Girişimcilik ve İşletme

İşletme Gideri Gösterirken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

instagram takipçi hilesi

İşletme Gideri Gösterirken Dikkat Edilmesi Gerekenler: İşletmeler, faaliyetlerini sürdürürken çeşitli masraflarla karşılaşırlar. Satışlar, kâr marjları ve özkaynak gibi faktörlerin etkisiyle giderler, muhasebe raporlarında önemli bir yer tutar. Bu raporlar, işletmelerin gelir-gider dengesini analiz ederek karlılık veya zarar durumunu belirlemelerini sağlar. Ayrıca, geleceğe yönelik ödemeler için ayrılan bütçeler de gider tablosunda yer alabilir.

İşletme Gideri Gösterirken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Ticari faaliyet gösteren işletmeler, gelir-gider kalemlerini raporlarken dikkat etmeleri gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Özellikle vergi yasalarının belirttiği uygun mal veya hizmet ödemeleri olarak kabul edilen harcamaların seçimi, doğru bir gider tablosu oluşturmanın temelidir. Aksi halde yapılan hatalı hesaplamalar, işletmenin mali açıdan zarar etmesine neden olabilir.

Vergi Kanunu’na göre tanımlanan giderler dışındaki yanlış beyanlar, denetmenler tarafından reddedilebilir. Bu durumda, ilgili işletme bu tutarı gider olarak kabul etmez ve KDV ile vergi ödemek durumunda kalır. İşletme giderini gösterirken nelere dikkat etmek gerekir? Peki, işletme gideri nedir?

İşletme Gideri Nedir?

isletme gideri gosterirken nelere dikkat etmek gerekir 1

İşletmeler, faaliyetlerini sürdürürken çeşitli mal veya hizmet harcamaları yaparlar. Satılacak ürünlerin temini, hizmet alımları, personel maaşları, ofis giderleri, hammadde alımları gibi bir dizi unsuru içerir. Kısacası, işletmenin temel amacını gerçekleştirmek için yaptığı tüm harcamalar işletme gideri olarak adlandırılır.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, işletmenin yaptığı harcamaların kârı veya faaliyetleri ile doğrudan ilişkilendirilebilmesidir. Vergi yasalarında, işletme gideri olarak kabul edilebilecek unsurlar açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, konusunda uzman muhasebeciler tarafından takip edilen gider tablosu ile işletmeler, kayıtlı oldukları vergi dairesine doğru bildirimde bulunarak gider harcamalarını gelir vergisinden düşebilirler.

İşletme Gideri Olarak Neler Gösterilebilir?

isletme gideri gosterirken nelere dikkat etmek gerekir 2

İşletmelerin türüne bakılmaksızın her ticari yapı, belirli dönemlerde belli harcamalar yapar. Bu harcamaların bir kısmı yasal olarak gider olarak kabul edilir. Diğer harcamalar ise muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebilir. İşte uygun gider olarak gösterilebilecek harcamalar:

  1. Yemek Giderleri: Müşteri ziyaretleri, toplantılar veya personel yemekleri için yapılan harcamalar yemek giderleri olarak adlandırılır. Bu giderler, işletmenin faaliyetiyle ilgili olduğu sürece vergi avantajından yararlanılabilir. Ayrıca, çalışanlara verilen yemek kartları da gider tablosunda yer alabilir.
  2. Seyahat Harcamaları: İşletmenin faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla gerçekleştirilen ulaşım, konaklama gibi harcamalar seyahat giderleri olarak kaydedilir.
  3. Taşıt Giderleri: Şirkete ait araçların benzin masrafları taşıt giderleri olarak kabul edilir. Ayrıca, işletme faaliyetiyle doğrudan ilişkili olan araç kiralama ücretlerinin bir kısmı gelir vergisinden düşülebilir.
  4. Giyim Harcamaları: İşletmeler, çalışanlarına demirbaş olarak giysi verirlerse bu harcamalar gider olarak kaydedilebilir.
  5. Personel Maaşları: Şirket içinde çalışanların maaşları gider tablosunda yer alır.
  6. Sigorta Harcamaları: İşletmenin faaliyet alanıyla ilgili olan sigorta harcamaları gider olarak gösterilir.
  7. Diğer Giderler: KDV ödemeleri, emlak vergileri, gelir vergisi ödemeleri, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar, avukatlık ücretleri, bakım-onarım giderleri, ofis malzemeleri ve kira giderleri gibi diğer harcamalar da işletme gideri olarak gösterilebilir.

İşletme gideri gösterirken, yukarıda belirtilen unsurlara dikkat etmek, işletmenin mali analizini doğru yapmasına ve kararlarını buna göre şekillendirmesine yardımcı olacaktır.

İşletme Gideri Nasıl Gösterilir?

isletme gideri gosterirken nelere dikkat etmek gerekir 3

Tüzel veya özel şirketler, belirli dönemlerde işletme giderlerini kayıtlı oldukları devlet kurumlarına bildirirler. Vergi yasalarında belirtilen kurallara göre incelenen harcama tutarları, şirketin yıllık mali tablosuna yön veren önemli faktörlerdendir.

E-defter kaydı tutan işletmeler, vergi mükellefi olduğundan elde ettikleri gelir ve gider tablolarını yasal olarak bildirmekle yükümlüdürler. Mali hareketlerin kaydedildiği e-defter uygulamasında, işletme giderleri elektronik faturalar ile kaydedilir. Faturalarda işletmeye ait harcamaların ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi, vergilendirme aşamasında kolaylık sağlar.

Belgelenmeyen işletme giderleri, vergi daireleri tarafından dikkate alınmaz. Bu nedenle harcanan tutarların belgelerinin yasal dönem içinde kayıtlı olduğunuz vergi dairesine sunulması önemlidir. Ayrıca e-Arşiv fatura uygulaması ile de gider harcamalarınızı bildirebilirsiniz.

Elektronik ortamda hazırlanan faturaların takibi ve saklanması işlemlerinin kolay olması, gider tablolarını doğru şekilde oluşturmanıza olanak tanır. İşletme gideri göstermek ve vergi avantajından yararlanmak için en önemli husus, şirkete ait harcamaların detaylı bir şekilde belgelendirilmesidir. Bu ayrıntının gözden kaçması, yapılan harcamaların geri dönüşünün olmadığı durumlarda zarara neden olabilir.

İşletme Giderini Doğru Şekilde Göstermek için Neler Yapılmalıdır?

Ticari faaliyetini sürdüren işletmelerin, gider tablolarını doğru şekilde hazırlamaları için gerekli bilgiye sahip olmaları önemlidir. Çalışanların işletme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve hangi harcamaların gider olarak belirtileceğinin belirlenmesi de önemlidir. Ayrıca gider tablosunda gösterilmesi mümkün olmayan harcamalar hakkında personele bilgi vermek, şirketin mali açıdan zarar görmesini önleyebilir.

Muhasebe işlemlerinde uzman kişilerin gider tablolarını hazırlamaları, olası hataları minimum seviyeye indirmeye yardımcı olur. Şüpheli gider durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve uygun görüldüğünde muhasebe tablosuna kaydedilmesi gerekir.

Verimli ve doğru bir şekilde faaliyetlerini yürüten şirketlerin, bulut tabanlı ön muhasebe tabloları kullandığını görmek mümkündür. Bu uygulamalar, gider tablosunu otomatik olarak oluşturarak muhasebe işlemlerini kolaylaştırır.

İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu