Maksat YazmakYaşam

Cittaslow (Yavaş Şehir) Nedir?

instagram takipçi hilesi

logo CittaSlow1.YAVAŞ ŞEHİR NEDİR?

Sanayi Devrimi sonrasında hızla küreselleşen dünyada insanların yaşam biçimleri gibi yemek yeme alışkanlıkları da değişmiştir. Artık insanlar daha hızlı yaşıyor, daha çok çalışıyor, hep bir yerlere yetişmek zorunda kalıyor (Özellikle Metropol şehirlerde) , böyle olunca da tahammül sınırları daralıyor ve yaşamdan zevk alınamaz hale geliniyor.

İnsanların yaşam biçimlerine ayak uyduran şehirler de hızlı yaşar, hızlı tükenir ve hızlı tüketir hale geliyor. Bu duruma karşı çıkan dünyanın çeşitli yerlerinde topluluklar doğmuştur.

Bu tepkilerden ilki 1980’li yıllarda İtalya’da ortaya çıkan; ayaküstü, çabucak yemek yemekanlamına gelen “hızlı yemek (Fastfood)” alışkanlığına tepki olarak gelişen “yavaş yemek (SlowFood)” hareketidir. Bir diğeri de, mevcut ekonomik sistemin farklılaşmaları ortadan kaldırması ve tek tip insan yaratmaya çalışmasına tepki olarak ortaya çıkmış olan “yavaş şehir (Cittaslow)” hareketidir.(1) Citta İtalyanca ”Şehir”, slow İngilizce ”yavaş” anlamına gelmektedir.

 

Logo SlowFood1.1. SLOW FOOD NEDİR?

“Slow Food”, “fast food”, hızlı yaşam ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karşı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi mantığıyla 1989 yılında kar amacı gütmeyen bir hareket olarak İtalya’da, Carlo Petrini tarafından başlatılmış. Şu anda 28 Farklı ülkede faaliyet göstermektedir. Özellikle aşağıdaki sorular “Slow Food” hareketinde önem taşıyor:

 1. Yemeğimiz nereden geliyor; ürünler hangi tohumlarla yetişiyor?
 2. Yemeğimizin tadını oluşturan etmenler nedir? 
 3. Yemek seçimlerimiz kültürümüzü nasıl etkiler? 

SlowFood, görülen yemek kısmı dışında, aslında bir insan hakları hareketidir. Petrini, sadece doymak değil, lezzet almanın da bir insan hakkı olduğunu belirtiyor. Yayınladığı “İyi, Temiz ve Adil” adlı kitabında yiyeceklerin bu üç karaktere birden sahip olmasının kültürel ve etik unsurları tartışılıyor. Carlo Petrini ve ekibi, dünyamız için endişe duyan ancak umudunu yitirmeyenlerle tanışıyor, fikirlerini aktarıyor ve bu yolculuğu beraber yürütüyorlar.(2)

1.2. YAVAŞ ŞEHİR (CITTASLOW) FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Cittaslow, 1999 yılında İtalya’da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca “Citta(Şehir)” ve İngilizce “Slow (Yavaş)” kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow,”Sakin Şehir” anlamında kullanılmaktadır. Yavaş Hareketi’nin bir parçası olarak bilinmektedir. İtalya’nın dört küçük kentinin belediye başkanlarının (Bra Belediyesi Başkanı Francesco Guida, Orvieto Belediyesi Başkanı Stefano Cimicchi ve Positano Belediyesi Başkanı Domenico Marrone) 1999 yılında bir araya gelerek Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak amacıyla Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnuni‘nin önderliğinde kurulmuştur.

Birliğe üye olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için birliğin belirlediği kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve Cittaslow felsefesine uygunluğu denetlenmektedir. Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket, günümüzde 28 ülkede faaliyet göstermektedir. 

Cittaslow, belediyelerin üye olabildiği, merkezi İtalya’da bulunan uluslararası bir birliktir. Birliğin merkezi İtalya’nın Orvieto kentindedir. Birliğin üyeler arasında seçilen bir başkanı, başkan yardımcıları ve birliğin faaliyetlerini sürdürmekle görevli Genel Sekreteri bulunmaktadır. 

Birlik yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde Ulusal Ağlar kurmuştur. Cittaslow’a bir ülkeden 3 kentin üye olmasıyla bu 3 kent bir araya gelerek o ülkenin ulusal ağını oluşturur (Örn: www.cittaslowturkiye.org). Ulusal ağ oluşturan ülkeler, birliğin yönetim organı olan Uluslararası Koordinasyon Komitesinde temsil edilir. Cittaslow’un temel amacı; Slow Food Hareketi felsefesini kentsel boyuta taşımaktır.

2.YAVAŞ ŞEHİR OLMA KRİTERLERİ

Grafik 1:Ercan BALDEMİR, Tezcan KAŞMER ŞAHİN, Funda KAYA; YAVAŞ ŞEHİR OLMA DURUMUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

2.1. ÇEVRE POLİTİKALARI

 1. Hava, su ve toprağın kalitesinin, yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.
 2. Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıştırılarak toplanmasının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeler.
 3. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın,* teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması.
 4. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için, atık su arıtma tesisinin bulunması
 5. RSU ve biyokütlelerden ısı üretilmesi ve özellikle alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, mini hidroelektrik santrali) kullanılması yoluyla enerji tasarrufu yapılmasına yönelik belediyenin planı.
 6. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması.
 7. Reklam Ticari tabelalar ve trafik işaretlerinin düzenlenmesine dair belediyenin planı.
 8. Elektromanyetik kirliliğin kontrolü için sistemler geliştirilmesi.
 9. Gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü için program yapılması.
 10. Işık kirliliğinin kontrolü için sistemler ve programlar oluşturulması.
 11. Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve ECOLABEL ya da ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 ve Gündem 21 projelerine katılım).

* Kompostlama: Katı atık ve çamur gibi organik maddeleri, anaerobik(oksijensiz) çürütme yoluyla bir tür gübreye dönüştürmekten ibaret biyolojik bir süreç.

2.2 ALTYAPI POLİTİKALARI

 1. Tarihi merkezlerin ıslahı ve iyileştirilmesi için planlar ve/veya kültürel ve tarihi değerler üzerine çalışmalar yapılması.
 2. Güvenli ulaşım ve trafik için planlar yapılması.
 3. Okullar ve kamu binalarına bağlanan bisiklet yolları.
 4. Özel taşıtlar yerine uygun alternatif toplu taşıma araçları ile trafiğin, yaya alanları ile bütünleştirilmesi için (toplu taşımla bağlantılı ilave kentsel araba park alanları, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, teleferik, bisiklet yolları, okullar, işyerleri ve benzerlerine erişim sağlayan yaya güzergâhları) planlar yapılması.
 5. Tıbbi yardım merkezi mevcudiyeti.
 6. Vasıflı yeşil alanların ve hizmet altyapılarının (yeşil alanların birbiriyle bağlantıları, oyun sahaları, vb.) mevcudiyeti.
 7. Ticari malların dağıtımı ve “doğal ürünler için ticari merkezler” oluşturulması için plan hazırlanması.
 8. Mağaza sahipleriyle, zor durumda olan vatandaşlarla ilgilenme ve yardım etme üzerine mutabakat sağlanması: “dost mağazalar”.
 9. Bozulmakta olan kentsel alanların ve şehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin iyileştirilmesi.
 10. Kent tarzının yeniden yapılandırılması ve iyileştirmesi için bir program.
 11. Kentin tanıtımında kullanılan bilgilendirme ofislerinin, U.R.P. (Kentsel Yenilenme Programı) işlevlerinin, Cittaslow tanıtım/bilgi ofisiyle bütünleştirilmesi.

2.3. KENTSEL KALİTE İÇİN TEKNOLOJİLER VE TESİSLER

 1. Biyomimari için büro ve biyomimarinin teşvik edilmesi yönündeki bilgilendirme projesi için görevlendirilen personelin eğitimi için programlar uygulanması.
 2. Şehri, fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek.
 3. Elektromanyetik alanları izleme sistemlerinin benimsenmesi.
 4. Kentin çevresi ve peyzajıyla uyumlu çöp tenekeleri bulundurulması ve çöplerin belirli zamanlarda toplanması.
 5. Kamu ve özel alanların çevreyle uyumlu bitkilerle, tercihen bahçe peyzajı kriterlerine uygun yerel bitkilerle bitkilendirilmesi için teşvik edilmesi ve programlar oluşturulması.
 6. Vatandaşlara götürülen hizmetler ( belediye hizmetlerinin internet vb. üzerinden duyurulması, vatandaşlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluşturulması ve vatandaşların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri) için planlar yapmak.
 7. Kamusal ve kamuyla ilgisi olan alanların engelliler için erişilebilir olması, mimari engellerin kaldırılması ve teknolojilere erişimin sağlanmasını garanti altına almak üzere altyapıların teşvik edilmesi.
 8. Aile yaşantısına ve yerel aktivitelere (eğlence, spor aktiviteleri, okul ve aile arasında bağ oluşturmayı amaçlayan aktiviteler, yaşlılar ve kronik hastalar için evde yardımı da kapsayan yardım çalışmaları, sosyal tesisler, belediye çalışma saatlerinin düzenlenmesi) yardımcı olacak programların teşvik edilmesi.
 9. Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan.
 10. Kentte kullanılan renklerle ilgili plan hazırlamak.
 11. Elektronik evden çalışmanın (telework) teşvik edilmesi.

2.4. YEREL ÜRETİMİ KORUMAK

 1. Organik tarımcılığın geliştirilmesi için projeler.
 2. Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünler, eşyalar ve el sanatlarının kalitesinin belgelendirilmesi.
 3. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan esnaf ve zanaatkârların ve/veya el işi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar.
 4. Yok olma riskiyle karşı karşıya olan geleneksel çalışma ve meslek yöntemlerinin himayesi.
 5. Organik ürünlerin ve/veya yerli ürünlerin kullanılması ve restoranlar, okul kafeteryaları ve korunan yapılarda yerel geleneklerin muhafaza edilmesi.
 6. Slow Food hareketiyle işbirliği içerisinde okullarda tat ve beslenme konusunda eğitim programları hazırlamak.
 7. Yok olma riski altında olan şarap ve Gastronomik yavaş yemek çeşitleri için aktivitelere destek olmak.
 8. Yöreye özgü ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ticarileşmesi için destek olunması (pazarların ve marketlerin yerel ürünlerin satışı için düzenlenmesi, uygun mekanların oluşturulması).
 9. Şehirdeki ağaçların sayımının yapılması ve büyük ya da “tarihi ağaçların” değerinin arttırılması.
 10. Yerel kültürel etkinliklerin korunması ve teşvik edilmesi.
 11. Kent ve okul bahçelerinde geleneksel yöntemlerle yerel ekinler yetiştirilmesi için teşvik edilmesi.

2.5. MİSAFİRPERVERLİK

 1. Turist bilgisi ve nitelikli misafirperverlik için eğitim kursları.
 2. Turistik güzergâhlarıyla tarihi merkezlerin ve turistik yerlerin işaretlenmesinde uluslararası işaretlerin kullanılması.
 3. Ziyaretçilerin özellikle takvimlendirilmiş etkinlikler için şehre gelişlerini, bilgi ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıcı resepsiyon yönergeleri ile planlarının hazırlanması (otopark, resmi kurumların çalışma saatlerinin uzatılması/esnetilmesi, vb.).
 4. Şehrin “yavaş” güzergâhlarının düzenlenmesi (broşürler, internet siteleri, ana sayfalar vb.)
 5. Turistik işletmeciler ve mağaza sahiplerinin, ücret şeffaflığı ve fiyatların müessesenin dışında sergilenmesi gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi.

2.6. FARKINDALIK

 1. Yerel Yönetimin Cittaslow olma niyetini açıklamadan önce vatandaşların Cittaslow’un ne olduğu, amaçları ve prosedürü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla kampanyalar düzenlenmesi.
 2. “Yavaş Şehir” felsefesini kazanmada ve Cittaslow projelerinin uygulanmasında sosyal yapıların dâhil edilmesi için programlar hazırlanması, özellikle; eğitsel bahçe ve parklar, okuma mekanları, tohum bankası projesine katılım.
 3. Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için programlar hazırlanması.

Olağanüstü Gereklilikler:

 •  Kentte Cittaslow kimliğini vurgulayacak kampanyalar düzenlenmesi ve Cittaslow tarafından lanse edilen şartların karşılanması (zorunlu)
 • Yavaş Yemek Komitesinin oluşturulması ve desteklenmesi (liyakat notu)
 • Üye şehirlerin, antetli kağıtlarına Cittaslow logosunu eklemeleri ve web sitelerine “yavaş şehir” felsefesi hakkında içerik koymaları gerekmektedir.

 

2.7. SLOW FOOD FAALİYETLERİNE VE PROJELERİNE DESTEK

 1. Yerel bir Slow Food Convivium’unun oluşturulması.
 2. Slow Food ile işbirliği yaparak zorunlu ile orta öğretim okullarında tat ve beslenme üzerine eğitim programları hazırlanması.
 3. Slow Food ile işbirliği yaparak okul sebze bahçelerinin kurulması.
 4. Arca veya Slow Food Merkezlerinin, yok olma riski altında olan türlere veya ürünler için bir veya daha çok projelerinin uygulanması.
 5. Slow Food tarafından himaye edilen yerel ürünlerin kullanılması ve beslenme geleneklerinin, gıda eğitim programlarıyla birlikte, toplu gıda hizmetleri, korunan yapılar ve okul kantinleri içerisinde muhafaza edilmesi.
 6. Slow Food ile işbirliği içerisinde “Mercati della Terra (Dünya Pazarları)” uygulamasıyla özgün yerli ürün elde edilmesinin desteklenmesi.
 7. “Terra Madre (Toprak Ana)” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eşleştirme ile desteklenmesi.

3.DÜNYADA İLK YAVAŞ ŞEHİR HAREKETİ

Önceki bölümlerde belirtildiği üzere Yavaş Şehir Hareketi, 15 Ekim 1999 yılında İtalya’nın dört küçük belediyesinin birleşmesiyle ortaya çıkmış ve Kasım 2013 verilerine göre dünyanın 28 ülkesinde, 182 üye şehirde faaliyet göstermeye başlamıştır.(3) Şu an Başkanlığını Paolo Saturnini, Uluslararası Direktörlüğünü ise Gian Luca Marconi ve Pier Giorgio Oliveti yürütmektedir.

Resmi internet sitesi www.cittaslow.org olmakla birlikte ağ kurduğu ülkelerin bu siteyle bağlantılı kendi Yavaş Şehirleri’ne ait internet siteleri de bulunmaktadır (Örn:www.cittaslowseferihisar.org).

3.1. Dünyadaki Yavaş Şehir Dağılımı

Birliğe üye olmak isteyen şehirlerin sağlamaları gereken kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler önceleri 59 iken 2013 yılında Uluslararası Bilim Komitesi tarafından yapılan bir çalışmayla güncellenmiş ve sayısı 70’e çıkmıştır. Sunuma konu olan kriterleri tamamlamış ve Yavaş Şehir olma hakkını kazanarak Cittaslow üyesi addedilen şehirlerin ülkelere göre dağılımı ise aşağıda yer almaktadır. Kasım 2013 verilerine göre 28 ülkede 182 adet Yavaş Şehir bulunmaktadır.

Dünya'da Yavaş Şehir Dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Türkiye’deki Yavaş Şehirler

Türkiye’de Cittaslow hareketi ilk olarak 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar’ın yavaş şehir olarak kabul edilmesiyle resmi olarak kurulmuştur.(4) Seferihisar’dan sonra yavaş şehir hareketinin Türkiye’de yaygınlaşması için bir çok kentte çalışmalar yapılmaya başlanmış ve 24 Haziran 2011 tarihinde Polonya’da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Kongresinde Cittaslow olarak ilan edilen kentlerle birlikte Türkiye’deki Cittaslow sayısı beşe çıkmış ve Türkiye’de Cittaslow Ulusal Ağı kurulmuştur.

Türkiye’de yavaş şehir unvanını şu an için Seferihisar, Akyaka, Gökçeada, Perşembe, Vize, Taraklı, Halfeti, Yalvaç, Yenipazar ve Yeniboğaziçi(KKTC) taşımaktadır. Aralarında Savur (Mardin), Aydınlar/Tillo (Siirt), Cide (Kastamonu), Seyitgazi (Eskişehir), Adalar (İstanbul), Gümüşlük (Muğla), Yeşilüzümlü (Muğla), Turunç (Muğla) ve Kaş’ın (Antalya) bulunduğu 60’ı aşkın ilçe yavaş şehir olmak için gün saymaktadır .(5)

4.1. Türkiye’deki İlk Yavaş Şehir: Seferihisar

Seferihisar, Ege Bölgesi’nde İzmir il sınırları içerisinde yer almaktadır. Seferihisar ilçesi topraklarında en eski yerleşim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 2000 yıllarında Akalar’dan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalılar’ın bir kenti olduğu bilinmektedir.

CittaSlow Seferihisar

Seferihisar 2009 yılında küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına karşı çıkan Cittaslow hareketine katılmıştır. Seferihisar küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına ve özelliklerini yok etmesine karşı çıkan birliğin belirlediği kriterleri yerine getirerek Türkiye’nin ilk Cittaslow’u olma unvanını kazanmıştır. 

CittaSlow Seferihisar1.jpg

Belediyenin “Yavaş Kent Felsefesini” benimsemesi ve gerçekleştirdiği projeler Seferihisar’ı bu alanda örnek bir belediye haline getirmiştir. Peyzajda yöresel aromatik bitkilerin kullanılması, güneş enerjili sokak aydınlatma elemanları, karbon salınımının hesaplanması, kompost tesisi ve güneş enerji santrali yapımı gibi projeler Seferihisar’ın vizyoner projeleri arasında yer almaktadır. 

Yerel yemeklerin keşfedilmesi, yerli tohumların korunması, organik tarımın desteklenmesi, üreticinin ürünlerini aracısız satabileceği üretici pazarlarının kurulması vb. faaliyetler başlıca uygulamalardır. Teos antik kentinde kazılar tekrar başlatılmış, Sığacık kalesi sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla eski güzelliğine yeniden kavuşmuştur.

4.2. Akyaka

Akyaka 2010 yılının nisan ayında katılımcılarının %95′inin evet oyu kullandığı bir referandumla Uluslararası Cittaslow Ağına başvurmaya karar verdi. 2011 yılında başvuru onaylandı ve Akyaka Cittaslow ilan edildi. Ayrıca Akyaka başvurmaya belediyenin değil belde sakinlerinin beraberce karar verdiği tek Cittaslowdur. Gökova Körfezi’nin doğusunda yer alan Akyaka’nısırtı Sakartepe Dağı’na yüzü Akdeniz’e bakıyor. 1970’li yıllara kadar gözlerden uzak bir balıkçı köyü olan yöre, büyük kentlerden gelen sanatçı ruhlular tarafından keşfedilmiştir.

Antik çağlarda “Rodos Karşı Yakası” olarak anılan bölgede İdima adında bir Karya kenti kurulmuş.

Akyaka

Akyaka turizme yönelik küçük apart, otel ve aile pansiyonu işletmeciliği ile gelişim gösteren, 2009 yılı istatistiklerine göre 2621 nüfusu olan, yaz döneminde günübirlikçilerin gelmesiyle 10.000 -12. 000 nüfusa ulaşan bir sahil beldesidir. Ayrıca Gökova ovasının batı kısmı 1. Derece SİT alanı olarak korunmaktadır.

Akyaka sessizliği ve sakinliği, sırtını yasladığı yemyeşil ormanlarla kaplı dağları, akvaryum niteliğinde azmak nehirleri ve bu nehirlerdeki benzersiz su altı florası, duru mavi denizi, Orman Kampı, bol suyu, tarihi dokusu, kendine has mimari özellikteki ahşap evleri, doğal yaşamın bir parçası olan su samurları, yılan balıkları, Akdeniz fokları, flamingoları ve leylekleri ile oldukça tercih edilen bir yaşam cennetidir.(6)

Akyaka1

Gökçeada, 2011 yılı Haziran ayında almış olduğu Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olmuştur.

Gökçeada

Ordu’nun Perşembe İlçesi 2012 yılında dünyanın 161’inci sakin şehri seçilerek ve Cittaslow belgesinin almıştır.

Perşembe

Sakarya’nın Taraklı ilçesi 2011 yılında Sakin Şehir belgesini aldı.

Taraklı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi ise 2013 yılında Cittaslow  sertifikasını almış, böylece sakin şehir ağına Güneydoğu’dan katılan ilk şehir olma ünvanını da kazanmıştır.

Halfeti

Vize, KIRKLARELİ

Vize

Yalvaç, ISPARTA

Yalvaç

Yenipazar, AYDIN

YenipazarYenipazar1

 

5.SONUÇ

Cittaslow, belediyelerin üye olabildiği, merkezi İtalya’da bulunan uluslararası bir birliktir. Cittaslow hareketinin kuruluş amacı kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan şehirlerin birbirine benzemesinin ve aynılaşmasının önüne geçilmesidir.

Türkiye ve dünyada sayıları hızla artan yavaş şehirlerin bu unvanı elde edebilmek için diğer alternatiflerden ayrılan bazı kriterleri taşımaları gerekmektedir. Uluslararası Yavaş Şehirler Birliği’nin bu konudaki öncelikli kriteri nüfusun 50.000’in altında olmasıdır. ⁽⁷⁾

Ayrıca birlik; üye olan kentlerin ve üye adaylarının “yavaşlık” felsefesine bağlı kalmaları ve bu çerçevede hareket etmeleri için 59 adet üyelik kriteri belirlemiştir. Bu kriterler; çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel kalite için teknolojiler ve tesisler, yerel üretimi korumak, misafirperverlik, farkındalık ve Slow Food faaliyetlerine ve projelerine destek olmak üzere yedi başlık altında toplanmaktadır. Yavaş şehir olmak isteyen kentlerin ve yavaş şehir olan kentlerin bu statülerini devam ettirebilmeleri için 59 kriter çerçevesinde projeler geliştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. ⁽⁸⁾

Günümüzde Cittaslow hareketi 28 ülkede 182 üyeye sahiptir.

DİPNOTLAR

(1) ÇEVRE VE ENERJİ AÇISINDAN YAVAŞ ŞEHİR HAREKETİNİN GELİŞİMİ; Sibel Ağı GÜNERHAN, Ümit ERDEM, Hüseyin GÜNERHAN; Eylül 2010

(2)Bülent KÖSTEM, Slow Food NEDİR? CITTASLOWSEFERİHİSAR.ORG, NİSAN 2010

(3) tr.wikipedia.org/wiki/Cittaslow#cite_note-2

(4) Akın YILDIRIM, YAVAŞ ŞEHİR HAREKETİNİN KENT İMAJINA KATKISI

(5) YAVAŞ ŞEHİR OLMA DURUMUNUN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Ercan BALDEMİR, Tezcan KAŞMİR ŞAHİN, Funda KAYA: Haziran 2013

(6) http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1014

(7)http://tr.wikipedia.org/wiki/Cittaslow

(8) YAVAŞ ŞEHİR OLMA DURUMUNUN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Ercan BALDEMİR, Tezcan KAŞMİR ŞAHİN, Funda KAYA: Haziran 2013

6.KAYNAKÇA

 • YAVAŞ ŞEHİR OLMA DURUMUNUN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ; Ercan BALDEMİR, Tezcan KAŞMİR ŞAHİN, Funda KAYA; Haziran 2013
 • YAVAŞ ŞEHİR HAREKETİNİN KENT İMAJINA KATKISI: ORDU-PERŞEMBE ÖRNEĞİNİN YEREL BASIN ÜZERİNDEN ANALİZİ; Akın YILDIRIM; SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013
 • ÇEVRE VE ENERJİ AÇISINDAN YAVAŞ ŞEHİR HAREKETİNİN GELİŞİMİ; Sibel Ağı GÜNERHAN, Ümit ERDEM, Hüseyin GÜNERHAN; Eylül 2010
 • Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli; Yrd. Doç. Dr. Veli Sırım; Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Aralık 2012
 • CITTASLOW – YAŞAMAYA DEĞER ŞEHİRLERİN ULUSLARARASI BİRLİĞİ: VİZE ÖRNEĞİ; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN; ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 3, Sayı 2, 2011
 • http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_november_2013.pdf
 • http://www.trtturk.com.tr/arsiv/yavas-sehirler-188/
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Cittaslow
 • http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=373&RecID=2656
 • http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/surdurulebilir-bir-kentsel-yasam-ornegi-yavas-sehirler/395#_ftnref1
 • http://www.cittaslow.org/
 • http://www.skylife.com/tr/cityscope/yavas-sehir-akyaka
 • http://www.cittaslowturkiye.org/index.php/cittaslow
 • http://www.cittaslowseferihisar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=63
 • http://dunyalilar.org/ideal-yasam-icin-yavas-sehirler.html

Bu araştırmayı, sevgili arkadaşım Büşra BARAN ile hazırlamış bulunmaktayız. Kendisine, emeğine çok teşekkür ederim.

Burça Kılıç

Muğla Üniversitesi İktisat mezunu, Araştırmayı seven, havacılığa tutkun kişilik

2 Yorum

 1. Güzel bir bilgi ve güzel bir derleme.Bu benim ödevim de ve yardımcı oldu teşekkürler.

 2. Güzel bir bilgi ve güzel bir derleme.Bu benim ödevim de ve yardımcı oldu teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu