Keşfet

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası

instagram takipçi hilesi

Aldatma (zina), Türk Medeni Kanunu’nda tahdidi düzenlenen özel boşanma sebeplerinden biridir. Evli bir kişinin eşi dışında bir başkasıyla cinsel ilişkide bulunması olarak tanımlanan aldatma (zina), karineler üzerinden ilerlenerek anlaşılabilir. Söz gelimi; ortak bir konutta ya da otel odasında gecelemek zinanın mevcudiyetine karine teşkil eder.

Özel boşanma sebeplerinden biri olan aldatma (zina) sebebiyle açılan boşanma davasında zinanın ispat edilmesi durumunda tarafların diğer kusur hallerine bakılmaksızın boşanmalarına karar verilir. Eşi tarafından aldatılan taraf aldatma dolayısıyla eşine hakaret ederse, bu sözleri nedeniyle kusurlu bulunmaz. Zira hakaret içeren sözler hür iradenin ürünü olarak değil, aldatma eylemine karşı gösterdiği refleks olarak değerlendirilir.

Aldatma (zina) Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

bosanma avukati 354234534

Eşi tarafından aldatılan taraf, aldatma (zina) sebebiyle çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, dava açma süresi nedir? Sorularına yanıt arar. Aldatılan, aldatma olgusunu öğrendiği andan itibaren 6 ay süre ile boşanma davası açmalıdır. Aldatma olgusunun daha geç öğrenilmesi halinde, aldatma (zina) sebebiyle boşanma davası açma süresi, zina olgusunun işlenmesini takip eden 5 yıl neticesinde zamanaşımına uğrar.

Aldatılan eş, zinada bulunan eşini affettiği takdirde dava açma hakkını kaybeder. Eşin affetmesi sözlü yahut yazılı olabilir. Bununla birlikte, tarafların birbirlerine karşı gösterdiği tavır ve davranışlarla da affetme anlaşılabilir.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma (zina) dolayısıyla boşanma davası, yalnızca zinaya dayalı açılabileceği gibi şiddetli geçimsizlik vs. genel boşanma sebeplerini ihtiva eden bir dava dilekçesiyle de açılabilir. Özel ve genel boşanma sebeplerinin her ikisiyle beraber açılan boşanma davasında görev – yetki sahibi mahkeme, aldatma (zina) olgusunun ispatlanması halinde evleviyetle özel sebebe dayanarak boşanma kararı verir.

Davacının ileri sürdüğü aldatma (zina) olgusunun ispatlandığına aile mahkemesince kanaat edilmediği takdirde, dava dilekçesinde boşanmanın genel sebepleri mevcutsa tarafların kusurunu etüt ederek dilekçede ifade edilen genel boşanma sebebine dayalı boşanma kararı verir. Aldatma (zina) sebebiyle boşanma davasında, aldatma (zina) olgusunun ispat edilebilmesi için uygun ispat araçlarının kullanılması ve sürecin etkili bir şekilde yürütülebilmesi adına Boşanma avukatı yardımı oldukça önemlidir. Boşanma avukatıyla iletişime geçmek için https://www.ahddurakhukuk.com/aile-hukuku/bosanma-avukati/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu