İş & Finans

Reskilling & Upskilling Nedir?

Reskilling & Upskilling Nedir? Yakın bir gelecekte fiziksel iş gücünün makinelere kayması nedeniyle 85 milyona yakın rol etkisini yitirecek. Bir diğer yandan ise teknolojideki ilerlemeler ve dijital dönüşüm nedeniyle 97 milyon yeni rolün yaratılması bekleniyor. Bu dönüşüm içinde varlığını sürdürebilen rollerde ise, temel becerilerde %40’lık bir değişim yaşanacak. Bu istatistikler Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 raporuna ait.Tüm bunların sonucu olarak reskilling (yeniden yetenek edinme) ve upskilling (yetenek açığını kapama) insan kaynakları sözlüğüne hızlı bir giriş yapmış bulunuyor.

reskilling upskilling nedir 6

Yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri, makine öğrenimi, blokzinciri, ve 5G gibi kavramlar işçiden talep edilen becerileri değiştirdi ve son derece karmaşık bir iş piyasası yarattı. Bu yeni süreç, yalnızca yeni meslek gruplarının doğmasına değil; mevcut rollerin beceri ve uyum sağlama kabiliyetlerinin de test edilmesine yol açıyor.

Ancak otomasyon ve yapay zekâya rağmen, işverenlerin büyük çoğunluğu insan sermayesi yatırımının değerinin de farkında. Bu nedenle işveren, kurumunda uzun yıllardır çalışmış hem kültürü hem de müşterileri hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip olan çalışanlarından kolayca vazgeçmek istemiyor. Reskilling ve upskilling şirketlerin çalışanlarından oyunda kalmaları ve onlara bu yeni dijital dünyada avantaj sağlamaları için yapılan çalışan güncellemesi diyebiliriz.

Reskilling – Yeniden Yetenek Edinme

Çalışanların kuruluş içinde teknolojik dönüşümler sebebi ile farklı bir pozisyona atanmaları için yeni bir beceri kazanması anlamına gelir. Örnek olarak, bir üretim sisteminin manuel sistemden mekanik sisteme geçtiğini düşünelim. İşçilerinin, yeni makinelerin nasıl çalıştırılacağını ve bakımını nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için yeniden beceri kazanmaları gerekecektir buna reskilling denir.

Bu beceriler örnekte gördüğümüz gibi mevcut rollerine çok yakındır. Dünya Ekonomik Forumu, tüm çalışanların yarısının teknolojik ilerleme nedeniyle 2025 yılına kadar yeniden beceri kazanma dönüşümüne gireceğini tahmin ediyor.

reskilling upskilling nedir 5

Upskilling – Yetenek Açıklarını Kapama

Mevcut yeteneklere ek olarak yeni beceriler öğrenme veya öğretme sürecidir. Beceri geliştirme, bir çalışanın işini yapmak için daha donanımlı olması için ek beceriler öğrenmesi anlamına gelir. Örneğin, bir şirkette deneyimli bir pazarlama yöneticisinin, pazarlama endüstrisindeki değişikliklere uyum sağlamak için dijital pazarlama becerilerini öğrenmesi gerekebilir.

Bu durumda, çalışan zaten güçlü bir temel bilgiye sahiptir ve işini daha iyi yapmak için birkaç beceri daha öğrenmesi yeterlidir. Başka bir deyişle, beceri geliştirme, şirketteki yetenek açığını kapatmaktır.

reskilling upskilling nedir 7

Gelecekte Bizi Neler Bekliyor

İşi dijitalleştirme fikri, 21. yüzyılın ilk on yılında ortaya çıktı.  Bu da bir çalışma biçimini diğeriyle değiştirerek teknolojik bir devrimin doğuşuna imza atmak anlamına geliyordu. Bu süreç çalışanların farklı roller üstlenmesini ve yeni deneyimler kazanmalarını zorunlu kılacak. Çalışanların güncellenmiş bilgi ve becerilerle işgücü piyasasında aktif kalmalarını destekleyen bir süreç için işverenler de eğitim bütçelerini artıracak.

“İşverenler 2025 yılına kadar çalışanlarının %70’inden biraz fazlasına reskilling veya upskilling dönüşüm süreçlerinden birini teklif etmeyi bekliyor. Teknolojik otomasyon ve büyütme nedeniyle yerinden edilen işçilerin yaklaşık %50’sini şirket içinde yeniden görevlendirmeyi umuyor.” (World Ecomomic Forum 2020)

Son olarak, bu süreçte İnsan Kaynakları birimleri de daha köklü bir dijital dönüşüm süreci yaşayacak. Örneğin, İK yazılım programları, her çalışan için eğitim ihtiyaçlarını veya iyileştirme alanlarını daha kısa sürede belirlemek adına önem kazanacak.

Reskilling & Upskilling ile ilgili Videolar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu