Tarih

Kavimler Göçü Nedir? Sebepleri ve Sonuçları Neler?

Kavimler Göçü Nedenleri ve Sonuçları

instagram takipçi hilesi

Bazı olaylar vardır ki tarihte bir dönüm noktası olmuştur. Kavimler Göçü’de bu olaylardan biridir. Özellikle ortaokul eğitiminde Kavimler Göçü sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu yazımızda Kavimler Göçü’nü kim başlattı, Kavimler Göçü nedenleri nelerdir,  gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü nedir?

Kavimler göçü, bir yabancı kavim akımı olup bugünkü adıyla Avrupa milletlerinin oluşmasını sağlamıştır. M.Ö. 3. yüzyıl ile 4. yüzyıl arasında 350-800 yılları arasında yapılmıştır. Avrupa’ya doğru yapılan göç, Geç Antik Çağ’dan Erken Orta Çağ’a geçişi işaret etmektedir.

Tarih kaynaklarına göre Kavimler Göçü, ilk dönem ve ikinci dönemden oluşur. İlk dönem Kavimler Gölçü, Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasındaki sınır değişikliğidir. İkinci dönem ise ilk dönemin devamı niteliğindedir. İlk gelen göçmenler Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar yani Cermen kabileleridir.  Arap fetihleri, Türk, Macar, Viking göçleri ve Moğol istilaları ikinci dönemde gerçekleşmiştir.

Kavimler Göçü

Büyük göç nasıl oluştu?

Orta Asya’da Asya Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından Türk boylarından bazıları Seyhun Nehri’nin batısında, Kuzey Kafkaslar’da ve Dinyeper Nehri civarına yerleşmiştir. Hun boyları Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında konumlanmıştır. Ardından İtil/Volga Nehri’ne kadar uzanan bölgeye de yerleşmiştir. Doğu Gotları olarak da bilinen Ostrogotlar Don ile Dinyeper Nehirleri arasında yerleşmiştir. (Batı Gotları olarak bilinen Vizigotlar ise Don ile Dinyeper Nehirlerinin batısına yerleşmiştir.

375 yılına doğru Got krallığı Hun baskısıyla çökmüştür. Bu durum istila hareketini başlatmıştır. Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar bu hareketleri nedeniyle “Barbar” olarak nitelendirimiştir. Kavimler, açlıklarını gidermek için yeni otlaklar bulmak amacıyla Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeye başlamıştır.

Germen kavimleri Kuzey ve Kuzeybatı Avrupa’ya; Franklar ve Vandallar İber Yarımadası’na; Slav kavimleri ise Balkanlara yayılmıştır. Lombardlar İtalya’ya; Vandallar Kuzey Afrika’ya; Franklar Roma topraklarına yerleşmişlerdir. İnsanlık tarihini değiştiren Kavimler Göçü’nün nedenleri şöyle:

Büyük Hun Devleti’nin dağıldıktan sonra Hazar ve Aral Gölü arasındaki nüfus arttı. Nüfus artışı nedeniyle kabileler arasında rekabet başladı. İdil ırmağının batısına doğru gelen Hunlar baskıcı politika uyguladı.

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü’nün sonuçları

Kavimler Göçü, Avrupa’nın etnik yapısını değiştirmiştir. Germen kavimleri, Avrupa’daki yerli kavimlerle karışmıştır. Bu karışımın sonucunda yeni milletler ortaya çıkmıştır. Kavimler Göçü’nün sonuçlarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

  • 395’te Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu tarafından ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır.
  • İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
  • Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.
  • Cermenler, Hristiyanlığı kabul etmiştir.
  • Orta Çağ Avrupasında kilise, papalık ve skolastik düşünce yayılmıştır.
  • Asya Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun Devleti, 1. ve 2. Göktürk Devleti, Uygurlar, Avarlar, Kırgızlar, Hazarlar, Bulgarlar ve Karluklar, Türgişler, Macarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar, Sibirler ve Akhunlar
  • İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu olan Karluklar, Karahanlı Devleti’nin İslamiyet’i kabul etmesini sağlamıştır.

Kavimler Göçü ile ilgili videolar

https://youtu.be/G57NGyEeAXs

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu