Yaşam

Hidrokarbon Nedir?

instagram takipçi hilesi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaşanan yoğun gündeme Hidrokarbon maddesi bomba gibi düştü. Denizlerde süren doğalgaz ve hidrokarbon arama çalışmalarından müjdeli bir haberin gelebileceği belirtilmiştir. Peki gündemi bir süre meşgul edeceği belli olan bu Hidrokarbon maddesi nedir? Kullanım alanları nelerdir? Tüm detayları sizin için yazdık.

hidrokarbon

Hidrokarbon Nedir?

Kimyada yalnız hidrojen ve karbondan yani CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adına hidrokarbon denir. Hidrokarbonlar çok çeşitli olmaktadır. Bu maddenin birçok üyesi endüstriyel bakımdan büyük öneme sahiptir. Örnek olarak metan, en basit hidrokarbondur. Metan, bataklık gazı olarak bilinmektedir ve bu gazların temel maddesidir. Kimyasal olarak CH4 şeklinde ifade edilen Metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşmuş oldukça yanıcı özelliğe sahip olan bir hidrokarbondur.

Benzin de bu hidrokarbonlar karışımlarından olduğu gibi aynı zamanda benzen, asetilen ve naftalin de birer hidrokarbon olmaktadır. Hidrokarbonlar adı altındaki maddeler teorik bakımdan da önem taşımaktadır. Çünkü bu organik bileşikler birçok sınıfının sistematik şekilde adlandırılmasında hidrokarbonlar tarafında adlandırılarak esas alınır.

hidrokarbon

Hidrokarbonun Tipleri Nelerdir?

Hidro karbonlar yapılarına göre değişerek adlandırılmaktadır. Bu sınıflara alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler adı verilir. Alifatik ve alisiklik sınıflarındaki bileşikler ise doymuş ve doymamış olarak ayrılarak sınıflandırılır. Doymuş hidrokarbonlar, en çok hidrojene ihtiva etmektedir ve bu karbonlar birbirlerine elektron çiftinin yarattığı tek bir elektron bağıyla bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlar ise karbonların birbirlerine çift ya da üç bağ ile bağlanmasıdır.

Alifatik sınıfında yer alan hidro karbonlar, hidrojen atomlarının bağlı olduğu dallanmış veya düz karbon zincirlerinden meydana gelmektedir. Alisiklik hidrokarbonlar, karbon atomlarının üç veya daha fazla karbon atomdan oluştuğu bir halka olacak biçimde birleşmiştir. Siklopropan, terpen ve sikloheksan tipik alisiklik hidrokarbon örneklerindendir.

hidrokarbon

Kullanım Alanları ve Bulundukları Yerler

Hidrokarbonların bazıları tabiatta bulunmaktadır. Bunlar petrol, yer gazı, terpenler ve kauçuktur. Bazıları ise suni yollardan elde edilmektedir. Suni yöntemler aracılığıyla elde edilen bu maddelerin bir parçası maden kömürünün damıtılması yoluyla elde edilirken diğer bir parçası kalsiyum karbür ve benzeri metal olan karbürlerin su ile birleşmesiyle oluşmaktadır. Hidrokarbon maddelerin çoğunluğu daha çok petrol veya kömür katranından üretilmektedir.

Hidrokarbonların kimya sektöründe kullanılacağı birçok alanı bulunmakta ve önem sağlamaktadır. Hidrokarbonların birçok çeşidi ise endüstri sektöründe kulladığından oldukça önemli sayılan enerjidir. Aynı zamanda Hidrokarbonlar pratik açıdan da büyük önemli taşımaktadır. Hidrokarbonlara en yakın ürün olan doğal gaz, fuel oil ve gazolin çok önemli enerji kaynakları arasındadır. Bunun gibi seçilen hidrokarbonların polimerizasyonu ile; polipropilen, polietilen, lastik ve reçine gibi maddeler elde edilir.

Doğu Akdeniz‘de Hidrokarbon Hakkında Vidoelar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu