Yaşam

Reenkarnasyon Nedir?

instagram takipçi hilesi

Reenkarnasyon, ruhun sürekli tekrar tekrar beden değiştirdiğine inanılan duruma verilen isimdir. Diğer bir adıyla ruh göçü olarakta bilinmektedir. Orta Doğu’da yaygın bazı dinlerde de bulunan bu inanış, spiritüalistlerin özellikle inanarak isimlendirdikleri bir inanıştır.

Günümüzde reenkarnasyona inanan insanların sayıları bir milyarı geçmektedir. Asya dinlerinde ye alan tenasüh kavramından farklı olsa da benzerlikleri bulunmaktadır.

reenkarnasyon

Reenkarnasyon’a İnanmış Topluluklar Kimlerdir?

Reenkarnasyon Batı tarihinde ilk defa Pisagor ve Platon gibi filozoflar tarafından dile getirilmiştir. Fakat aslında reenkarnasyon eski çağlardan, Mısır, Kelt, Maya ve İnka uygarlıkları gibi uygarlıklarda kabul gören bir kavram ve inanç olmuştur. Özellikle İskandinav mitolojisinde bu ruh göçü kavramlarına ilişkin çok fazla bilgi yer almıştır. Ruh göçüyle alakalı ifadeler sayısı az olmakla birlikte tasavvufta da yer almıştır.

Günümüzde bu kavramı kabul etmiş çok sayıda inanç sistemi, felsefi akım ve tarikat bulunmaktadır. Hindular, Katharlar, Nusayriler, Caynacılar, Eseniler gibi birçok mezhep sayılabilmektedir. Ruh göçü kavramı Asya’da Şamanist toplumlarda ve birçok Kızılderili kabilelerinde görülür. Çoğu zaman Budist yeniden doğma anlayışı da reenkarnasyon olarak görülmektedir.

reenkarnasyon 2 685x513

Reenkarnasyon Tam Olarak Nedir?

Reenkarnasyon genelde ‘önceki hayatımda’ ile başlayan anlatımların sonuna ulaşılan noktadır. Ruh göçü denilen reenkarnasyonla ölen kişilerin ruhları evrimlerini tamamladıktan sonra yeniden dünyaya gelip gideceği düşünülür. Yani ölenlerin başka bir vücutla hatta başka bir canlı olarak bile yeniden dünyaya geleceğine inanılır. Tabii bu süreçte hiçbir şey hatırlanmamaktadır. Hatta bu sebeple Dejavu denilen olayı da reenkarnasyona bağlayanlar bulunur.

reenkarnasyon 4 685x428

Reenkarnasyon’un Tarihi

Ruh göçüne inanan toplumlarda da bahsettiğimiz gibi Reenkarnasyon Grek kültürüne kadar uzanan eski bir geçmişe sahiptir. Bu uygarlıkta M.Ö. 8. yy. ile M.Ö. 6. yy. arasında bu inancın var olduğu görülmüştür. Eski Türklerde de Şamanizm dinine inananların döneminde ruhun göç ettiği birkaç bedende yaşanıldığı inancı görülmüştür. Orta Çağ’da 12. ve 13. yüzyıllarda Fransa’da Albi bölgesinde görülen Katharizm tarikatında da görülen bir inan olmuştur. Bu inanç yüzünden 13. yy.’da Haçlı Orduları tarafından 20 bin kişinin katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruh göçü, Hinduizm inancının en temel inanışlarındandır. Bu dinlerde yer alan ruh göçü Türkçe’de tenasüh olarak bilinmektedir.

reenkarnasyon

İslam’da Reenkarnasyon

Kıyamet kavramını kabul eden tüm tek tanrılı dinlerde olduğu gibi İslam’da da ruh göçü yani reenkarne diye bir kavram kabul edilmemektedir. Tabii İslamiyet’te ruh göçünün olduğunu şiddetle reddedenler olduğu gibi bazı ayetlerde bu fikri destekleyen cümleler olduğunu düşünenlerde bulunmaktadır.

Reenkarnasyon Hakkında Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu