Yaşam

Berat Kandili İle İlgili Ayet ve Hadisler

instagram takipçi hilesi

Berat Kandili İle İlgili Ayet ve Hadisler! Berat, Türkçeleşmiş bir kelime olup, Arapça kökenli “berâe-berâet” kelimesinden gelmektedir. Kur’an’da, Berae kökünden türetilen 25 kelime bulunmaktadır, ancak bunlardan yalnızca ikisi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, ilişki olmaması durumunu ifade eder ve kişinin yükümlülüklerden kurtulması anlamını taşır.

Istılah olarak, berat ise, Allah’ın affı, günahlardan kurtuluş ve cezadan bağışlanma gibi anlamlara gelmektedir. Berat kavramının temelinde, günahlardan temizlenme vardır. Aynı zamanda yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı da taşır. Bu özel gece, Allâh’ın bağışlama ve affının bolca ihsan edileceği müjdesiyle adlandırılmıştır ve “Berat Gecesi” olarak anılır.

Berat gecesi, hicri takvime göre şaban ayının on beşinci gecesine denk gelir. Arapça kaynaklarda Berat Gecesi için “şabanın ortasındaki gece”, “rahmet gecesi”, “mübarek gece” ve “sak (belge) gecesi” gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmiş ve bu geceyi diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirme geleneği oluşmuştur.

berat kandili ile ilgili ayet ve hadisler 1

Berat Kandili İle İlgili Ayetler

Duhan suresinin 2., 3. ve 4. ayetlerinde Berat gecesinden bahsedildiği söylenmektedir. Ayetlerin Türkçe meali şu şeklidedir;

“O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.”

Bu ayetlerle ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Çoğu tefsir bilginine göre, ayette bahsedilen bu mübarek gece Kadir Gecesi’ne işaret etmektedir. İkrime el-Berberi gibi bir grup alim ise, bu gecenin Berat Gecesi olduğunu savunmaktadır. Diğer bir görüş ise, her iki gecenin hikmetli işlerin ayrımının başladığı noktalar olduğunu ileri sürer ve bu sürecin Berat Gecesi’nde başlayarak Kadir Gecesi’ne kadar devam ettiğini belirtir.

Berat Kandili İle İlgili Hadisler

Mağfiret, Rızık, Ferahlık İsteyen Yok Mu?

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular:

“Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Rahmetle Nazar Eder

Peygamberimizden (s.a.v.) gelen bir rivayette ise “Allah Taala, Şa’ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar.” (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390)

Bağışlanma Gecesi

Hz. Âişe (r.a.) şöyle buyurmuştur:

“Bu gece (Şaban’ın onbeşinci gecesi) Hz. Peygamber’i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O’nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: “Ey Aişe, Allah ve Rasulü’nün seni korkutmasından mı korktun? dedim. Hz. Aişe validemiz “Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim” dedi. Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.” buyurdu. (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191, (I, 444), H.No.1389)

berat kandili ile ilgili ayet ve hadisler 2

Bu Gece Af Dışı Kalanlar

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:

“Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”(İbni Mâce, İkame, 191.)

***

“Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”(et-Tergîb ve’t-Terhib, II/118.)

***

“Allah Teâlâ Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.”(İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.)

Berat Kandili İle İlgili Videolar

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu