Girişimcilik ve İşletme

Dönen Varlık Nedir? Dönen Varlıklar Nelerdir?

instagram takipçi hilesi

Dönen varlık, finansal terimler arasında yer alan ve birçok kişi tarafından merak edilen bir kavramdır. Bu kavramın temel anlamı, işletmenin faaliyet gösterdiği dönemde belirli özellikleri taşıyan varlıklar olarak ifade edilebilir. Dönen varlıkların en önemli özelliği, bir işletmenin faal olduğu dönemde sağladığı yararları sona erdirmiş olan kıymetler olmalarıdır. Bu nedenle, bir işletmenin dönemsel faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılan varlıklar olarak da düşünülebilirler. Dönen varlıkların birden fazla çeşidi bulunur.

Dönen Varlıklar Nelerdir?

Dönen varlıklar, nakit ya da nakit benzeri pek çok varlığı içerir. Bu tür varlıkların mutlaka 1 yıl ya da daha kısa sürede nakde çevrilebilmesi gerekmektedir. Ayrıca, işletmenin elindeki bu varlıkların bilanço aktifine işlenmediği de bilinmektedir. Örnek olarak verilen dönen varlıklara ait hesap kodları, bir işletmede genellikle “1” ile başlamaktadır. Dönen varlıklar arasında şunlar yer alır;

 • 10-Hazır Değerler
 • 11-Menkul Kıymetler
 • 12-Ticari Alacaklar
 • 13-Diğer Alacaklar
 • 15-Stoklar
 • 17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
 • 18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • 19-Diğer Dönen Varlıklar

Dönen Varlık

Dönen Varlıkların Hesap Kodları Nelerdir?

Dönen varlık hesap kodları, sıklıkla araştırılan konular arasındadır. İşletmelerde, dönen varlıkların hesap kodları genellikle 1 ile başlayan kategoriler altında sınıflandırılır. Bazı örneklerde ise 10, 100 gibi farklı kategoriler de kullanılabilir. Dönen varlıkların alt hesap kodları ise işletmelere göre değişebilir. Ancak en yaygın kullanılan alt hesap kodları şunlardır;

10-Hazır Değerler:

 • 100 – Kasa hesabı
 • 101 – Alınan çekler hesabı
 • 102 – Bankalar hesabı
 • 103 – Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı (-)
 • 108 – Diğer hazır değerler hesabı

11-Menkul Kıymetler:

 • 110 – Hisse senetleri hesabı
 • 111 – Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı
 • 112 – Kamu kesimi tahvil senet ve bonoların hesabı
 • 118 – Diğer menkul kıymetler hesabı
 • 119 – Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

12-Ticari Alacaklar:

 • 120 – Alıcılar hesabı
 • 121 – Alacak senetleri hesabı
 • 122 – Alacak senetleri reeskontu hesabı (-)
 • 124 – Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabı (-)
 • 126 – Verilen depozito ve teminatlar hesabı
 • 127 – Diğer ticari alacaklar hesabı
 • 128 – Şüpheli ticari alacaklar hesabı
 • 129 – Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı (-)

13-Diğer Alacaklar:

 • 131 – Ortaklardan alacaklar hesabı
 • 132 – İştiraklerden alacaklar hesabı
 • 133 – Bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı
 • 135 – Personelden alacaklar hesabı
 • 136 – Diğer çeşitli alacaklar hesabı
 • 137 – Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı (-)
 • 138 – Şüpheli diğer alacaklar hesabı
 • 139 – Şüpheli diğer alacaklar karşılığı hesabı (-)

15-Stoklar:

 • 150 – İlk madde ve malzeme hesabı
 • 151 – Yarı mamuller üretim hesabı
 • 152 – Mamuller hesabı
 • 153 – Ticari mallar hesabı
 • 157 – Diğer stoklar hesabı
 • 158 – Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
 • 159 – Verilen sipariş avansları hesabı

17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri:

 • 170-177 – Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
 • 179 – Taşeronlara verilen avanslar

18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları:

 • 180 – Gelecek aylara ait giderler hesabı
 • 181 – Gelir tahakkukları hesabı

19-Diğer Dönen Varlıklar:

 • 190 – Devreden KDV hesabı
 • 191 – İndirilecek KDV hesabı
 • 192 – Diğer KDV hesabı
 • 193 – Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı
 • 195 – İş avansları hesabı
 • 196 – Personel avansları hesabı
 • 197 – Sayım ve tesallüm noksanları hesabı
 • 198 – Diğer dönen varlıklar hesabı
 • 199 – Diğer dönen varlıklar karşılığı hesabı (-)

Dönen Varlık

Dönen Varlıkların Özellikleri Nelerdir?

Kodlanan varlıkların en temel özelliği, bir işletmenin belirli bir dönemde sahip olduğu varlıkları yansıtmasıdır. Bu nedenle, tek düzen hesap planında bulunan ilk hesap sınıfında yer alan dönen varlıklar, işletmenin faaliyetlerini yürütmek için kullandığı varlıklardır. Dönen varlıklar, işletmenin faaliyet dönemi boyunca yarar sağlayan ve genellikle bu dönemle birlikte sona eren varlıkları ifade eder.

Dönen varlık, bir hesap dönemi boyunca ya da daha kısa bir süre zarfında nakit paraya kolayca dönüştürülebilen varlıkları ifade eder. Bu likit varlıklar, alacak hesaplarından tutun da diğer birçok varlığa kadar değişebilir ve dönen varlık olarak adlandırılabilir. Sonuç olarak, dönen varlıklar farklı başlıklar altında çeşitlendirilebilir.

Dönen Varlıkların Duran Varlıklardan Fazla Olması Ne Anlama Gelir?

İşletmenin faal dönemi içinde yarar sağlayan ve bu dönemle birlikte sona eren dönen varlıkların miktarı, duran varlıklardan daha az veya daha fazla olabilir. Bu nedenle, dönen varlıkların duran varlıklardan daha fazla olması genellikle araştırılan bir konudur.

Fazla miktarda dönen varlık, işletmenin kârlı ve verimli bir şekilde kullanıldığı anlamına gelirken, atıl kalan dönen varlıklar ise işletme için bir dezavantajdır. Ticari işletmelerde, dönen varlıkların duran varlıklardan daha fazla olması beklenirken, sanayi işletmelerinde tam tersi duran varlıkların daha fazla olması normal olarak kabul edilir.

Dönen Varlık

Dönen Varlık İle İlgili Videolar

https://www.youtube.com/watch?v=JpM0rgbHYRw&pp=ygUUZMO2bmVuIHZhcmzEsWsgbmVkaXI%3D

 

Mustafa Ersan

1997 yılında Manisa'da doğdum. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okumaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu