Eğitim

TUS Nedir, Kimler Girebilir? TUS Konuları Nelerdir?

instagram takipçi hilesi

TUS, Tıp Fakültesi mezunlarının katıldığı, yılda iki kez ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. TUS, “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı” nın kısaltmasıdır. İlk kez 1987 yılında uygulanan TUS, o tarihten beri aralıksız olarak gerçekleştirilmektedir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, köklü ve önemli bir sınavdır.

Bu sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavı içermektedir. TUS, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçmek için yeterlik ve rekabet temelinde bir branş seçim sınavı olarak bilinir.

Bu sınav, adayların tıp alanındaki temel kavramları, ilke ve yöntemleri tanıma, anlama, düşünme ve bu kavramları belirli durumlarda uygulama yeteneklerini değerlendiren soruları içermektedir. Özetle, TUS, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilme yolunda adayların bilgi ve becerilerini sınamak amacıyla kullanılan bir Mesleki Bilgi Sınavıdır.

tus nedir 1

TUS’a Kimler Girebilir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp, veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olan kişiler için düzenlenmektedir. Uzmanlık eğitimi hedefleyen adaylar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Ayrıca, hala eğitimlerini tamamlamamış tıp öğrencileri de TUS’a başvurabilirler, ancak tercih yapma hakkına sahip değillerdir.

Veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyoloji alanlarında eğitim gören adaylar TUS’a başvururken Temel Tıp Bilimleri Testi’ne katılmalıdır. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise tıp fakültesi mezunları için ayrı bir fırsattır. TUS sınavına katılmak isteyen adaylar, istedikleri sonuca ulaşana kadar sınırsız sayıda sınav denemesi yapabilirler. Bu hususta herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

TUS Sınavı Kaç Dakikadır?

TUS, iki alt sınav olan Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. TTBT, saat 10.15’te başlar ve 150 dakika süren bir cevaplama süresine sahiptir. KTBT ise saat 14.45’te başlar ve yine 150 dakika süre ile sürer.

Sınavın başladığı ilk 110 dakika boyunca ve son 15 dakikasında sınav salonundan herhangi bir nedenle ayrılmak kesinlikle yasaktır. Bu süreler içinde sınav salonundan ayrılan adayların sınavları geçersiz kabul edilir. Bu nedenle dikkatlice sınav süresine uymak son derece önemlidir.

tus nedir 4

TUS’ta Hangi Dersler Var?

TUS, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinden meydana gelmektedir. TUS sınavının içeriğinde yer alan dersler aşağıda sıralanmıştır:

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) kapsamında bulunan ders alanları şunlardır:

 • Anatomi (14 soru)
 • Fizyoloji (10 soru)
 • Tıbbi Patoloji (22 soru)
 • Tıbbi Biyokimya (22 soru)
 • Tıbbi Farmakoloji (22 soru)
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (22 soru)
 • Histoloji ve Embriyoloji (8 soru)

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) kapsamında bulunan ders alanları şunlardır:

 • Pediatri (30 soru)
 • Cerrahi Grubu (36 soru)
 • Dâhiliye Grubu (42 soru)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum (12 soru)
 • Soruların yaklaşık %5’i güncel sağlık konularından meydana gelmektedir.

TUS Ders Konuları Nedir?

TUS sınavında yer alan Temel Tıp Bilimleri Testi, 100 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmektedir. Klinik Tıp Bilimleri Testi de yine 100 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. TUS sınavının içeriği, derslerin kapsamı ve soru dağılımları aşağıda detaylı bir şekilde sunulmaktadır.

TUS sınavında %13’lük bir ağırlığa sahip olan Anatomi alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Kemik 1-2 Soru
 • Eklem 1-2 Soru
 • Kaslar 3-4 Soru
 • Dolaşım 1-2 Soru
 • Solunum 1-2 Soru
 • Ürogenital 0-1 Soru
 • Metabolizma 2-3 Soru
 • Nöroanatomi 4-5 Soru

Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji alanlarından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda listelenmiştir:

 • Doku 1-2 Soru
 • Hücre 1-2 Soru
 • Embriyoloji 1-2 Soru
 • Kas Sistemi 1-2 Soru
 • Üriner Sistem 1-2 Soru
 • Endokrin Sistem 1-2 Soru
 • Solunum Sistemi 1-2 Soru
 • Reprodüktif Sistem 1-2 Soru
 • Hematopoetik Sistem 1-2 Soru
 • Gastrointestinal Sistem 1-2 Soru
 • Kardiyovasküler Sistem 1-2 Soru
 • Sinir Sistemi – Nörofizyoloji 3-4 Soru

TUS sınavında %18’lik bir ağırlığa sahip olan Biyokimya alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Hücre 2-3 Soru
 • Yağlar 3-4 Soru
 • Nükleik Asitler 2-3 Soru
 • Amino Asitler – Proteinler 4-5 Soru
 • Mineraller – Eser Elementler 2-3 Soru
 • Karbonhidrat Metabolizması 1-2 Soru
 • Hormonlar – Mesajcı Sistemler 2-3 Soru
 • Diğer Konular 1-2 Soru

TUS sınavında %18’lik bir ağırlığa sahip olan Mikrobiyoloji alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Viroloji 2-3 Soru
 • Mikoloji 2-5 Soru
 • Parazitoloji 3-4 Soru
 • İmmunoloji 3-4 Soru
 • Bakteriyoloji 5-6 Soru
 • Temel Mikrobiyoloji 4-5 Soru

TUS sınavında %18’lik bir ağırlığa sahip olan Patoloji alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Neoplazi 4-5 Soru
 • İnflamasyon 0-1 Soru
 • Deri Hastalıkları 1-2 Soru
 • Karaciğer Hastalıkları 1-2 Soru
 • Sinir Sistemi Hastalıkları 1-2 Soru
 • Üriner Sistem Hastalıkları 1-2 Soru
 • Genital Sistem Hastalıkları 1-2 Soru
 • Hemodinamik Bozukluklar 1-2 Soru
 • Hücre – Hücre Zedelenmesi 3-4 Soru
 • Solunum Sistemi Hastalıkları 0-1 Soru
 • Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 2-3 Soru
 • Diğer Konular 1-2 Soru

TUS sınavında %18’lik bir ağırlığa sahip olan Farmakoloji alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Hormonlar 2-3 Soru
 • Otakoidler 2-3 Soru
 • Solunum Sistemi 0-1 Soru
 • Kemoterapötikler 3-4 Soru
 • Genel Farmakoloji 3-4 Soru
 • Santral Sinir Sistemi 3-4 Soru
 • Otonom Sinir Sistemi 2-3 Soru
 • Gastrointestinal Sistem 1-2 Soru
 • Kardiyovasküler Sistem 2-3 Soru

TUS sınavında %35’lik bir ağırlığa sahip olan Dahiliye Grubu alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Nefroloji 3-4 Soru
 • Kardiyoloji 5-6 Soru
 • Endokrinoloji 3-4 Soru
 • Gastroenteroloji 3-4Soru
 • Göğüs Hastalıkları 2-3 Soru
 • Hematoloji – Onkoloji 3-4 Soru
 • Enfeksiyon Hastalıkları 2-4 Soru
 • Romatoloji, Allerji, İmmünoloji 3-5 Soru

TUS sınavında %25’lik bir ağırlığa sahip olan Pediatri alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Nefroloji 3-4 Soru
 • Hematoloji, Onkoloji 3-5 Soru
 • Kardiyoloji 5-6 Soru
 • Endokrinoloji 3-4 Soru
 • Gastroenteroloji 3-4 Soru
 • Göğüs Hastalıkları 2-3 Soru
 • Alerjik Hastalıklar 1-2 Soru
 • Enfeksiyon Hastalıkları 2-4 Soru
 • Beslenme ve Vitaminler 0-1 Soru
 • Metabolizma Hastalıkları 1-2 Soru
 • Acil Tıp ve Yoğun Bakım 2-3 Soru
 • Acil Tıp ve Yoğun Bakım 2-3 Soru

TUS sınavında %30’luk bir ağırlığa sahip olan Cerrahi Grubu alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Gis Kanamaları 2-3 Soru
 • Transplantasyon 0-1 Soru
 • Temel Cerrahi 10-11 Soru
 • Mide Hastalıkları 2-3 Soru
 • Meme Hastalıkları 3-4 Soru
 • Tiroid Hastalıkları 1-2 Soru
 • Pankreas Hastalıkları 0-1 Soru
 • Paratiroid Hastalıkları 0-1 Soru
 • Kolon ve Anorektal Bölge Hastalıkları 3-4 Soru

TUS sınavında %10’luk bir ağırlığa sahip olan Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından sorulan konular ve soru dağılımları aşağıda verilmiştir:

 • Onkoloji 2-3 Soru
 • Jinekoloji 2-3 Soru
 • Perinatoloji 2-3 Soru
 • Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite 3-4 Soru

tus nedir 2

Uzmanlık Eğitim Süreleri Ne Kadar?

ÖSYM’nin 2023 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’na göre, “uzmanlık dalları eğitim süreleri” aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

UZMANLIK DALLARI

EĞİTİM SÜRELERİ (YIL)

ACİL TIP 4
ADLİ TIP 4
AİLE HEKİMLİĞİ 3
ANATOMİ 3
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 5
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ 3
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 5
ÇOCUK CERRAHİSİ 5
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 4
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 5
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 4
FİZYOLOJİ 4
GENEL CERRAHİ 5
GÖĞÜS CERRAHİSİ 5
GÖĞÜS HASTALIKLARI 4
GÖZ HASTALIKLARI 4
HALK SAĞLIĞI 4
HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ 3
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 4
İÇ HASTALIKLARI 4
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 4
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 5
KARDİYOLOJİ 5
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 5
NÖROLOJİ 5
NÜKLEER TIP 4
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 5
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 5
RADYASYON ONKOLOJİSİ 5
RADYOLOJİ 5
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
SPOR HEKİMLİĞİ 4
SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP 3
TIBBİ BİYOKİMYA 4
TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ 3
TIBBİ FARMAKOLOJİ 4
TIBBİ GENETİK 4
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 4
TIBBİ PATOLOJİ 4
ÜROLOJİ 5

TUS İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu