Yaşam

Dünyanın Sonunu Getirecek Savaş: Armageddon Nedir?

instagram takipçi hilesi

Armageddon, dini metinlere göre, dünyanın sonunun geldiği zaman gerçekleşeceğine inanılan büyük kıyamet savaşıdır. “Tanrıyı kıyamete zorlamak” olarak da bilinir. Bu kıyamet savaşı, dünyayı tamamen tahrip edecek ve büyük bir kaosa yol açacak bir çatışma olarak öngörülmektedir.

Kıyamet alametleri, her dinin kökeninde olduğu gibi, aynı zamanda birçok farklı dini inanç ve felsefi görüşte de yer almaktadır. Evrenin, dünyanın ve insanlığın sonunun geleceğine dair inançlar yalnızca dinlerle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda modern bilim de bu fikri kabul etmektedir.

Farklı dinler, evrenin sonunu işaret eden bazı belirtiler hakkında bilgi sunmaktadır. Bu bilgiler, ilahi vahiyden beslenen kaynaklar aracılığıyla, kıyamet öncesi olayları ve alametleri açıklamaktadır.

Yahudi, Hristiyan ve İslam gibi dünyanın üç büyük dini incelendiğinde, kıyamet alametleri konusunda birçok benzerliğin bulunduğunu gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte, Eski ve Yeni Ahit arasındaki farkları göz önüne aldığımızda, kıyamet alametleri arasında büyük bir savaş olan Armageddon Savaşı’na vurgu yapıldığını görmekteyiz.

İncil’e göre, insanlık tarihinin son savaşı olarak kabul edilen Armageddon Savaşı gerçekleştikten sonra dünya üzerinde artık hiçbir savaş olmayacaktır. Bu savaşta, iyilik ve kötülük son kez karşı karşıya gelecek ve kötülük sonsuza kadar mağlup olacaktır. Hristiyan inancına göre, Tanrı yani İsa Mesih, bu büyük savaşta bizzat yer alacaktır.

armageddon nedir 1

Armageddon Savaşı Nasıl Olacak?

Armageddon’da savaşa katılacak olanlar, Mesih’e bağlı olan ve kendisini takip eden göksel melek ordularıdır. Karşılarında ise İsrail dahil dünya genelindeki tüm krallıklar bulunmaktadır. Musevi inancı, İsa’yı Mesih olarak kabul etmez ve Kitabı Mukaddes’in Malaki kitabından sonraki bölümlerini geçersiz kabul eder.

Bu nedenle, Armageddon terimi, günümüz İsrail’i ile doğrudan bir ilişki taşımaz. Zira Armageddon savaşı, İncil’de bulunan Vahiy kitabında ele alınmıştır ve Tevrat’ta değil, İncil’de yer almaktadır. Ayrıca, Kitabı Mukaddes’teki İsrail, Siyon, Yeruşalim gibi terimler, yalnızca göksel kökenlerini sembolize etmek için kullanılmaktadır ve yeryüzündeki İsrail devletini veya İsraillileri kapsamaz.

“Dünya’nın sonu” ifadesi, bağlamına bağlı olarak “dünya” kelimesinin hangi anlama geldiği ile ilgilidir. “Dünya” terimi, hem fiziksel gezegen Dünya’yı hem de üzerinde yaşayan insanları ve düzeni ifade etmek için kullanılır. Vahiy Kitabı’nda bahsedilen “dünya,” özellikle eski düzeni savunan insanları kasteder. Vahiy Kitabı’na göre, önceki düzenin sona ereceği öngörülür.

“Armageddon” terimi, temel olarak kesin zaferi ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Eski düzenin sona ereceğine dair güvenceyi pekiştirmek amacıyla kullanılır.

armageddon nedir 2

Armageddon Savaşı Kimler Arasında Olacak?

Dinî perspektife göre Armageddon savaşı, bir tarafta Yahudiler ve evanjeliklerin bulunduğu, diğer tarafta ise diğer insanların yer aldığı karşılıklı bir savaşı temsil etmektedir. Bu savaş sonucunda Yahudiler ve evanjelikler galip gelerek dünya üzerinde egemenlik kuracaklardır.

Tarihsel ve dinî bağlamda büyük öneme sahip olan bu olay, kıyamet alametleri arasında en çok bilinenlerden biridir. Ayrıca, benzetmeler yoluyla bu terim sıklıkla sinema ve edebiyat dünyasında kullanılmıştır.

Armageddon İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu