Pazarlama ve Reklamcılık

Pazar Araştırması Nedir? Pazar Araştırması Aşamaları Nelerdir?

instagram takipçi hilesi

Pazar araştırması, ticaret ya da başka bir faaliyet amacı ile girilmesi planlanan bir pazarı keşfetmek için yapılması gereken bir süreçtir. Hedef pazarın müşteri adayları ve rakipleri hakkında sorular sormak, bilgi toplamak ve sonuçları değerlendirmek bu sürecin önemli bir parçasıdır. Tüketicilerin ürünlerinizi neden satın aldıklarını anlamak için pazar araştırması yapmak çok önemlidir.

Bu bilgiler sayesinde tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak pazar ürünleri geliştirerek başarı şansınızı arttırabilirsiniz. Hedef müşterilerinizin kültürel, toplumsal, sosyo-ekonomik, coğrafi ve kişisel durumları hakkında bilgi edinebileceğiniz pazar araştırması, ürününüz için bir talebin olup olmadığını ve rakiplerinizi analiz etmenizi sağlar.

Pazar Araştırması

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Pazar araştırmasına başlamadan önce iki temel piyasa araştırması türü hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu türler, birincil ve ikincil pazar araştırmalarıdır. Hangi tip araştırmanın yapılması gerektiğine karar vermeniz de size yardımcı olabilir.

Birincil pazar araştırması, daha önce toplanmamış yeni verilerin toplanması işlemidir. Bu, analiz edeceğiniz verileri aktif olarak arayıp elde ettiğiniz anlamına gelir. Röportajlar ve anketler gibi verileri toplamak için doğrudan katılım gerektiren pazar araştırmaları, birincil pazar araştırması kapsamındadır.

İkincil pazar araştırması, önceden üretilmiş verilerin toplandığı bir araştırma türüdür. Pazar araştırması yöntemleri kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) araştırmalar olarak ikiye ayrılır. Kantitatif araştırmalar, sayılabilir verileri olan pazar araştırmalarıdır. Bu tür araştırmalar, sektör ve ürüne uygun sorularla yapılarak istatistik biliminden alınan yardımlarla sayısal veriler toplanır ve anlamlı sonuçlar elde edilir. Yüz yüze görüşmeler, telefon görüşmeleri ve internet üzerinden görüşmeler nicel araştırmalara örnek olarak gösterilebilir.

Pazar Araştırması

Pazar Araştırması Aşamaları Nelerdir?

1) Problemin Tanımlanması

Pazar araştırmasıyla ilgili olarak, sorunun doğru bir şekilde tanımlanması aslında sorunun büyük kısmının çözüldüğü anlamına gelir. Pazarlama araştırmasının ilk aşaması, amacın belirlenmesi ile başlar. Sorunun tanımı için gerekli olan arka plan bilgileri, veriler ve karar verme sürecinde nasıl kullanılacakları da dikkate alınmalıdır. Bu aşamada, nitel araştırmalar, veri analizleri ve karar vericilerle yapılan görüşmeler yer almaktadır.

2) Soruna Bir Yaklaşım İle Yaklaşılması

Analitik modeller, araştırma soruları, hipotezler ve araştırma tasarımına etki edebilecek faktörlerin belirlenmesi de bu süreçte yer almaktadır. Endüstri uzmanları, ikincil verilerin analizi, vaka analizler, simülasyonlar, nitel araştırma ve tartışmalar gibi farklı teknikleri bu aşamada tercih ederler.

3) Araştırma

Gerekli verilerin toplanması, ayrıntılı bir şekilde açıklanması, ilgili hipotezlerin test edilmesi ve araştırma sorularına potansiyel yanıtlar belirlemek için bir çalışma tasarlamak son derece önemlidir. Bu çalışmada, katılımcılardan gerekli bilgilerin sağlanacağı kararlar alınacak, en uygun katılımcıları seçmek için bir anket ve örnekleme planı tasarlanacaktır.

4) Saha Çalışması ve Veri Toplama

Arazi çalışması veya veri toplama işlemi kişisel görüşmeler ile gerçekleştirilebileceği gibi saha kuvvetleri ve personeli de dahil edilebilir. Alan seçimi, eğitimi, denetimi ve saha kuvvetlerinin değerlendirilmesi, veri toplama hatalarını en aza indirgemeye yardımcı olur.

5) Verilerin Hazırlanması ve Analiz Edilmesi

Veri analizi, verilerin incelenmesi, temizlenmesi, dönüştürülmesi ve modellemesiyle faydalı bilgilerin vurgulanmasını, sonuç çıkarılmasını ve karar verilmesini destekleyen bir süreçtir. Bu kapsamlı süreç, çok yönlü yaklaşımlar ve teknikleri içerir. Verilerin doğru analiz edilebilmesi için dikkatli bir şekilde düzenlenmesi, kodlanması, kopyalanması ve doğrulanması gerekmektedir. İstatistiksel araçlar kullanılarak pazar araştırması yapılır ve sonuçların geçerliliği de değerlendirilir.

6) Raporun Hazırlanması ve Sunumu

Bu aşamada tamamlanan proje, yazılı bir raporda sunulmalıdır. Rapor, araştırma tasarımlarını, verilerin toplandığı ve nasıl analiz edildiği durumlarına kadar tüm yaklaşımları içermelidir. Pazar araştırmasında, raporun kalıcılığı büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu bulgular, karar alma aşamasında kolaylıkla kullanılabilir. Neden-sonuç ilişkisine net cevaplar verebilir. Sunum ya da rapor hazırlanırken tablo, grafik ve şekiller gibi görsel materyaller kullanılması daha iyi bir gözlem yapılmasına yardımcı olur.

Pazar Araştırması

Pazar Araştırması İle İlgili Videolar

Mustafa Ersan

1997 yılında Manisa'da doğdum. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okumaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu