Pazarlama ve Reklamcılık

Yöneylem Araştırması Nedir, Ne İşe Yarar?

instagram takipçi hilesi

Yöneylem araştırması, mühendislik, işletme ve analitik ile matematik bilimlerinde ortaya çıkan karmaşık karar verme problemlerini modellemek için bir çerçeve sağlamayı amaçlar ve bunları analiz etme ve çözme yöntemlerini araştırır. En yaygın çözüm teknikleri, tümü sistemi tanımlamak için matematiksel modelleri kullanan matematiksel optimizasyon, simülasyon, kuyruk teorisi, Markov karar süreçleri ve veri analizini içerir.

Yöneylem Araştırması Nedir, Ne İşe Yarar?

Yöneylem Araştırması Ne İşe Yarar?

Yöneylem araştırması denilince akla gelen ilk kelime optimizasyondur. Optimizasyon, eldeki sorunun doğası gereği kullanıcı tercihlerini ya da sınırlamaları temsil eden kısıtlamalara tabi olan bir amaç fonksiyonunun minimum ya da maksimum değerini bulmaya odaklanır. Optimizasyon araştırması, bu tür matematiksel problemlerin analizini ve bunları çözmek için verimli algoritmaların tasarımını içerir.

Optimizasyon kelimesinin anlamına bakarsak en iyiyi aramak olduğunu görürüz. Buradaki amaç, maksimum kar ya da minimum maliyet elde etmek değildir. Optimizasyonun amacı, en iyi ve en verimli sonuçları elde etmektir. Ayrıca yöneylem araştırması, karar bilimi olarak da bilinir, çünkü şirketin belirli kısıtlamalar altında uygulanan teknikleri kullanarak belirlenen sorunu çözmesi için en iyi sonucu seçmesine yardımcı olur. Bu sebep ile optimizasyonun yöneylem araştırmasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Yöneylem Araştırması Nerelerde Kullanılır?

yoneylem arastirmasi nedir 1

Günümüzde pek çok alanda ve sektörde yöneylem araştırmaları kullanılmaktadır. Bunlar;

 • Üretim planlama
 • Proje yönetimi
 • Yatırım planlama
 • Malzeme ve envanter yönetimi
 • Finansal planlama
 • Bütçe planlama ve kontrol
 • Üretim çizelgeleme
 • Taşıma/ulaşım
 • Savunma uygulamaları
 • Tahmin ve kestirme yöntemleri
 • Bakım planlaması
 • Reorganizasyon
 • Verimlilik analizi
 • Stratejik planlama
 • Optimizasyon
 • Esnek imalat sistemleri
 • Maliyet analizi
 • Yönetim bilişim sistemleri
 • Toplam kalite yönetimi
 • Kent hizmetleri yönetimi
 • Benzetim
 • Karar modelleri
 • Çok kriterli karar verme
 • İnsan gücü planlaması
 • Rassal süreçler
 • Bilgisayarla bütünleşik imalat
 • Tam zamanında üretim
 • Performans ölçümü
 • Tesis yer seçimi ve dağıtım
 • Enerji planlaması
 • Karar destek ve uzman sistemler

Yöneylem Araştırması Teknikleri Nelerdir?

yoneylem arastirmasi nedir 3
Ideas Innovation Creativity Knowledge Inspiration Vision Concept

yöneylem araştırma teknikleri ikiye ayrılır. Bunlar deterministik ve olasılıktır.

Model Tipi Yöntem
Deterministik Doğrusal Programlama
Tam Sayılı Programlama
Hedef Programlama
Analitik Hiyerarşi Süreci
Ulaştırma ve Atama Modelleri
Doğrusal Olmayan Programlama
Deterministik Dinamik Programlama
Deterministik Stok Modelleme
Şebeke (Ağ) Analizi
Olasılık Markov Zincirleri
Kuyruk Teorisi
Karar Analizi
Oyun Teorisi
Simülasyon
Tahmin Modelleme
Olasılıklı Stok Modelleri
Olasılıklı Dinamik Programlama

Yöneylem Araştırmasında Kullanılan Programlar

Yöneylem araştırması için önce manuel çözümler öğretilse de, şirketlerde prosedürler kullanılarak çözümlere ulaşılabilir. Bunun nedeni, yöneylem araştırmasının kısıtlamalarının ve sorunlarının uzun ve karmaşık olmasıdır. Bir problemi elle çözmek, geniş bir hata payı ile uzun ve zor bir zaman alır. Yöneylem araştırması projeleri aşağıda listelense de en yaygın kullanılanları Gams ve Lindo’dur. Bunlar basit arayüzlere sahip ücretsiz programlardır.

 • Gams
 • Lindo
 • Palisade
 • Aımms
 • Ilog
 • Expert Choice
 • Super Decisions
 • Visual Promethee

Yöneylem Araştırması İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu