Cilt Sağlığı

Aftöz Ülser Nedir, Tedavi Süreçleri Nelerdir?

instagram takipçi hilesi

Aftöz ülser, ağızda oluşan ve öncelikle yumuşak damağı etkileyen bir ülser veya lezyon türüdür.  Ağız ülseri, ağızda Leviant hastalığı (LDM), veziküler stomatit veya diş aftı olarak da bilinir.  Yumuşak damağın sadece bir tarafında veya her iki tarafında aftöz ülser gelişebilir.  Tipik olarak küçük, yuvarlak bir ülser olarak görünür.  Yaralar, büyük bir kabukla kaplanabilen küçük sığ ülserasyonlardır.  Ayrıca huysuz olabilir veya kolayca kanayabilirler.

aftoz
Aftöz Ülser Nedir, Tedavi Süreçleri Nelerdir?

Yaraların İyileşme Süreci Ne Kadardır?

Yaralar genellikle tedavi olmaksızın 3 ila 4 hafta içinde iyileşir;  ancak her an geri dönebilirler.  Aftöz ülserler çocuklarda ve gençlik yıllarında çok yaygındır;  onuncu doğum gününden önce çocukların %50’sinden fazlasında ve 15 ila 19 yaşındaki gençlerin %80’inden fazlasında görülürler.  Nedeni bilinmiyor;  spesifik antijen tanımlanmamış olmasına rağmen, bir antijenik uyarana karşı immünolojik bir reaksiyondan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ağız ve boğaz ülserleri yaygındır.  En yaygın olanı, iyi huylu bir durum olan tekrarlayan aftöz stomatittir.

Ağızda görülen kabarcıklı aftöz ülserler, genellikle 7 ila 10 gün süren, iyileşen ve ağzın aynı bölgesinde tekrar ortaya çıkan ağrılı yaralardır.  Hastalar aynı anda birden fazla veya uzun yıllar boyunca sadece birkaçına sahip olabilir.  Nedeni bilinmiyor, ancak oral herpes kabarcıklarında meydana gelene benzer bir enflamatuar reaksiyon gibi görünüyorlar.

Aftöz stomatitin, antijenik bir uyarıdan sonra ortaya çıkan immünolojik bir reaksiyon olduğu düşünülmektedir.  Oluşma sıklığına, lezyonların yerine ve diğer mukozal yüzeylerin tutulumuna göre sınıflandırılır.

İki form vardır:

Aftöz ülserin genel görünümü doku yıkımının derecesine bağlıdır ve derinlik ve renkte değişiklikler gösterebilir.  Bu değişiklikler, ülser birkaç gün içinde geliştikçe ortaya çıkar.  İlerleme beş aşamaya ayrılabilir:

Yaralar yuvarlak, oval veya düzensiz şekilli ve çok küçük veya büyük olabilir.  Sınırları baltalanmış sığ bir krater haline gelebilirler.  Ülserler genellikle eritem haleleri ile çevrilidir.  Bazen aslında fibrin olan beyaz, kremsi bir madde ile kaplılarsa beyazdırlar.  Ülserin merkezi koyu kırmızı, mor veya siyah olabilir ve çok az epitel dokusu gösterebilir.  Merkez ayrıca kurur ve ülserasyonu kaplayan bir kabuk oluşturursa kabuklu görünebilir veya kolayca kanayabilir.

Hastalar genellikle yumuşak damakta ülserasyon nedeniyle yemek yerken ve içerken hafif ağrı yaşarlar.  Ağzın mukoza zarları, sıcak veya baharatlı yiyecekler yemenin veya içmenin etkilerinden kırmızılaşır ve iltihaplanır.  Dudaklar da şişebilir ve kırmızı olabilir.

Lezyonlar tek tek yumuşak damakta, yanak içlerinde, sert damakta veya ağız tabanında görülür.  Noktalar, tekrarlanan oral hareketlerle tahrişe neden olmak için travma alanlarını arar.  İyileştikçe bu bölgede belirsiz izler bırakabilirler.  Yaşlılarda ülserler genellikle bademcik çevresi ve altı veya dil ve yanak gibi diğer mukozal yüzeylerde bulunur.

Aftöz Ülser Tekrarlanır mı?

Aftoz ulser

Ülserer bir yıl içinde birkaç kez tekrarlayabilir;  genellikle normal beslenmeyi engelleyebilen ve diş hastalığına ve diş kaybına yol açabilen kronik bir durumdur.  Aftöz ülserler çok yaygındır.  Herhangi bir zamanda popülasyonun %10 ila %20’sinde bulunurlar.

Eşlik eden immünolojik hastalıkları olan aftöz stomatiti olan hastalarda tekrarlayan aftöz stomatit riski daha yüksektir.  Sık tekrarlama öyküsü olan hastalar, bu bölümler sırasında daha şiddetli semptomlara sahip olma eğilimindedir ve herpes simpleks virüsü (HSV) veya “Candida albicans” (oral pamukçuk) tarafından sekonder enfeksiyon riski daha yüksektir.

HSV-1, yumuşak damak yerine genellikle sert damak veya dilde bulunan tekrarlayan herpetik lezyonların en yaygın nedenidir.  Yumuşak damakta bir HSV-1 enfeksiyonu nadir olmasına rağmen, bir hastada oral lezyonlara neden olabilecek hem HSV-1 hem de HSV-2 enfeksiyonları olabilir.  “Candida albicans” (oral pamukçuk), bağışıklık yetmezliği veya bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olan hastalarda daha yaygındır;  HIV/AIDS hastalarında yaygın olarak bulunur.

Çoklu ülserasyonlar meydana gelip tekrar ettikçe yumuşak damak, dil ve dudakları zayıflatırlar.  Lezyonlar yıllarca mevcut olabilir ve ciddi yara izini önlemek için tedavi gerektirebilir.  Sert damakta sinir kaynağı yoktur, ancak yumuşak damakta vardır, bu nedenle bazı palatal nöropatiler tekrarlayan aftöz ülserlerden kaynaklanabilir.

İkincil HSV enfeksiyonları veya “Candida albicans” (oral pamukçuk) geliştiren hastalarda ateş, titreme, lenfadenopati ve halsizlik gibi daha sistemik semptomlar olacaktır.

Aftöz Stomatit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aftöz stomatit tedavisi semptom şiddetine ve dişleri daha fazla hasardan koruma ihtiyacına dayanır.  Kullanılan tedaviler şunları içerir:

Aftöz ülserler tedavi edilemeyebilir.  Mevcut en iyi tedavi, kendi kendine tedavi için steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) gibi reçetesiz ürünlerin kullanılmasını içeren idame tedavisidir (tekrarlayan ülserlerin ortaya çıkma olasılığını azaltmanın bir yolu).  Ülser tükürük ile temas ettiğinde iltihaplanabileceğinden, hastalar yatmadan bir saat öncesine kadar yemek yemekten veya içmekten kaçınmalıdır.

Diğer soğuk yara türleri gibi, aftöz ülserler de ağız travmasından kaçınılarak ve iyi ağız hijyeni uygulanarak önlenebilir.  Bu ürünler tezgahta mevcuttur.

Loratadin (Claritin) gibi bir haftalık bir antihistamin kürü, uçuk göründüğünde semptomların önlenmesi ve hafifletilmesi için genellikle önerilir.

Ülser iyileşmediği için diş hekimi ülseri çıkarabilir veya ülsere daha iyi erişmek için cildi tıraş edebilir.  Bir diş hekimi, deriyi alan ancak alttaki dokuyu çıkarmayan şeker mumu kullanarak da ülseri çıkarabilir.  Bu mum, minimum yara izi veya travma ile ülseri çıkarmak için kullanılabilir.  Şiddetli vakalarda, kanserli hücreleri dışlamak için bir biyopsi yapılabilir.

Tedavinin bilimsel temeli histopatoloji, immünoloji ve moleküler biyolojiden oluşur.

Ülser iki kat arasında yüksek hızda iyileştiğinde, bu seviyeler arasındaki basınç farkı, ultrason darbelerinin nispeten kısa bir mesafe boyunca bir seviyeden diğerine akustik iletimine neden olabilir.

Deney tarafından üretilen sesin ortanca frekansı civarındaydı.  Maksimum sıkıştırma bulunur ve minimum sıkıştırma bulunur.  Uzaklık azaldıkça genlik hafif ama hızlı bir şekilde artar.  Mesafe ‘den az olduğunda önemli bir değişiklik yaşamaz.  Sıvı yoğunluğunun artması nedeniyle basınç derinlikle artar.

Karbonhidratın Aftöz Ülseri için Önemi

Aftöz ülseri olan bazı hastalar semptomlarını azaltmak için düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamışlardır.  Bu diyet, ketojenik diyete benzer şekilde günde 25 g’dan fazla karbonhidrat içermiyordu.  Hastalar ayrıca pirinç, ekmek, patates ve makarna gibi yüksek karbonhidratlı gıdaların alımını da kısıtladı.  Düşük karbonhidratlı bir diyetin diğer terapötik etkilerle bağlantılı olmasına rağmen, karbonhidrat alımını azaltarak insülin direncinin veya eksikliğinin iyileştirilebileceği öne sürüldü.

Bir çalışmada uzmanlar, infliximab ile tedavi edilen yedi yıllık tekrarlayan aftöz stomatit ve romatoid artrit öyküsü olan bir hastayı bildirdiler.  Birkaç haftalık tedaviden sonra ağız ülserleri kayboldu.  Ülseratif kolit ile kombinasyon halinde romatoid artrit ve kronik aftöz stomatiti olan üç hastayı içeren başka bir raporda, hastalar infliximab ile tedavi edilmiştir.  Kombine tedavi tüm hastalarda başarılı oldu.  Yazarlar şiddetli aftöz stomatit ve ülseratif kolit için infliximab kullanımını önermiştir.

Tekrarlayan aftöz stomatitli sekiz hastayı içeren bir çalışmada, sekiz hastadan beşi karprofen, hidrokortizon ve prednizolon ile tedavi edildi.  Diğer üç hasta sadece karprofen aldı.  3 aylık tedaviden sonra, tedavi edilen beş hastanın tümü tamamen iyileşirken, tedavi edilmeyen üç hastanın hiçbiri iyileşmedi.  Yazarlar, hidrokortizon ve prednizolonun şiddetli ve inatçı aftöz stomatit vakaları için iyi ajanlar olduğu yorumunu yaptılar.  Birinci basamak ajan olarak kullanımlarını tavsiye ettiler, ancak ikinci basamak tedavi olarak karprofen daha iyi bir seçim olabilir.

Aftöz ülseri olan beş hastayı içeren küçük bir çalışma, antihistaminik ilaçlar ve topikal steroidlerle tedavi edildiğinde tüm hastaların semptomlarda iyileşme yaşadığını göstermiştir.  Hastalar, semptomlarını şiddetlendirmiş olabilecek gargara veya antibiyotiklerle tedavi edilmedi.  Yazarlar, topikal steroidlerin tekrarlayan aftöz ülserlerin tedavisinde önemli bir öneme sahip olduğunu öne sürmüşlerdir.

Uzmanlar, otuz hastayı içeren randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, oral zidovudin’in (AZT) tekrarlayan aftöz stomatiti olan hastaların klinik tablosunu iyileştirdiğini bildirdiler.  Yazarlar, tekrarlayan aftöz stomatiti olan HIV pozitif hastalarda birçok nüksü ortadan kaldırma ve viral yükü iyileştirme becerisini bildirdiler.  AZT, tekrarlayan aftöz ülserleri olan hastalar için birinci basamak tedavi seçeneği olabilir.

Aftöz ülser ile ilgili videolar

Emine Gökçe

6 yıldır Türkçe ve İngilizce olarak profesyonel olarak makaleler yazıyorum. Yurt dışında bu işin ehli olan uzmanlardan SEO, Wordpress SEO, Seo Uyumlu makale ile ilgili eğitimler aldım. Bu eğitimleri ise harmanlayıp makalelerime aktardım. Boş zamanlarımda kitap okumayı, spor yapmayı seviyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu