Beslenme ve Diyet

İyot Nedir? Özellikleri, Faydaları ve İyot Zehirlenmesi

instagram takipçi hilesi

İyot, kanser tedavisinde, tiroid hormonu üretiminde ve guatrın bazı türlerinin tedavisinde kullanılan inorganik bir kimyasal elementtir. Bazı ilaçlarla birlikte alındığında iyot toksisitesi oluşabilir.

İyot Nedir? Özellikleri, Faydaları ve İyot Zehirlenmesi

Bazı akne formlarını tedavi etmek için de kullanılır. İyot, deniz suyu, deniz yosunu ve deniz ürünleri ve süt ürünleri gibi gıdalarda bulunan doğal bir elementtir. “İyot” kelimesi, Yunanca io (iyon) ve dinein (emmek) köklerinden gelir. 17. yüzyılın sonlarında, sodyum iyodürün sarı rengini potasyum iyodürünkiyle karıştıran Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedildi.

İyot Özellikleri Nelerdir?

İyot koyu yeşil, uçucu bir elementtir. Doğada iyot-127 ve iyot-128 olmak üzere iki kararlı izotop halinde bulunur; diğer iyot radyoizotopları yapay olarak üretilir. En yaygın kullanılan izotop olan iyot-131, belirli sezyum iyodür çekirdeklerinin elektronlarla bombardıman edilmesiyle üretilir.

İyot tıpta antiseptik, diüretik ve farmakolojik bir ajan olarak kullanılır. Tiroid hormonları triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4), deiyodinaz enzimleri tarafından iyottan sentezlenir. İyot eksikliği dünya çapında bir milyar insanı etkiliyor. 2008 yılında, dünyanın yoksul bölgelerinde yaşayanların %80’inden fazlasının, iyotlu tuzun uygunsuz kullanımıyla birleşen yetersiz beslenme ve verimsiz sindirim nedeniyle iyot eksikliği yaşadığı tahmin ediliyordu.

iyot faydalari1

İyot yaşam için gereklidir ve vücut onu sentezleyemez. Bu nedenle, diyetten elde edilmelidir. Sofra tuzu, 1924’ten beri Kanada’da ve 1924’ten beri Amerika Birleşik Devletleri’nde iyotla desteklenmiştir, ancak 1960’larda topaklanmayı önleyici maddeler olarak alüminyum içeren bileşiklerin kullanımına geçilen bir olay dışında.

Potasyum iyodür, mukus salgılarını gevşetmek için balgam söktürücü olarak kullanılır ve bu nedenle öksürük şurubunun bir bileşeni olarak kullanılır. Potasyum iyodür, tiroid peroksidazını radyoaktif olmayan iyotla doyurarak radyoaktif iyoda maruz kalmadan önce veya kısa bir süre sonra alındığında tiroid bezi anormalliklerini önler; bu, bezin radyoaktif iyotu almasını engeller.

İyot Faydaları Nelerdir?

iyot nedir

İyot, tiroid hormonlarının önemli bir parçası olmasına rağmen, tiroid hormon durumunu iyileştirmenin bir yolu olarak iyot takviyesinin etkinliğini tam olarak araştırmak için yüksek kaliteli bir klinik çalışma tasarlanmamıştır.

Ayrıca, belirli tedaviler gerektiren belirli hastalıkları olan kişiler için uygun olmayabilir. İyot, özellikle hücresel enerji metabolizması ve insan sağlığı alanında birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bazı çalışmalar, iyot takviyesinin daha düşük bir kanser riski ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

İyot, prostat kanseri, meme kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri için kemo-radyoterapinin etkinliğini artırmak üzere tasarlanmış çeşitli tıbbi protokollerin bir parçası olarak kanser tedavisinde kullanılır. Özellikle, iyotun, hücreler içinde bir “oksidatif ortam” yaratarak ve böylece kemoterapötik maddelere karşı duyarlılıklarını artırarak, prostat ve göğüs kanserleri gibi belirli tümörlerde apoptozu (programlanmış hücre ölümü) kolaylaştırma aracı olarak yararlı olduğuna inanılmaktadır.

İyot, Alzheimer hastalığı ile ilişkili beta-amiloid proteinlerinin neden olduğu hasarı önleme veya tersine çevirme potansiyeli açısından araştırılmaktadır. Çalışmalar, diyetteki iyot eksikliğinin beta-amiloid proteinlerinin, lipid peroksidasyonunun ve reaktif oksijen türlerinin birikiminde artışa neden olarak öğrenme ve hafıza yeteneklerinde azalmaya neden olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, iyot, beta-amiloidin mikroglia tarafından beyinden temizlenmesinde bir artışa neden oluyor gibi görünmektedir. İlk araştırmalar, iyotun Alzheimer hastalığıyla ilişkili bilişsel gerilemeyi azaltmaya yardımcı olabileceğine dair umut uyandırsa da, iyotun etkili bir terapötik ajan olarak rolüne ilişkin kesin sonuçlara varılmadan önce bu araştırmanın daha ileri çalışmalarla doğrulanması gerekir.

iyot

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada yaklaşık 25 ülkede halen iyot eksikliği mevcuttur. Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa topluluğu ve dünyadaki diğer birçok ülkede tuz için farklı gereksinimler vardır. Bu, salamura sırasında eksikliğe neden olacak küçük parçacıkların tuz kristaline eksik sızması nedeniyle iyotun tuzu kirletmesini önlemek için yapılır.

Tuzlu iyot ayrıca “iyotlu” ve “iyotsuz” olarak etiketlenmiştir. İyotlu tuz, iyotlayıcı bir ajanla ısıl işleme tabi tutulur ve 50 mg/kg potasyum iyodür içerir. İyot toksisitesi için birincil tedavi su seyreltmedir.

Guatr tedavisinde nadiren görülen 200 mg/l’nin üzerindeki konsantrasyonlarda iyodür değişmeden ter, idrar ve sütle atılır. Ancak vücutta bromürün varlığı, tüm hücre zarlarında bulunan Diodin Taşıyıcı (DCT) proteinleri için rekabet ederek iyotun toksik etkilerine karşı koruma sağlar.

Bromür iyonlarının varlığı, iyotun hücrelere ve dokulara tüm yollarla – oral, inhale vb. – alınmasını engeller. Potasyum bromür tabletlerinden salınan bromür iyonlarına ek olarak, potasyum klorür intravenöz olarak verildiğinde de bromür salabilir. Bu, çözeltiden iyonların birikmesini önlemek için intravenöz çözeltiye kalsiyum klorür ekleyerek hipertermiyi tedavi etmek için kullanılabilir.

İnsanlarda ve vahşi yaşamda iyot, tiroid bezinde ve anne sütünde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. İnsanlar, deniz yosunu, balık ve süt ürünleri gibi iyot açısından zengin deniz ürünlerini yiyerek iyot alırlar.

İnsan vücudu ayrıca iyodürden bir miktar iyot üretir. Bu işlem, sodyum iyodür tabletleri üretmekten daha fazla enerji gerektirir; ancak insanlar bu süreçte günde en az 50 mg üretebilir. Düşük tiroid fonksiyonu bu analog üretimini (inaktif formlar) azaltır. Bazı hayvanlar ve balıklar, hayvanın kullanabileceğinden daha fazla iyot üreten aktif tiroid bezlerine sahiptir. Bu fazlalık idrar ve tükürük ile atılır. Bazı bitkiler iyot ve iyodat içerir, ancak bu insan diyeti için önemli değildir.

İyot Zehirlenmesi Nedir?

İyot zehirlenmesi esas olarak kontamine gıdalardan (örneğin deniz ürünleri) kaynaklanır, ancak insanlarda yanlışlıkla tiroid hormonlarının yutulması bildirilmiştir. 19. yüzyılda gıda hazırlama ve tıbbi kullanımda iyotu gümüş nitratla karıştırmak yaygındı, bu da Avrupa çapında binlerce insanı öldüren bir hipertiroidizm salgınına yol açtı.

Beş tür iyodür tuzu vardır: potasyum iyodür, sodyum iyodür, kalsiyum iyodat, amonyum iyodat ve propiyonik asit-iyodür. Altıncı bir tür, bir karboksilik asit bileşeni ve “hekzahidroftalik anhidrit” iyonik bileşiğini içeren iyodat tuzudur. Bazı laboratuvar uygulamalarında faydalı olan potasyum diiyodidodesilsülfat (KDI) adı verilen bileşik de vardır.

İyot, önce elemental formuna dönüştürülerek terapötik olarak kullanılabilir. İyot, ticari olarak, doymuş sulu bir potasyum iyodür, KI veya potasyum hidroksit ve hidrojen iyodür çözeltisinin elektrolizi ile üretilir. İyot ayrıca hipoiyodöz asidin kloraminlenmesi yoluyla da üretilebilir. Süreç ilk olarak 1826’da keşfedildi.

İnsanlar için optimum iyot alımı miktarı kesin olarak bilinmemektedir. İyi bir sağlık için gereken miktar kişinin yaşına, cinsiyetine ve hamile veya emziren olup olmadığına bağlıdır. Bu insan grupları için değerlerin çocuklar için günde yaklaşık 150 mikrogram, yetişkinler için günde 280 mikrogram (280 mikrogram), hamilelikte günde 300 mikrogram ve emzirme döneminde günde 500 mikrogram olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, hamile ve emziren kadınların günde 250 μg’dan fazla iyot tüketmemesini tavsiye etmektedir.

Tolere edilebilir üst sınır 1.100 μg/gün, alt değer ise 100 μg/gün olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin üzerinde alım, tiroid taleplerini karşılamak için yeterli iyot alımı yoksa hipertiroidizme ve hatta guatr’a neden olabilir; Gebe kadınlarda aşırı alım, çocuklarının entelektüel gelişimini etkileyebilir.

Tiroid hormonlarının üretimi için iyot gereklidir. İnsan vücudunun normal metabolizmayı düzenleyen tiroid hormonu yapmak için iyota ihtiyacı vardır. Tiroid hormonları normal fiziksel ve zihinsel gelişim ve büyüme için gereklidir. Yeterli olmaması kretinizm (beyin hasarı ve fiziksel büyümenin geriliği) veya guatr (tiroid bezinin büyümesi) ile sonuçlanabilir.

Çocuklukta iyot eksikliği (dünyanın büyük bölümünü, ama özellikle Asya ve Afrika’yı kapsayan iyot eksikliği olan bölgelerde olabileceği gibi), düşük IQ’ya ve dikkat, hafıza, psikomotor işlev ve diğer bilişsel işlevlerle ilgili sorunlara yol açar.

Bu nedenle iyot eksikliği, dünya çapında önlenebilir zeka geriliğinin önde gelen nedenidir. Diyette iyot eksikliği, idrardaki iyot konsantrasyonunun ölçülmesiyle tespit edilir. İdrar iyot atılımı için kabul edilebilir üst seviye 120 mg/gün’dür. Gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yaklaşık %90’ı günde 200 mg’dan fazla alıyor, ancak bazı gruplar günde 600 mg’a kadar çıkabiliyor.

İyot genellikle bir tuz (genellikle potasyum iyodür) veya suda çözünmüş bir potasyum iyodat çözeltisi olarak verilir, ancak diiyodosüksinat (DIOS) ve triiyodotironin (T) gibi çözünmeden ağızdan alınabilen yağda çözünen formlar mevcuttur.

İyot ile ilgili videolar

Emine Gökçe

6 yıldır Türkçe ve İngilizce olarak profesyonel olarak makaleler yazıyorum. Yurt dışında bu işin ehli olan uzmanlardan SEO, Wordpress SEO, Seo Uyumlu makale ile ilgili eğitimler aldım. Bu eğitimleri ise harmanlayıp makalelerime aktardım. Boş zamanlarımda kitap okumayı, spor yapmayı seviyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu