Cinsel Sağlık

Prolaktin Nedir? Prolaktin Eksikliği ve Yüksekliği Nedir?

instagram takipçi hilesi

Prolaktin, meme dokusunda süt üretimini uyaran ve doğumdan sonra rahmin kasılmasına neden olan bir hormondur. Ayrıca davranışı etkileyen hormonların salınımını kontrol eden orta beyin tarafından da salgılanır.

Prolaktin Nedir? Prolaktin Eksikliği ve Yüksekliği Nedir?

Prolaktin salgılayan hormonlar beyindeki dopamin reseptörleri tarafından düzenlenir. Bu serbest bırakan ve engelleyen hormonların dengesi, hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteğin artıp artmadığını belirleyebilir. Prolaktin ayrıca fetüslerin ve çocukların cinsel gelişiminde de rol oynar.

Kadınlarda, yüksek Prolaktin seviyeleri doğumdan sonra süt üretememeye neden olurken, düşük seviyeler bu süre zarfında anksiyete ve depresyona neden olabilir.

Prolaktin için Onkoloji

Onkoloji: Araştırmalar, prolaktinin kanserin ilerlemesinde rol oynadığını gösteriyor. Meme, yumurtalık ve prostat kanseri olan hastalarda yüksek prolaktin seviyeleri tespit edilmiştir, bu muhtemelen hatalı tümör büyümesi nedeniyle aşırı salgılanmaya işaret etmektedir.

Bu “hiperprolaktinemi” ayrıca tümörlerin metastaz oluşmadan önce küçülmesine veya gerilemesine neden olabilir. Göğüs ve yumurtalık kanseri de dahil olmak üzere bazı tümörler aslında büyüme ve çoğalma için prolaktine ihtiyaç duyar. Prolaktin reseptörleri, meme kanseri olan hastalardan alınan tümör hücrelerinde bulunmuştur ve tümör hücrelerini hedeflemek için kullanılmaktadır.

Emzirme: Prolaktinin emziren anneler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, bu hormonun süt üretimini nasıl artırdığını ve ayrıca doğal olarak süt üretemeyen kadınlarda emzirmeyi başlatmak için nasıl kullanılabileceğini anlamak için çok önemlidir.

prolaktin

Bu durumlarda, yüksek düzeyde prolaktin, Bromokriptin veya “B-C” adı verilen bir ilaç tarafından yapay olarak uyarılır. Bu ilacın kullanımı, bazı çocukların onları başka türlü emziremeyecek olan kadınlar tarafından evlat edinilmesini mümkün kılmıştır. Nöroloji: Yüksek prolaktin seviyeleri uyku bozukluklarına ve Parkinson hastalığının semptomlarında artışa neden olabilir.

Bir çalışmada, ilaçlarını bıraktıktan sonra hipofiz mikroadenomlu hiperprolaktinemi gelişen hastalar gözlemlendi. Prolaktinde ortaya çıkan azalma, bu semptomların %80’inde düzelmeye neden oldu. Bu sonuçlar, çok fazla prolaktinin motor beceriler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini ve dopamin reseptörlerinin bozulmasına katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Aksine, daha düşük seviyeler, beyindeki dopamin seviyeleri ve reseptörleri ile de ilişkili olabilecek depresyon ve anksiyete bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Erkeklerde prolaktin, cinsel gelişim ve sperm üretiminde de yer alır. Dopamin reseptörlerini bloke eden antipsikotik ilaçlar şizofreni ve psikoz tedavisinde kullanılır, ancak hiperprolaktinemiye neden olabilirler.

Prolaktin seviyelerindeki bir artış, erkeklerde ve kadınlarda artan cinsel istek ile ilişkilendirilebilir. Yüksek düzeyde prolaktin üreten hipofiz bezi tümörleri genellikle emzirme veya adet bozukluklarına neden olur. Hiperprolaktinemi ayrıca erkeklerde ve kadınlarda genişlemiş göğüslere neden olabilir.

Araştırmalar, prolaktinin yenidoğanların normal beyin gelişimi için gerekli olduğunu ve ayrıca doğumdan sonra süt üretimini sürdürmedeki rolünü göstermektedir. Bu hormonun beyinde salınmasının kontrolünün zevk, cinsel uyarılma ve orgazm deneyimi üzerinde etkileri vardır. Prolaktin otizmin patofizyolojisinde yer almıştır. Prolaktin, uzun süreli hafızada da rol oynayabilir. Prolaktin reseptörleri ne kadar çok ifade edilirse, hafıza o kadar iyi kodlanır, bu da prolaktin salgılayan hormonların öğrenme ve hafıza süreçlerinde yer aldığını gösterir.

Prolaktin reseptörü antagonistlerinin, nöronlar arası iletişimde rol oynayan D2 dopamin reseptörleri üzerindeki etkilerini bloke ederek bu nörotransmiterlere müdahale ederek antidepresan ilaçlar gibi davrandıkları gösterilmiştir. Erkekler: Artan prolaktin seviyeleri, testosteron seviyelerinde azalmaya neden olabilir. Aşırı prolaktin konsantrasyonları, erektil disfonksiyon için bir tedavi olarak geliştirilmiştir.

Kızlar: Prolaktin ayrıca ergenlik döneminde meme gelişiminde önemli bir rol oynar. Kadınlarda ne kadar fazla östrojen varsa, üretecekleri prolaktin seviyesi o kadar yüksek olur.

Prolaktin, cinsel uyarılma ve orgazm sırasında dopamin reseptörlerinin ve dopamin salınımının kontrolü ile ilgilidir. Bu, hiperprolaktineminin ortaya çıkmasının, düşük cinsel istek ve orgazm disfonksiyonu ile ilişkili sorunlar veya artan prolaktin üretim reseptörlerine dayalı cinsel fantezi, uyarılma veya tatmin ile ilgili sorunlarla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Prolaktinin biyoyararlanımı şu şekildedir:

Ortalama plazma seviyeleri, serum prolaktin konsantrasyonları ile ters orantılıydı (). Prolaktinomalar, hipofiz bezinde oluşan iyi huylu tümörlerdir. İki tip prolaktinoma vardır: Yaşlı kadınlar onlara erkeklerden daha duyarlıdır. Prolaktinomalar, devam eden proliferasyonun bir sonucu olarak büyür ve aşağıdakiler gibi diğer sistemleri etkileyebilir:

Prolaktinomalar, fark edebileceğiniz başka semptomlara da neden olabilir, örneğin: Prolaktinomalı kadınların meme kanseri gelişme riskinin biraz arttığı bilinmektedir. Çoğu durumda, prolaktinoma tedavisi, üretilen prolaktin miktarını baskılamak için ilaçları içerir. Tümörün tipine bağlı olarak cerrahi bir seçenek olabilir.

Hiperprolaktinemi genellikle stresli durumlarda (hastalık, beslenme dengesizliği, hamilelik veya doğum sonrası) görülür ve majör depresyon ve anksiyete bozuklukları ile ilişkilidir. Bu durumların gelişimi, prolaktin düzeylerinin düşürülmesiyle (ilaçla veya ameliyatla) tersine çevrilebilir.

Stresin hiperprolaktinemi üzerindeki etkisini incelemek için yapılan bir araştırma, şiddetli stres yaşayan hastaların hiç stresli olmayanlara kıyasla kanlarında prolaktin miktarının arttığını buldu. Stres ve adrenal hormonlar arasındaki doğrudan ilişki, hipofiz bezinin bu hormonu daha fazla salgılamasına neden olabilen prolaktin konsantrasyonlarındaki artışla bağlantılı olabilir.

Prolaktin Seviyelerini Artırabilecek Faktörler Nelerdir?

prolaktin nedir 1536x720 1

Prolaktin seviyelerini artırabilecek faktörler şunlardır:

Yüksek Prolaktin Düzeyleri (Hiperprolaktinemi) Karmaşık Tıbbi Durumlara ve Belirtilere Neden Olur. Prolaktin seviyeleri, olağan kan testi laboratuvarlarında ölçülebilir. Çoğu laboratuvar, test edilen kişiden kan örneği ister, ancak az sayıda kan bankası bunu sizin için küçük bir ücret karşılığında yapmayı teklif eder. Size sonuçlarınızı içeren okunması kolay bir rapor ve bunları nasıl yorumlayacağınıza dair net talimatlar verirler.

Prolaktin düzeylerinin normal aralığı erkeklerde 11–32 ng/mL (2,7–8,0 pg/mL) ve kadınlarda 14–56 ng/mL’dir (2,7–14,0 pg/mL). 200 ng/mL’nin üzerindeki prolaktin seviyeleri, hiperprolaktinemi aralığında kabul edilir.

Prolaktin seviyeleri birçok klinik tanı laboratuvarı tarafından doğrudan ölçülebilir. Birçok doktor, hiperprolaktinemiyi saptamak için rutin olarak prolaktin serum seviyeleri ister. Standart teste prolaktin immün testi denir. Kan serumunun desilitresi (mg/dL) başına miligram cinsinden prolaktin miktarını ölçer. 55 yaş altı erkekler için normal aralık 4–19 mg/dL ve 55 yaş üstü erkekler için 16–48 mg/dL’dir. Kadınlar için aralık 4–19 mg/dL ve 55 yaş üzerinde 16–56 mg/dL’dir.

Yüksek bir prolaktin seviyesi sorunlu olabilir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere yaygın bir tıbbi durum dizisinin işareti olabilir:

Hiperprolaktinemi ile ilişkili diğer sağlık sorunları şunları içerir:

Hiperprolaktinemi tedavisi, prolaktin üretimini azaltmaya yardımcı olacak ilaçları veya ameliyatı içerebilir. Prolaktin salgılatıcı hormon hipofiz bezinin ürettiği prolaktin miktarını artırmak için değil (büyüme hormonu replasmanında olduğu gibi) sadece baskılamak için kullanılır. Prolaktinomalı kişilerde, daha az komplikasyon olduğu için ilaçlarla tedavi normalde ameliyata tercih edilir.

En sık kullanılan ilaç, bir dopamin reseptörü agonisti olan bromokriptin mesilattır. Diğer dopamin agonistleri gibi, bromokriptin mesilat da hipofiz bezinden prolaktin salınımını engeller. Bu ilacın prolaktin seviyesini normalleştirmesi ve tümörü küçültmesi birkaç ay alabilir. Nadir durumlarda, bromokriptin mesilat işe yaramadığında, hipofiz bezinin prolaktin salgılayan kısmının çıkarılması için ameliyat gerekebilir. Etkili olabilecek diğer dopamin reseptörü agonistleri şunları içerir:

Prolaktin Eksikliği Nedir?

Prolaktin Eksikliği, östrojen ve testosteron düzeylerinde azalmaya yol açan prolaktin eksikliğine neden olan nadir bir hastalıktır. Hipofiz tümörleri nedeniyle prolaktin eksikliği gelişebilir, ancak hormonal eksiklikler diğer tıbbi durumlarda da ortaya çıkabilir, örneğin:

Bu bozukluğun anlaşılmasını ve teşhisini iyileştirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Semptomlardan bazıları hafif adet düzensizlikleri, erkeklerde sakal çıkmaması (hipogonadizmin yaygın bir semptomu), kısırlık ve jinekomasti (memelerin büyümesi) içerir. Prolaktin eksikliği ciddi yan etkilere neden olmaz. Prolaktin eksikliği, bu hormonun seviyeleri ölçülerek ve CT, MRI veya ultrason gibi görüntüleme çalışmaları ile değerlendirilebilir.

Kabakulak, insanları ve diğer memelileri (maymunlar, koyunlar, inekler) etkileyebilen, tedavisi olmayan viral bir hastalıktır. Tükürük bezlerinin ağrılı şişmesine neden olabilen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Sağlıklı yetişkinlerde kabakulağın en yaygın bilinen nedenleri, çocukluk döneminde virüse maruz kalmadır; ancak doktorlar tarafından beş yaşın altındaki çocuklarda da akut kabakulak enfeksiyonu bildirilmiştir.

Kabakulak daha çok 15 ila 25 yaş arasındaki erkekleri etkiler. Bağışıklık sistemi normal olan sağlıklı bireylerde kabakulak virüsüne maruz kaldıktan sonra hiçbir belirti görülmeyebilir. Yetişkinlerde daha sık görülen semptomlardan bazıları tükürük bezlerinde ağrı ve şişlik, ateş, baş ağrısı ve yorgunluktur.

Prolaktin ile ilgili videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu