin 32 haftadan önce doğan prematüre bebekleri kabul etmemesi ve başka hastanelere yönlendirmesine karar verildi. Ek olarak RCPCH tarafından yapılacak olan incelemenin kapsamını Lucy Letby hariç tutarak sadece hastanenin genel hizmetine yönelik dar bir inceleme alanı belirledi.

RCPCH 2016 yılının Ekim ayında yaptığı incelemenin sonuçlarını hastanenin medikal direktörüyle paylaştı. Yeni doğan ünitesinde meydana gelen ölümlerin nedenini tam anlamıyla açıklayamadılar. Fakat hastane personelinde ve üst düzey teminatlarda yetersizlik saptadıklarına dair bulgular sundular. Ek olarak meydana gelen her ölüm vakasının ayrı ayrı ve detaylı şekilde incelenmesi gerektiği de belirtildi.

Rapor sonucunu inceleyen hastanenin medikal direktörü Great Ormand Street Hastanesi’nde çalışan neonatolog Jane Hawdon’a vakayı incelemesi için talepte bulundu. Jane Hawdon yeterli zamanının olmadığını gerekçe göstererek ayrıntılı bir rapor sunmadı. Ancak bir özet raporu hazırladı. Raporda yine Lucy Letby adı geçmedi ve hastane koşullarının incelenmesi gerektiği belirtildi.

Tüm bu incelemeler ve olaylar gerçekleşirken Lucy Letby 2016 yılının Eylül ayında klinik görevlerinden haksız bir şekilde alındığını iddia ederek şikayette bulundu. Kendisine atfedilen suçlar hakkında herhangi bir şekilde doğrudan kanıt bulunmadığı gerekçesiyle şikayet dilekçesi 2017 yılının Ocak ayında kabul edildi.

Ek olarak şikayet dilekçesini onaylayan kurul Letby’nin haksız bir şekilde görevinden men edildiği kabul edip, eski görevine geri dönüş yapmasını ve hatta yüksek lisans yapması konusunda destek teklifleri sundu. Chesster Hastanesi medikal direktörü de 22 Aralık 2016 tarihinde Letby’nin ailesine ziyaret gerçekleştirerek kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili özür diledi.

lucy letby 4

Lucy Letby Davası

Gündeme Lucy Letby Davası veya Lucy Letby Trial olarak geçen olay çalkantılı bir beş yıl boyunca sürdü. Tespit kurulu her ne kadar Letby’nin görevine geri dönmesini desteklese de danışanlar olayın daha fazla araştırılması gerektiğini savundular. Bunun sonucu olaraksa 3 Mayıs 2017 tarihinde Letby’nin görevine geri dönmesine karar verildi.

2017 yılının Mart ayına gelindiğinde ise danışmanlar yeni doğan birimi sorumlusundan aldıkları tavsiyeyle Cheshire Polis Teşkilatı’na bir mektup yazdılar. Mektupta hastanede arka arkaya meydana gelen bebek ölümleri hakkındaki şüphelerden ve Lucy Letby hakkındaki endişelerinden bahsettiler.

Polis Teşkilatı duruma müdahale ederek soruşturma başlattı ve soruşturmayı kamuoyuna duyurdu. Bunun sonucu olarak da Lucy Letby tekrar görevine geri dönemedi. 3 Temmuz 2018 tarihinde ise Lucy Letby polis tarafından tutuklandı ve evinde çeşitli aramalar gerçekleştirildi.

Dava süreci yaklaşık beş yıl sürdü. İlk tutuklanmasının ardından kefalet karşılığı serbest bırakıldı. Ancak 10 Haziran 2019 ve 10 Kasım 2020 tarihlerinde tekrar tutuklandı. 11 Kasım 2020 tarihinde ise sekiz bebek cinayeti ve on bebek cinayetine teşebbüsle suçlandı. Kefalet karşılığında serbest bırakılması reddedildi.

lucy letby 6

Hakkında sayısız suçlamada bulunuldu ve birçok delil sunuldu. Özellikle kendisinin aldığı çeşitli notlar işlediği cinayetleri itiraf eder nitelikteydi. İş arkadaşlarının ifadeleri de ölümlerin Letby’nin suçu olduğunu destekliyordu. Bilhassa yeni doğan bir bebek ölmeden bir saat önce doktora söylediği “Buradan canlı ayrılmıyor değil mi?” demesi iddiaları daha da güçlendirdi.

Lucy Letby ise kendisine atfedilen suçların tamamını reddetti. Ölümlerin hastanedeki personel sayısının ve hijyen koşullarının yetersiz olması nedeniyle meydana geldiğini söyleyerek hastane yönetimi suçladı. Ancak itirazlarının hiç biri kabul edilmedi.

Dava süreci boyunca ortaya koyulan deliller ve ifadeler Letby’nin yeni doğan bebekleri insülinle zehirlediği, hava enjekte ettiği, aşırı beslediği ve tıbbi aletlerle saldırdığını ortaya koydu. Tüm bunların ışığında Lucy Letby yedi cinayet ve on beşe cinayete teşebbüsten suçlanarak tutuklandı. 21 Ağustos 2023 tarihinde ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

lucy letby 9

Yaşanan bu olay İngiltere ve dünya gündemine Countess of Chester Hospital Baby Murders olarak düştü. Letby’nin yanı sıra hastane yetkilileri de olayı gerekli şekilde araştırmadıkları ve polise durumu geç bildirdikleri gerekçesiyle suçlandı.

Lucy Letby’nin Cinayet İşleme Sebebi Neydi?

Lucy Letby hakkında en fazla merak edilen konu ise bu cinayetleri neden işlediği yönündeydi. Kendisi cinayetleri işlediğine dair net bir şekilde itirafta bulunmadı ve atfedilen suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmedi.

Ancak mahkeme heyeti Letby’nin cinayet işleme motivasyonu hakkında bazı çıkarımlarda bulundu. Bunlardan ilki cinayet işlemekten heyecan duyduğu yönüneydi. Mahkeme heyeti Letby’nin cinayet işlemekten heyecan ve zevk duyduğunu savundu.

Öte yandan üzerinde durulan bir diğer sebep ise Letby’nin hastanede çalışan evli bir doktora aşık olmasıydı. Aşık olduğu doktor yeni doğan ünitesinden sorumluydu ve bebeklerle ilgili herhangi bir problemde Letby ile birebir iletişim halinde olacaktı. Mahkeme Letby’nin cinayet işlemesinin sebeplerinden bir diğerinin de bu saplantılı aşkı olabileceği üzerinde durdu.

lucy letby 8

Üzerinde durulan bir diğer sebep ise Letby’nin kendisini yetersiz hissetmesiydi. Kendisi tarafından yazılan bazı notlarda bebeklerle ilgilenmek konusunda yeterince başarılı olmadığı yönünde ifadeler bulunuyordu. Bu yüzden bebeklere kendisinin ya da ebeveynlerinin yeterli ilgiyi gösteremeyecek olduğu düşüncesiyle bebekleri öldürmekteydi.

Lucy Letby trial olayında bu cinayetleri neden işlediği hala bir sır perdesi. Ancak yaşanan olay bilhassa İngiltere gündeminde büyük yankı uyandırdı ve Letby bebek hedef alan bir seri katili olarak dünya tarihine geçti.

Lucy Letby Katliami İle İlgili Videolar

Lucy Letby Katliami İle İlgili Fotoğraflar

Elifnur Özcan

Yaklaşık 5 senedir aktif olarak içerik yazarı olarak çalışmaktayım. Çok sayıda web sitesi için çeşitli konularda içerikler hazırladım. Ancak özellikle bilgi verici ve okuyucuya birşeyler katacak içerikler hazırlamaktan keyif duyuyorum. MaksatBilgi ailesine henüz yeni katıldım. Ancak işinize yarayacak ve okurken keyif alacağınız içerikler hazırlayacağıma inanıyorum. Şimdiden keyifli okumalar :)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu