Yaşam

Feminizm Ve Feministlik Nedir?

instagram takipçi hilesi

Feminizmi en basit haliyle tanımlayacak olursak cinsiyet haklarına karşı çıkan özellikle kadın haklarının savunuculuğunu üstlenmiş bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada yaşayan bütün erkek ve kadınların eşit haklara sahip olmasını savunur.

Gerçek eşitlikten yana olduğu için aslında sadece kadınları değil erkekleri de yakından ilgilendirmektedir. Dünyada kadın erkek eşitsizliğini yok etmek isteyen bir çok kadın bir araya gelerek çeşitli aktiviteler düzenlemektedir.

Feminizm Nedir?

feminizm ne demektir

Feminizm, Latince’deki kadın anlamına gelen femina kelimesinden türemiştir. Eşitliği ve toplum içindeki grupların arasındaki farklılıkların yok edilmesini savunur. Dünyada kadın-erkek eşitsizliği nedeniyle feminizm de kadının toplum içindeki yerini ve haklarını korumak ve iyileştirmek için ortaya çıkmıştır. Feminizm, kadının politik, sosyolojik ve etik anlamda her alandaki özgürlüğünü kısıtlayan her türlü tutum ve davranışlara karşı savaşmaktadır.

Feminizmin temeli ‘kadın özgürlüğü’ kavramıdır. Cinsiyetle ilgili unsurları araştırıp analiz eder. Esas amacı cinsel eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. Genel kadın sorunlarını çözüp ortadan kaldırmak için çabalar.

Feminizmin Ortaya Çıkışı

feminizmin geçmişi

Feminizmin tarihine bakacak olursak oldukça eskidir. Aydınlanma çağına kadar uzanan bir geçmişi vardır. Çağın en önemli düşünürleri, Marquis de Condorcet ve Lady Marry Montagu, kadınların eğitim hakkını savunmuş ve feminizmin temellerini bu dönemde atmıştır. Bu düşünce daha sonra büyüyüp gelişerek bir felsefe haline gelmiş v bugünlere ulaşmıştır.

Feminizm kavramını ilk ortaya atan kişi ise sosyal filozof Charles Fourier dır. Fourier, sosyal gelişmenin tek yolunun kadınlara daha fazla özgürlük tanınması olduğunu söylemiştir.

Feministlik Nedir?

feminist kimlere denir

Feminist, feminizm savunucularına verilen addır. Bu kişiler feminizm düşüncesi savunur, destekler ve bu alandaki çalışmalara katılırlar. Feminizm, kadın haklarını savunuculuğunu üstlendiği için feministlerin sadece kadınlardan oluştuğu düşünülmektedir. Fakat feminizmi yani kadın erkek eşitliğini savunan erkekler de vardır.

Feminizmin Dikkat Çektiği Konular

feminizm kadın erkek eşitği üzerinde durur

Feminizm alanındaki çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. 1960 yılından itibaren günümüze kadar olan sürece bakacak olursak feminizmin üzerinde durduğu belli başlı konuları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Hukuki alandaki kadın-erkek eşitsizliği : Kadın ve erkeklerin gelir oranlarındaki dengesizlik ve istihdamdaki eşitsizlik oranı gibi konular üzerinde durulur.

Cinsel kimlikler oluşturulurken kadın ve erkek eşitsizliğinin ortadan kaldırılması feminizmin çalışma alanları arasındadır.

Seksüel anlamda ise kadın ve erkeğin özerkliği kavramı üzerinde durulur. Kadınların cinsel haklarına ve benliklerine yapılan saldırılar feminizmin ağırlık verdiği konulardandır.

Türkiye’de Feminizm

atatürk kadınlara seçve seçilme hakkını veren liderimizdir 1

Türkiye’de feminist kadınlardan oluşan topluluk 12 Eylül 1980 tarihiyle sessizliğini bozmuştur. İlerici Kadınlar Derneği adını alan topluluk, 80li yıllarda kadın haklarına yönelmiş bir topluluktur. Türkiye’de kadın mücadelesi adına oluşturulan ilk topluluktur. İlerici Kadınlar Derneği dışında bu konuda çalışan bir de yayınevi kurulmuştur. Yayınevi’nin adı ise Kadın Çevresi’dir.

Zaman içinde daha çok kadına ulaşarak örgütlenen yayınevi, büyüyüp gelişmiş ve aktif olarak siyaset yürütmeye başlamıştır. Yayınevi’nden çıkan ilk dergi feminist düşünce çerçevesinde oluşmuş ve daha önce çıkan hiçbir dergiye benzememiştir.

Buna ek olarak söylememiz gereken bir bilgi daha var ki ülkemiz kadınları için önemi asla gözardı edilemez. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’de kadınlara ilk kez seçme ve seçilme hakkını tanıyan liderimizdir. Daha sonra tüm dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı getirilmeye başlanmıştır.

Kaynak
bilgihanem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu