Yazar Sözleşmesi

İşbu sözleşme, MaksatBilgi markasıyla yayıncılık faaliyeti gösteren maksatbilgi.com sitesi ile kullanıcı / yazar arasında  aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında MaksatBilgi belli koşullar ile üye yapılmış kullanıcı Yazar olarak alınacaktır. MaksatBilgi ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”,MaksatBilgi olarak anılacaktır.

A. SÖZLEŞMENİN KONUSU

MaksatBilgi  Sitesinde Yazarlık yapan üyeler sitede içerik sağlama, faydalanma ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1)  Yazar olarak maksatbilgi.com’a başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen herkes bu sözleşmeyi kabul etmiş sayar. MaksatBilgi , yazarların belli içerik kurallarına göre (yazı fikirlerinde) , yazı yazabileceği  bir bilgi sitesidir. Yazarlar bu oluşturdukları içerikler karşılığında belirlenen ücret alırlar.

2) Kadrolu yazar kariyer sistemindeki şartlar, yerine getirildiğinde bir üst kademeye geçer. İşbu sözleşmeye bağlı olarak bu şartlar yazarların kabulünde bildirilir. Bu bildirimden sonra bu sözleşmeye bağlı olarak, kariyer şartları ve koşulları bu sözleşmeye ek kabul edilir.

3) Yazarlar içerik gönderme kurallarına uymayı bu sözleşmeyle birlikte kabul etmiş sayar. İçerik gönderim kuralları, yazar kabulünden sonra iletilecektir. İş bu kurallara uyulmadığında, yazar sözleşmenin feshi  olan C bendi devreye girer.

4) Yazarlar bu sözleşmeyle birlikte aktif olmayı ve aktif yazar olmayı kabul etmiş sayılır. Bu yüzden ayda en az 3 içerik oluşturmak zorundadır. Aksi durumda site idaresi, yazarın sözleşmenin feshini hitap eden bu sözleşmenin C bendini devreye sokma hakkına sahiptir.

5) Yazarların MaksatBilgi’ye gönderdiği ve yayınlanan bütün içeriklerin hakları , yayınlandıktan sonra maksatbilgi.com’a geçer. Tüm yayın hakları maksatbilgi.com’a ait olur. Yayına alındıktan sonra yapılacak olan bütün değişikliklerin hakları da  maksatbilgi.com’a aittir.

6) Yazarlar maksatbilgi.com için ücret karşılığında yayımlanmış olan bütün içeriklerin hakkı süresiz bir şekilde MaksatBilgi’ye aittir. Aynı zamanda süresiz bir şekilde devrettiğini de kabul eder. Yayınlanan herhangi bir içerik için Yazarlar hak talebinde bulunmayacağını kabul etmiş ve beyan etmiş olur.

7) Ücretli Yazarlar, aylık ödemeye tabidir. MaksatBilgi ,bu sözleşme ile aylık ödemeyi ve ödemenin her ayın (1 ile 30 arası olan kazançlar) 25’inde yapmayı taaddüt eder. Ödemenin herhangi bir gecikme durumunda , yazara bildirim yapmak zorundadır.

8) MaksatBilgi.com  için oluşturduğu içeriklerin kendine özgün ve kopyalanmadığını ilk başta kabul etmiş olur.

9) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb. iletişim kanallarının MaksatBilgi Sitesi tarafından kullanılarak iletişime geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

10) Yazar ücretleri ; yazı başı ücretler, ek ücretler ve yarışma kazanımları bu sözleşmeye ek olarak ,yazarlara bildirilir. Bu bildirimlerin kabulü , iletimi, reddi ve feshi tamamen bu sözleşmeye bağlıdır.

11) Maksatbilgi Sitesine https://maksatbilgi.com üzerinden siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren tüm yasal kurulları ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ise doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen yazar kullanıcısının kendisine bağlanacaktır.

12) Yazar, sitede herhangi oluşan arıza veya kesinti durumdan dolayı kaybolan datalardan dolayı MaksatBilgi Sitesine sağlamış olduğu içerikleri maksatbilgi.com’dan talep edemez ve hak iddiasında bulunmamayı kabul etmiş ve beyanda bulunmuş olur.

13) MaksatBilgi’de yayınlanmış bir yazının, başka sitelerde yayınlanmış olduğu fark edildiği anda MaksatBilgi çalışma prensiplerine, içerik politikasına  aykırıdır. Bu gibi bir durumda, Yazar’ın yazarlığı iptal edilmesine ve kullanıcı hesabının kapatılmasına karar verilir. Aynı zaman ilgili içerikten kazanç sağlayamaz.

14) MaksatBilgi’ye  yazarlık başvurusunda bulunduğu anda verdiği kişisel bilgilerin ve diğer yazar bilgilerinin Türkiye Cumhuriyetinin Kanun ve Meri Mevzuat’ın önünde bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş olup ve MaksatBilgi Sitesinin bul bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu takdirde uğrayacakları tüm zararları tazmin karşılayacağını kabul etmiş olur. Ayrıca tespiti durumunda bu sözleşmenin feshini hitap eden C bendi devreye girer.

15) MaksatBilgi’ye yazar olup ve kullanmak üzere verilen kullanıcı adını ve şifresini kuruluşlara veya kişiye verilmeyeceğini beyan eder. Sitede yazarlık yapması için oluşturulan kullanıcı adı ve şifre yazarın bizzat şahsına aittir. Bu sebeplen  dolayı doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MaksatBilgi.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MaksatBilgi sitesinin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve yazar talep hakkı saklıdır.

16) Yazar, sağladığı makaleleri ve içerikler hakkında kendisinin veya MaksatBilgi sitesinin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini MaksatBilgi Sitesi’ne vermektedir.  Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

17) Yazar, İnteraktif Alanları (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri MaksatBilgi.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.

 • TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.
 • Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;
 • Yasa dışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehdit içerikli, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (İçerik); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;
 • Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
 • Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
 • Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

18) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, MaksatBilgi Sitesi ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MaksatBilgi.com’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan etmiş olur.

19) Yazar, MaksatBilgi sitesinin Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası’na, Çalışma Prensipleri’ne, Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikası’na ve Teklif ve Kopyalama Hakları’na uyacağını peşinen kabul ve beyan eder.

20) Yazar, oluşturduğu ve yayınladığı içeriklerde 3.taraf reklam alımı veya bunun pazarlamasını yapması durumunda ve bunun tespitinde iş bu sözleşmenin feshi olan C bendi devreye girer.

C. SÖZLEŞMENİN FESHİ DURUMUNDA

1) MaksatBilgi Sitesi, işbu sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir,  iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) Bu sözleşme karşılıklı veya MaksatBilgi Sitesi tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazarın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, MaksatBilgi sitesinde yayına girmiş hiçbir makalenin veya içeriğinin MaksatBilgi.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca MaksatBilgi.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, Yazarın MaksatBilgi.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi Yazar, MaksatBilgi.com web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak MaksatBilgi Sitesi’ne devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, MaksatBilgi.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Bu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesi durumunda; MaksatBilgi sitesi, Yazara ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkına sahiptir. Yazarın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar bu maddede belirtilen bu durumu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, MaksatBilgi sitesinin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

D. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1) MaksatBilgi sitesinde Maksat Yazmak bölümünde ve diğer içeriklerde fikir veya düşüncelerini beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Ekibi, Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. MaksatBilgi sitesi, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü içeriğe yapılan yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı MaksatBilgi sitesinin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş ve beyan eder.

3) Yazar, MaksatBilgi sitesi malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya MaksatBilgi sitesinin çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: MaksatBilgi sitesini kullanmamaktır ve MaksatBilgi sitesinde Yazar olarak üye olmayacağını [email protected] adresine bildirilmelidir. Bu durumda MaksatBilgi sitesi, söz konusu olan yazarın üyeliğini iptal etmekle yükümlüdür. MaksatBilgi sitesi, Yazarın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazarın üyeliğine bağlı tüm içerikleri MaksatBilgi sitesinin MaksatBilgi isimli kullanıcı hesabına aktarılır. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazarlığın Sonlandırılması Durumunda

 • Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
 • Yazarın ismi  “Tüm Yazarlar” kısmında görünmeye devam eder.
 • Yazara ait yazılar, içerikler ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
 • Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları “MaksatBilgi” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi kalıcı olarak silinir. Tüm haklar MaksatBilgi.com’a geçmiş olacaktır.

E. SON BULMA

Bu anlaşma, MaksatBilgi sitesi tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazarın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar. Yazarlık kullanıcı adı ve şifresi iptal edilir.

Bu sözleşme çevre etmenler, yeni düzenlemeler ışığında ve yasalar çerçevesinde tekrar düzenlenebilir. Bu düzenlemeleri bildirimde bulunmayabilir.

Sözleşmeye EK Bildirimler:

 • 15.10.2019 tarihinde ,ödeme tarihi değişikliği yapılmış ve yazarlara bilgi verilmiştir.
Başa dön tuşu