İnsan Kaynakları

Babalık İzni Kaç Gün? Bilinmesi Gereken Tüm Ayrıntılarıyla

instagram takipçi hilesi

Babalık izni eşi doğum yapan erkekler için yasal olarak tanınmış bir haktır. Bu hak ile babanın yeni doğan çocuğu ile vakit geçirmesini sağlamaktır. Ayrıca eşi ile çocuğunun bu süreçteki ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmıştır. Babalık izni süresi çalışan erkeğin çalışan erkeğin sosyal güvenlik kurumundaki statüsüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Babalık izni gerek özel sektör çalışanları gerekse kamu kurumunda çalışanlar kamu personelleri için yasal bir hak olarak düzenlenmiş olduğundan bu süre zarfında çalışılmamış olması nedeniyle maaş veya ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Babalık İzni Nedir?

Babalik izni kac gun

Babalık izni nedir sorunun en basit anlamıyla cevabı; Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kamu personeli veya özel sektör çalışanı kişinin eşinin doğum yapması nedeniyle verilen izindir. Gerek kamu personellerinin özlük haklarının düzenlediği 657 sayılı yasada belirtilen diğer izinler gibi; gerekse özel sektör çalışanlarının özlük haklarının düzenlendiği 4857 sayılı iş kanununda belirtilen diğer izinler gibi babalık izni de yasal bir haktır. Babalık izni başta 657 sayılı devlet memurları kanununda ve 4857 sayılı iş kanununda mazeret izni olarak değerlendirilmektedir. Mazeret izinleri kural olarak mazeretin başladığı tarihten itibaren kullanılması gereklidir. Bu denenle babalık izinleri de doğumun gerçekleştiği günden itibaren başlanarak süreleri hesaplanmaktadır.

Babalık İzni Kaç Gün?

Babalık izni kaç gün sorusuna tek bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü bu süreler eşi doğum yapan çalışanın bağlı olduğu statüye göre değişiklik göstermektedir. Bu süreler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan kamu personelleri için 104/B maddesi ile 10 gün olarak belirlenmiştir. Ayrıca 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışanlar için ise bu süre 5 gündür. İstenildiği takdirde babalık izni yasalarda belirtilen 5 ve 10 günlük sürelerden daha az birde kullanılabilmektedir. Bu durum çalışanın isteğine bağlıdır. Ancak örneğin 4857 sayılı yasada belirtilen 5 günlük izin süresinden veya 657 sayılı yasada belirtilen 10 günlük izin süresinden fazla babalık izni kullanılması kanunen mümkün değildir. Bu süreleri aşan izinler geçerli bir mazeretin varlığı halinde başka mazeret izinleri kapsamında değerlendirilebilir.

Memurun Babalık İzni Kaç Gündür?

Kamu personellerin diğer bir ifade ile memurlar izin, aylık, atama ve nakil gibi özlük hakları bakımından 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışırlar. Diğer özlük haklarının olduğu gibi izin hakları da 657 sayılı yasada belirtilmiştir. Memurun babalık izni kaç gündür sorunun cevabı ise 657 sayılı yasanın 104/B maddesinde belirtilmiştir. Bu madde hükmüne göre memurun babalık izni 10 gündür. Ayrıca yine kamu kurum ve kuruluşlarında 4B statüsü ile sözleşmeli personel olarak çalışanların da babalık izni 10 gün olarak belirlenmiştir.

İşçinin Babalık İzni Kaç Gündür?

İşçiler diğer bir ifade ile özel sektör çalışanları maaş veya özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmaktadırlar. Bu anlamda bir çeşit özlük hakkı olan kişinin izin hakkı da 4857 sayılı yasada belirtilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunun Ek 2. Maddesine göre işçinin babalık izni kaç gündür sorusuna 5 gün olarak cevap vermek mümkündür.

Askeri Personelin Babalık İzni Kaç Gündür?

Askeri personelin babalık izni kaç gündür sorusunun cevabı ise Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre mazeret izinleri dışında yönetmeliğin 11/1 maddesi uyarınca 10 günlük babalık izni verilmesi öngörülmüştür.

Babalık İzni Dilekçe Örneği

Babalık izni kural olarak mazeret izni olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle eşi doğum yapan çalışan bu izin hakkından faydalanabilmesi için çalışmış olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmesi gerekmektedir. Çalışmış olunan kuruma müracaat sırasında özetle aşağıda matbu olarak düzenlenen babalık izni dilekçe örneği kullanılabilir.

 

 

(…………) PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…/…/…. Tarihinde eşimin doğum yapmış olması sebebiyle 4857 sayılı iş Kanunun Ek 2. Maddesine göre / 657 sayılı yasanın 104/B maddesine göre (…) günlük yasal babalık iznimi …/…/… Tarihinden itibaren kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/…/…

Adı ve Soyadı

                                                                                                             İmza

 

Adres               :

Telefon            :

 

 

Evlat Edinen Kişi Babalık İzni Kullanabilir Mi?

Yasalarımızda doğum yoluyla çocuk sahibi olmanın yanında ayrıca evlat edinme ile de çocuk sahibi olmak mümkündür. Bu halde evlat edinen kişi babalık izni kullanabilir mi sorusu akıllara gelmektedir. Evlat edinme yoluyla çocuk sahibi olunması ayrıca babalık izni kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Bu durum 4857 sayılı yasanın ek 2. Maddesinde işçi statüsü ile çalışan kişinin evlat edinmesi halinde 3 günlük yasal izin süresi bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak memur statüsünde çalışanlar için bu süreler daha farklıdır. Üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi halinde memur olan eşlerden sadece birisi için bu izin uygun görülmüştür. Münferit olarak evlat edinme durumunda bu süre sekiz hafta olarak belirlenmiştir.

Babalık İzni Uzatılabilir Mi?

Babalık izni uzatılabilir mi sorusunun cevabı “hayırdır.” Ancak eşi doğum yapan işçi ya da memurun veya askeri personelin doğumdan sonra eşi, çocuğu veya başkaca bir yakının vefat etmesi veya doğuma bağlı olarak bakmakla yükümlü olduğu herhangi bir kişinin hastalık halinde olması durumunda mazeret izni kullanması mümkün olabilmektedir.

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu