Tarih

Kerbela Olayı Nedir, Sonuçları Nedir?

Kerbela Olayı'nın Nedenleri, Sonuçları. İslam Alemindeki İlk Kopuşlar

instagram takipçi hilesi

Kerbela Olayı

İslam dini ve tarihinde önemli olaylar arasında yer alan Kerbela Olayı ya da bilinen diğer adıyla Kerbela Katliamı Müslümanlar tarafından her yıl anılmaktadır. 680 yılında gerçekleşen olay Hz. Hüseyin ve dönemin Emevi halifesi Yezid arasında gerçekleşmiştir. Müslümanlar tarafından katliam olarak adlandırılan bu olay Hz. Hüseyin ve beraberindeki 70 askerinin Yezid ve 4500 kişilik ordusu tarafından öldürülmesiyle sonuçlanmıştır.

Kerbela Olayı ve İslam Alemindeki İlk Kopuşlar

Tarihe Kerbela Olayı olarak ve Müslümanlar tarafından her yıl hüzünle anılan olayı temelleri dört halife dönemine dayanıyor. İslam aleminin üçüncü halifesi olan Hz. Osman’ın öldürülmesinin ardından halifelik makamına Hz. Ali’nin geçmesine karar verilmiş. Ancak bu karara Hz. Osman’ın yeğeni olan Muaviye tarafından Hz Ali’nin amcasının katillerini bulmadığı gerekçesiyle karşı çıkılmıştır.

Bu olay sonrasında Müslümanlar arasında ilk ayrılıklar baş göstermeye başlamıştır. Bu tartışmaların ardından Hz. Ali ve Muaviye arasında Sıffin Savaşı adı verilen bir savaş gerçekleşmiştir. Özellikle Sıffın Savaşı ve tarihe Hakem Olayı olarak geçen hadiselerin ardından Müslümanlar arasındaki ayrılıklar git gide artmıştır.

Hz. Ali’nin vefatının ardından ise oğlu Hz. Hasan’ın halifelik makamına geçmesi gerekmekteydi. Ancak Hz. Hasan tarafından halifelik makamı Muaviye’ye devredilmek zorunda kaldı. Fakat halifelik makamı Muaviye’ye devredilirken kendisinden sonra halifeliğe Hz. Hüseyin’in devam edeceği konusunda anlaşma yapıldı.

Kerbela Olayı Nasıl Oldu?

kerbela olayi 1

Muaviye’nin ölümünün ardından halifelik makamının Hz. Hüseyin’e verilmesi gerekiyordu. Ancak anlaşmaya uyulmayarak halifelik makamı Muaviye’nin oğlu olan Yezid’e verildi. Yezid’in halifelik makamına geçmesi pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Çünkü İslam dininde halifelik makamına kimin oturacağı demokratik bir şekilde belirlenmektedir. Yezid’in babasından sonra halifelik makamına geçmesi halifeliğin demokrasiyle değil saltanat yoluyla belirlenmesine neden olmaktaydı.

Ancak tüm bu karşı çıkmalara rağmen Yezid halifelik makamında kalmaya devam etmiştir. Bu süreçte halifelik makamındaki yerini güçlendirmek isteyen Yezid, dönemin Medine valisine Hz. Hüseyin’in kendisine biat etmesini istediği bir mektup yollamıştır. Ancak Hz. Hüseyin bu isteği reddetmiştir.

Bu dönemde Küfe halkı ise Hz. Ali’ye olan sadakatlarini sürdürmekteydi. Bu nedenle Hz. Hüseyin’i desteklemekteydiler. Bu nedenle Küfeliler, Hz. Hüseyin’e bir mektup yazarak bağlılıklarını bildirdiler ve onu Küfe’ye davet ettiler. Bu mektup üzerine Hz. Hüseyin ilk olarak Küfe’ye elçi olarak yakın akrabası olan Muslim’i gönderdi. Ancak Küfeliler Hz. Hüseyin tarafından gönderilen bu elçiyi katlettiler.

Elçinin ölüm haberi Hz. Hüseyin’e Küfe yolculuğu sırasında ulaştı. Kendisine ulaştırılan habere rağmen yolculuğunu sürdüren Hz. Hüseyin’in yolu Kufe valisi tarafından kesildi. Hz. Hüseyin’e kendisine ikinci bir emir bildirilene kadar Kufe ve Medine arasında belirli bir alanda beklemesi gerektiğini söyledi. Yaşanan bu hadise üzerine Hz. Hüseyin Kervanlar Çölü’ne doğru yola çıkmış ve burada Ömer bin Sad ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Ancak Kufe valisi bu kez de Ömer bin Sad’a haber göndererek Hz. Hüseyin’in Yezid’in halifeliğine biat etmesini emretmiştir. Bu emri yerine getirmediği takdirde ise Hz. Hüseyin’in su ile olan bağlantısının kesileceğini söylemiştir. Tüm bu baskılara rağmen Yezid’in halifeliğini kabul etmeyen Hz. Hüseyin cihad kararı almış ve ordusuyla hazırlıklara başlamıştır. Kerbela Olayı ise bu karardan sonra meydana gelmiştir.

Ailesi ve yanında kendine bağlı bulunan askerleriyle birlikte Küfe’ye doğru yola çıkan Hz. Hüseyin Kerbela adı verilen bölgede Yezid ile karşı karşıya kalmıştır. Hz. Hüseyin’in 70 kişilik ordusuna karşın Yezid 4500 kişilik bir orduyla savaşa gelmiştir. Karşılıklı mücadelenin ardından Yezid’in ordusu Hz. Hüseyin’i, ailesini ve beraberindeki 70 kişiyi orada katletmiştir. Yaşanan bu olay İslam tarihine Kerbela Olayı olarak geçmiştir.

Kerbela Olayı’nın Sonuçları

Kerbela Olayı öncesinde ve sonrasında yaşananlar bilhassa Müslümanlar arasında mezhep ayrılıklarının yaşanmasına neden olmuştur. O dönemlerde Hz. Ali’yi destekleyen kişiler meydana gelen bu olaylar nedeniyle hem Emevilerin hem de Hz. Ali’nin soyundan gelenler hariç kimsenin halifeliğini kabul etmemiştir. Bu durum Şii mezhebinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Şii mezhebinin ortaya çıkması Müslümanların Şii ve Sünni olarak ikiye ayrılmasına sebep olmuştur. Bu mezhep ayrılıkları ortaya çıktığı ilk günden beri Müslümanlar arasında çeşitli hadiselerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Günümüzde dahi mezhep çatışmaları güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yaşanan Kerbela Olayı her ne kadar mezhep ayrılıklarına neden olsa da hem Sünni hem de Şii mezhebine bağlı olan kişiler tarafından her yıl anılmaktadır. Her yıl Aşure Günü olarak bilinen Muharrem ayının 10. gününde anılan bu olay Şiiler tarafından çeşitli törenler ve etkinlikler eşliğinde anılmaktadır.

asure gunu

Kerbela Olayı İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu