Yaşam

Kuran’da Geçen Kız ve Erkek İsimleri & Anlamları

instagram takipçi hilesi

Kuran’da Geçen Kız ve Erkek İsimleri & Anlamları! Gebeliğinizin nasıl ilerleyeceği, bebeğinizin sağlığı ve gelişimi boyunca dikkat etmeniz gerekenler, doğum planınız, yapmanız gereken hazırlıklar, bebek odası tasarımı, doğduğunda bebeğinizin kimden ne kadar etkilenmiş olduğu ve elbette bebeğinizin cinsiyeti ve ismi gibi konular bu süreçte sizi meşgul eden temel sorular arasında yer alır.

Bununla birlikte, bebeğinizin ömür boyu kullanacağı ismi seçmek de gebeliğinizin ilk aylarından itibaren devam eden bir arayış halini alır. Bu süreçte, aile büyüklerine danışılır, internet üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılır, popüler isimler ve Kuran’da geçen isimler üzerinde titizlikle düşünülür.

kuranda gecen kiz ve erkek isimleri 3

Ancak, sonuç her zaman bir belirsizlik içinde kalır. Bebeğinizin cinsiyeti belli olana kadar, içsel olarak tatmin edici, hoşunuza giden ve bebeğinizin ömrü boyunca gururla taşıyabileceği güzel bir ismi bulmak için çaba harcarsınız. Bu önemli kararı vermek, anne ve baba adayları için özel ve düşünceli bir süreçtir.

Çocuklarına dini bir tını ve anlam katmak isteyen aileler için, Kuran’da geçen bebek isimleri, bebeklerinin cinsiyeti belirlendiğinde tercih edilebilecek özel bir seçenek sunar. Bu aileler, Kuran’da geçen erkek ve kız isimleri arasından hem anlamı güzel hem de genellikle duyulmayan, nadir modern isimleri bulma konusuna odaklanabilirler. Bu isimler, hem manevi bir bağlam taşıyarak hem de özgün bir seçenek olarak ailelere hizmet edebilirler.

Kuran’da Geçen Kız ve Erkek İsimleri & Anlamları

A ile başlayan isimler

Adem: Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan
Ahmet: 1. Allah’a şükreden. 2. Övülmeye layık, övülen.
Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.
Amine: Korkusuz, gözüpek.
Ayşıl: Ay gibi ışıl ışıl.
Aziz: 1. Ermiş, eren. 2. Sevgide üstün tutulan.
Azra: Hz.Meryem’e verilmiş bir isimdir. El değmemiş, ayak basılmamış kum

B ile başlayan isimler

Baki: 1. Sürekli.2. Bir şeyden artan miktar.3. Öteki.
Berra: 1. Hayırsever. 2. Bereket ve bolluk getiren.
Beyza: 1. Temiz, pak. 2. Çok beyaz, ak. 3. Günahtan arınmış.
Burak: Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’ndeki biniti.
Burhan: Kanıt, delil, ispat.
Büşra: 1. Müjde, sevinçli ve beklenen haber. 2. Acele, hızlı.

C ile başlayan isimler

Cahit: Elinden geldiği kadar çabalayan, azmeden.
Celal: 1. Öfke, sinir. 2. Büyüklük, yücelik. 3. Allah’ın büyüklük ifade eden sıfatları.
Celil: Büyük, ulu.
Cem: 1. Toplama, derleme. 2. Hükümdar, sultan. 3. Hem Büyük İskender’in hem de Hz. Süleyman’ın lakabı.
Cezmi: 1. Cezm hakkında. 2. Kesin karar ve niyetlerle alakalı.
Cihat: Din, İslam uğruna düşmanla savaşma.

kuranda gecen kiz ve erkek isimleri 1

D ile başlayan isimler

Dilaver: Yiğit, yürekli.
Duha: 1. Kuşluk vakti. 2. Kur’an-I Kerim’de sure.

E ile başlayan isimler

Ebrar: 1. İyi huylu. 2. Dürüst. 3. İyi ve salih kul.
Ecrin: 1. Sevap. 2. Allah tarafından verilen hediye
Elif: Arap alfabesinin ilk harfinin adı.
Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek, hedef
Emin: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.
Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.
Ensar: Yardımcılar, koruyucular.
Esila: İkindi sonrası
Eslem: 1. Günahsız ve dinen değerli kişi. 2. Allah’a teslim olan.
Esra: 1. Karanlıkta yol gösteren, aydınlatan. 2. Hızlı, çabuk.
Evla: Daha iyi, yeğ, önde gelen.
Eymen: 1. Daha uğurlu, daha bereketli.2. Sağ tarafta olan.
Eyüp: 1. Çok ıstırap çeken kimse.2. Kuran’da adı geçen ve “sabırlı insan” örneği olarak gösterilen peygamber.

F ile başlayan isimler

Fatih: 1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet’in lakabı.
Fazilet: Erdem.
Ferda: 1. Yarın. 2. Gelecek. 3. Öbür dünya, ahiret.
Feyyaz: 1. Bereket ve bolluk veren. 2. Allah.
Furkan: 1. Doğru ile yanlışı ayırt edebilen.
Füruzan: Parlayan, parlak.

G ile başlayan isimler

Gamze: 1. Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan özellikle güldüklerinde daha iyi görülen küçük çukur. 2. Yan bakış, göz süzme.
Gani: 1. Zengin, varlıklı. 2. Bol. 3. Allah adlarındandır.
Gazi: 1. Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse. 2. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.

H ile başlayan isimler

Halide: Sonsuz.
Halim:
1. Yumuşak huylu, sert olmayan. 2. Allah’ın adlarındandır.
Hasan: 1. Güzel ve iyi olan. 2. Güzel sevgili. 3. Güzel ve hayırlı iş.
Havva: Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk kadın, Havva Ana.
Hazen: Hüzün, keder.
Hicret: Bir ülkeye göç etmiş olan, göç etme.
Hidayet: Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu.
Huri: 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 3. Çok güzel kadın.
Hüma: Saadet, mutluluk. Devlet kuşu.
Hüsna: Çok güzel ve en güzel.

İ ile başlayan isimler

İhsan: 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.
İkra: Oku anlamında.
İmran: 1. Evine bağlı, evcimen. 2. Hz. Meryem’in babasının adı.
İnşirah: 1. Açıklık, ferahlık, rahatlık. 2. Kur’an-I Kerim’de bir sure.
İsra: 1. Yürütme. 2. Aydınlatma. 3. Miraç gecesi. 4. Kur’an-I Kerim’de bir sure.

K ile başlayan isimler

Kader: 1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.
Kadir: 1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Değer, onur, kıymet, şeref.3. Allah’ın adlarındandır.
Kamer: Ay.
Kazım: Öfkesini, hırsını yenebilen kimse.
Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.
Kerim: 1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük.
Kevser: 1. Cennette bir havuzun adı. 2. Kur’an-ı Kerim’in bir suresi. 3. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık. 4. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak.
Korkut: 1. Büyük dolu tanesi. 2. Cin, şeytan gibi hayalî yaratıklar. 3. Korkusuz, yavuz, heybetli.
Kübra: Çok büyük, daha büyük, en büyük.

L ile başlayan isimler

Lokman: Doğru ve adaletli davranan kimse.

M ile başlayan isimler

Melike: 1. Kadın hükümdar.2. Padişah karısı.
Merve: 1. Mekke’de dağ. 2. Yüksek. 3. Çakıl taşı.
Meryem: 1. Hz. İsa’nın annesinin ismi. 2. İbadete düşkün kişi.
Metin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.
Meva: 1. Yurt, memleket. 2. Sığınılacak, güvenilir yer.
Miraç: 1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet’in göğe yükselmesi.
Mustafa: 1. Peygamberinizin adı. 2. Seçilmiş olan kişi.
Mümin: 1. İnançlı, iman eden. 2. Müslüman.
Mümtaz: 1. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. 2. Seçkin.
Münteha: Son, sonuç.

N ile başlayan isimler

Nisa: 1. Kadın.2. Kur’an-ı Kerim’de IV. sure.
Nur: 1. Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.

O ile başlayan isimler

Osman: 1. Bir kuş veya ejderha. 2. Osmanlı Devleti’nin kurucusu; Osman Gazi.

R ile başlayan isimler

Rahim: 1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından. –> Detaylı Bilgi…
Rahman: 1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. 2. Tanrı’nın adlarından.
Ramazan: 1. Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. 2. Bu ayda doğanlara verilen ad.
Resul: 1. Elçi. 2. Peygamber.
Reyhan: Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
Rüya: 1. Düş. 2. Hayal, umut.

S ile başlayan isimler

Sacide: Secde eden.
Sacit: Secde eden.
Safa: 1.Endişeden uzaklık, ferah, rahat. 2. Saflık, berraklık.
Salih: Dinin emir ve yasaklarına uyan.
Samet: Hiç kimseyi muhtaç olmayan

kuranda gecen kiz ve erkek isimleri 2

T ile başlayan isimler

Talha: 1. Cennette yeri olan. 2. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri.
Tuba: 1. Güzellik, iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan, dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhî ağaç
Tufan: 1. Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur. 2. Şiddetli yağmur.

U ile başlayan isimler

Uçar: 1.Uçucu, uçan. 2. Özgür.

V ile başlayan isimler

Vera: Günah ve haramdan kaçmak için şüpheli şeylerden uzaklaşma, takva.

Y ile başlayan isimler

Yasin: Kur’an surelerinden biri.
Yavuz: 1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.
Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

Z ile başlayan isimler

Zehra: 1. Ay kadar parlak, beyaz. 2. Süslü, bezeli, güzel.

Kuran’da Geçen Kız ve Erkek İsimleri İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu