İnsan Kaynakları

Kurumsal İletişim 2.0 Nedir?

instagram takipçi hilesi

Kurumsal İletişim 2.0 Nedir?

Kurumsal İletişim 2.0 Nedir ya da başka bir kavramın 2.0 versiyonunu anlayabilmek için 1.0’ın ne olduğuna yani kavramın en standart, en geleneksel haline hakim olmak gerekir. Kısaca en anlaşılır hali ile bir kavramın 1.0 hali, o kavramın en temel, geleneksel; bir başka değimle kavrama dijitali entegre etmediğimiz dolayısıyla tüm süreçlerin dijital etkileşimlerden uzak işlediği halidir.

İçinde bulunduğumuz dönem bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Teknolojinin gelişimi doğrultusunda toplumların talep ve ihtiyaçları da değişim göstermektedir. Bilgi toplumu kavramı, yeni iletişim teknolojileri ışığında yeni bir ekonomik sektörün oluşumuna dayalı ve bu sektör aracılığıyla var olan yeni bir üretici sınıfın şekillendirdiği dolayısıyla bilginin merkezde olduğu bir toplumsal yapıyı tanımlar. Bu durum neticesinde son yıllarda özellikle de teknoloji alanındaki uygulamalarda ve iletişim araçlarında gözlemlenen gelişmelerle bilgi toplumu, daha yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Bu da bize iş hayatında da artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağını ve geleneksel metotlarla yeni nesil kavramlara ayak uyduramayacağımızı işaret etmektedir.

kurumsal iletisim 2.0 nedir5

Kurumsal İletişim 2.0’a gelecek olursak, kavramın geleneksel halini bir kenara bırakarak, dijitalle iç içe geçirdiğimiz ve malum süreçlerin tamamını dijitale entegre ederek, pek çok açıdan interaktif bir yönetim süreci izlediğimiz yani dijital medya, sosyal medya, dijital PR, dijital pazarlama gibi pek çok alanı da içine dahil ederek kapsamını genişletmiş yeni nesil bir kavram olarak tanımlayabiliriz.

Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması ve hemen her dakika gerçekleşen gelişmeler, kurumsal iletişim disiplinini yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Kurumların yürüttükleri kurumsal iletişim faaliyetlerinin odak noktası olan hedef kitlelerin, yeni iletişim teknolojilerine olan yoğun ilgisi, kurumsal iletişim için yeni fırsatların ortaya çıkması sonucunu doğurmuş; bu da kurumsal iletişimin dinamiklerinin bu değişime uyum sağlama sürecine girmesine yol açmıştır. Yeni medya, web uygulamaları, sosyal medya gibi alternatif iletişim kanallarının ortaya çıkışı önemlidir.

Kurumsal İletişim 2.0’e ihtiyaç duyulmasında etkili olmuştur. Özellikle hedef kitlelerin, sosyal medyanın sunduğu anlık, sınırsız, güncellenebilir iletişim imkânlarından büyük ölçüde yararlanmaları sonucu kurumlar da
gündemlerini sosyal medyaya göre revize etmeye başlamışlardır. Kurumsal İletişim departmanları iş ve iletişim hedeflerine sosyal medya odaklı yeni ve iddialı hedefler eklemişlerdir. Hedef kitlenin, tüketicilerin ve potansiyel müşterilerin sıklıkla, günlük yaşamlarının önemli bir bölümünde, sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanmaları, geleneksel iletişim araçlarını verim sağlamadığı gerçeğini ortaya koymuş böylelikle Kurumsal İletişim 2.0 kavramının doğması artık kaçınılmaz olmuştur.

Kurumsal İletişim Neden Önemlidir?

Geleneksel kurumsal iletişim daha standart bir kurum içi ve dışı çalışmaları hedeflerken ana konu olan 2.0 daha interaktif ve sistematik bir çalışma odağında bir çalışmayı işaret eder. 2.0 kavramı bu çalışma kapsamında ise reklam ve imaj oluşturma, değişim ve dönüşüm gerçekleştirme, medya ve tüketici ilişkilerini geliştirilmesi, bölüm ve çalışanlar arasındaki bütünleşme, kesintisiz bilgi akışı sağlama, yönetim ve denetim hatta karar alma süreçleri gibi mevcut dinamiklere ek olarak dijitalin içinde bulunduğu alanların hakimiyetini hedefler.

kurumsal iletisim 2.0 nedir2

Kurumsal iletişim, kurumun varlığını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli olan kurum içi ve kurumla çevresi arasındaki iletişimi sağlar. Kurumsal iletişimin başarısı, iletişimin kurumun amaçları doğrultusunda belirli bir düzen ve yapı içerisinde, etkili bir politikanın oluşturulmasına bağlıdır.

Kurumlarda, Kurumsal İletişim Uzmanı Bulundurulması Önemli Midir?

Kurumsal iletişim, bir kuruluşun tüm iletişim çabaları olarak düşünüldüğünde birçok uygulama alanını kapsar.
Temelde kurumsal iletişim alanlarını kurumsal reklamcılık, kurumsal satış promosyonu ve kurumsal halkla ilişkiler gibi geleneksel alanları kapsarken yeni nesil kavram olan 2.0 odağında düşünüldüğünde, alanı içerisine aldıkları öğeler çok daha geniştir. Kurumsal iletişim stratejisi, kuruluşun iletişimine ve stratejik toplumsal paydaşlarıyla ilişki kurmaya yönelik bir eğilimi gösterir.

kurumsal iletisim 2.0 nedir1

Kurumsal iletişim stratejisi bir düşüncedir, uygulayıcının eylemleri ve arkasındaki mantıktır. Bu nedenle kurumsal iletişim departmanı bir kuruluşta aslında buzdağının görünen kısmından çok daha fazlasını icra ve ifade eder. Bu bağlamda, gerek kurum içinde gerekse kurumlar arasında iletişim sağlanması için son yıllarda bir çok işletme bu dönüşüme uyum sağlayarak kurumsal iletişim departmanı kurmuş olup, kurumsal iletişim uzmanı kadrosu açmıştır. Bu zorunlu olmayıp aslında bir ihtiyaçtan doğduğunu da belirtebiliriz.

kurumsal iletisim 2.0 nedir3

Kurumsal iletişimin gerek geleneksel yapısı gerekse stratejik olarak adlandırdığımız 2.0 versiyonunda etkili bir iletişimin sağlanması için gerekli olan hiyerarşik düzene göre bir iletişim ağı oluşturulmalıdır. Bu ağın en sağlıklı ve stratejik şekilde kurulması ve uygulanması için kurumsal iletişim alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip çalışanların görev alması hayati önem taşımaktadır.

Kurumsal İletişim İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu