takipçi satın al

Yağmur Duası Nasıl Yapılır? Yağmur Duasının Anlamı!

Yağmur Duası Nasıl Yapılır? Yağmur Duasının Anlamı! Kuraklık dönemlerinde halkın toplu olarak dua etmesine yağmur duası denir. İstiskâ olarak da adlandırılır. Yağmur özellikle tarım ve insan sağlığı için çok önemli bir yere sahiptir. Yağmurun yağmaması insan sağlığını direk olarak etki etmektedir. Yağmur duası yapılırken cemaatle birlikte yerleşim yerlerinin dışına çıkmalı ve peş peşe üç gün namaz kılınması müstehaptır.

Namazdan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe edip bağışlanma dilemesi, küskünlerin barışması uygundur. Yağmur duasına, yaşlılarla, çocuklarla, hayvanlarla, çocukları ile namaza gitmek ve alçakgönüllü olmak gerekir (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur Duası

Yağmur Duası Nasıl Yapılır?

Yağmur duasında ilk olarak kıbleye dönülür. İmam ellerini kaldırarak namaza durur. Cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “Âmin” der (el-Fetava’l-Hindiyya, I, 169). Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında sünnet bir namaz bulunmamaktadır. Ancak cemaat ayrı ayrı namaz kılabilir.

Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde iki rekat ve hutbe vardır.  Bu mezheplerde yağmur dualarında bayram namazı gibi zevaid tekbirleri verilir (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

Yağmur Duasının Arapça Okunuşu

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran…

Yağmur Duası

Yağmur Duasının Anlamı Nedir?

“Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün malk olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka lâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indr, indrdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indr. (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce, İkamet, 154; Ahmed, VI, 166; Buhârî, Tefsr, Sûre, 2,15)

Yağmur Duasının Şartları Nelerdir?

Yağmur duası uzun süre yağmur damlasının düşmediği bölgelerde yapılmaktadır. Bunun için ilk şart yağmur duasının yapılacağı bölgede uzun süredir yağmur yağmamış olması gerekmektedir.

Namazdan önce fakirlere sadaka verilmelidir. Herkes günahlarından tövbe edip af dileyebilir, dargınlar barışabilir. Yağmur duasında alçakgönüllü olunmalı, yaşlılarla, çocuklarla ve hayvanlarla birlikte gidilmelidir (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Önce yağmur duasına başlarken kıbleye dönülmelidir. İmam, hacdan önce ayakta dua ederken ellerini kaldırır. Cemaat de ellerini bulundukları yerden kaldırarak “Amin” der. Yağmur duasında kılınacak bir namaz olmadığı için cemaatler de bireysel olarak namaz kılabilir.

Yağmur duasında hiçbir şekilde ezan okumaz. Ayrıca bayram namazı gibi toplu namazlar da kılınmaz. Zevaid tekbirleri getirilmez. Namazdan sonra hutbe okunur. Vaazın ardından imam halka sırtını dönerek yağmur duasına başlar.

Yağmur Duası

Yağmur Duası İle İlgili Videolar

https://www.youtube.com/watch?v=VKCFJpNMZPM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir