Girişimcilik ve İşletme

İş Geliştirme Nedir? İş Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

instagram takipçi hilesi

İş geliştirme, bir şirketin müşterileri, sektörü ve çalışanları için değer yaratmasıdır. İş geliştirme süreci genellikle potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmek, gerekli adımları belirlemek, uygulamak ve takip etmek için analitik araştırmayı barındırır.

İş geliştirme, devam eden işletmelerin büyümesini, yeni iş fırsatlarını keşfetmesini ve uygulamasını sağlar. Kısacası iş geliştirmenin temel amacı verimliliktir. İş geliştirme sürecinde departman veya işletmenin amaçlarına göre çeşitli iş geliştirme metodolojileri kullanılmaktadır.

İş geliştirmenin amacı; iş gelirini artırmak, mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek, yeni pazarlara girmek ve mevcut pazarlardaki farklı kullanıcılarla iletişim kurmaktır. Bu aşamada, iş geliştirme, potansiyel pazarı ve işi ortaya çıkarmak için iş sırasını hazırlar. Uygulama, destek ve sürekli izleme yoluyla bir süreç oluşturur. Genel olarak özetlemek gerekirse iş geliştirme; yeni imkanlar yaratmak ile birlikte mevcut imkanları da geliştirme ve bu süreci tüm sahada uygulamaktır.

İş Geliştirme Nedir? İş Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

İş Geliştirme Aşamaları Nelerdir?

Fırsat Arama: Endüstri ve rakip hareketlerini ve beklentilerini takip etmeyi ve yakından izlemeyi içeren iş geliştirme aşamasıdır. Pazar fırsatları yaratmak, rekabet avantajı elde etmek, başarılı analizlerle ürün ve hizmet geliştirmek önemli bir faktördür.

Fizibilite: Hangi pazar fırsatlarının, yeni ürün ve hizmetlerin uygulanması gerektiğinin cevaplandığı aşamadır. Fayda ve maliyet analizi ile araştırma yapılır. Dağıtım kanalları, pazarlama, insan kaynakları ve lojistik gibi önemli şirket departmanlarını değerlendirilir ve değerlendirme sonuçlarına göre ayarlamalar yapılır.

İş Planı: Bir yatırım planı önermenin iş geliştirme sürecidir. Farklı uygulamaların nasıl gelir sağladığına dair önemli araştırmalar yapılmıştır. Bu, fiyatlandırma araştırmasında önemli bir süreçtir. Gerekli analizler iyi yapılmalıdır. İş planının yasal ve mali onayı alınmalıdır.

Proje uygulama: Bu, proje koordinasyonunun başladığı aşamadır. Yeni iş fikirlerini uygulamaya geçirilmesi, gerekli dağıtım kanallarının belirlenmesi bu sürecin bir parçasıdır.

İş Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

is gelistirme nedir 3

İşletmelerin gelişmesinde en önemli hedeflerden biri, verimliliği arttırmaktır. İş geliştirme süreci, tüm kurumu kapsasa da, en çok iletişim içinde olan departmanlar pazarlama, üretim ve dağıtım departmanlarıdır. İş geliştirme için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar;

Levey Kuramı: Tüm fikirlerin bir havuzda bir araya getirildiği ve eleştiriye izin verilmeden üretim aşamasına geçildiği bir uygulamadır. Bu uygulama, koşullu çağrışım yöntemi olarak da bilinir.

Simülasyon Yöntemi: Ulaşılmak istenen hedeflerin farklı bir zaman diliminde yaşanmış gibi uygulanmasıdır. Çalışma grubundaki kişiler, ortamı sanal olarak yaşayıp, farklı fikirler ortaya koyarlar. Sonrasında, tüm fikirler detaylı olarak tartışılır ve ortak karara varılır.

Filtre Yöntemi: Bütün yeni fikirlerin ortak bir havuzda bir araya getirildiği ve daha sonra bu fikirleri yok edecek karşıt düşüncelerin yaratıldığı bir tekniktir. Askeri alanda ve pazarlama stratejisi yaratılmasında kullanılan bu yöntem, tüm düşüncelerin netleştirilmesini sağlar.

Yenilenen Seri Teknikler: Tüm yeni fikirler “fırsatçı fikirler” olarak değerlendirir. Bu teknik, işletmelerin fikirleri tek tek ele almalarını ve yüksek kar ve fayda oranına sahip fikirleri seçmelerini sağlar. Bu sayede, zaman, para ve kaynak kaybı önlenir.

is gelistirme nedir 4

SWOT Analizi: SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini inceler. Bu analiz sonrasında yapılan yorumlar ve öneriler, düşünce kalıplarına dönüştürülerek iş geliştirme sürecinde kullanılır. Ancak bu modelin yeni fikirler açısından kısıtlayıcı olduğu düşünülmektedir.

Kapalı Kutu Yöntemi: Arthur D. Little tarafından oluşturulmuş bir iş geliştirme modelidir. Bu teknikte, mevcut veya olası ihtiyaçlar belirlenerek, gereksinimler nasıl değiştirilebileceği araştırılır. Bu süreçte alınan cevaplar doğrultusunda yenilikler şekillendirilir.

is gelistirme

Biçimsellik Yöntemi: İş geliştirme sürecinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, geometrik şekillerin insan beynini uyarması ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yol açması prensibine dayanır. Tasarımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bu yöntem, Fritz Zwicky tarafından geliştirilmiştir.

Osborn Yöntemi. Alex F. Osborn tarafından hayata geçirilen bir iş geliştirme modelidir. Bu modelde, farklı düşünceleri canlandırmak için tüm özelliklerin karşıt fikirleri düşünülür. Bu sayede farklı bakış açıları elde edilir ve yeni fikirler ortaya çıkarılır.

İş Geliştirme İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu