Yağma Suçu Nedir?

Google News

yagma sucu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148 ve 149. maddelerinde yağma suçu ve nitelikli halleri düzenlenmiştir. Yağma suçu halk arasında gasp olarak da bilinmektedir. Özellikle 2000li yıllarda kapkaç eylemlerinin artması ile birlikte yağma suçunun cezası da yeni TCK’da arttırılmıştır. Yine bu minvalde emniyet teşkilatı içerisinde gasp büro amirlikleri kurulmuştur. Bu yazımızda yağma suçu ve cezası, yağma suçunun unsurları, Yargıtay kararları ile yağma suçunun şikayete bağlı olup olmadığı anlatılmıştır.

Yağma suçu nedir?

Taşınır bir malın başka bir ifade ile menkulün elinde bulunduran kişinin rızası olmadan tehdit veya cebir yani zor kullanarak üçüncü kişinin alması eylemine yağma suçu adı verilmektedir. Yağma suçu hırsızlık suçu ile tehdit ve/veya cebir suçunun bir arada bulunduğu birleşik bir suçtur. Bu çerçevede yağma suçunu ortaya koyan eylemlerin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Yağma Suçu Cezası Ne Kadar?

Türk Ceza Kanunu’nun 148. Maddesinde yağma suçunun basit hali düzenlenmiştir. Buna göre kanun koyucu yağma suçunun işleyen fail için 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmedeceğini düzenlemiştir.

Yukarıda izah edildiği üzere yağma suçunun tanımı yapılırken bir malın kişinin rızası olmadan başka bir kişiye geçmesi üzerinde durulmuştur. Buna paralel olarak bir kişiyi rızası olmadan borç altına sokan ya da borçtan kurtarmak üzere zorla düzenlenen senedin varlığı halinde de faile 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Yağma suçunun basit halinde 6 yıl ile 10 yıl arasında ne kadar ceza verileceği ağır ceza mahkemesi heyetinin takdirinde olup bu takdir yetkisi Yargıtay’ın oturmuş yerleşik içtihatları çerçevesinde yağma suçuna konu malın değeri, mağdurun uğradığı zarar ile cebir ve/veya tehdidin boyutu çerçevesinde gerçekleşecektir. Sonuç olarak alt sınırdan uzaklaşılması veya alt sınırda kalınması suçun işleniş boyutu ve sonuçları ile orantılı olacaktır.

Yağma suçunun nitelikli halinin işlenmesi halinde; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişi tarafından birlikte, yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, gece vaktinde işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

İlgili İçerikler

Yağma Suçu Yargıtay Kararları

Yağma suçu ile ilgili olarak yapılan yargılamaların temyiz mercii Yargıtay 6. Ceza Dairesi’dir. Yargıtay 6. Ceza Dairesi bugüne kadar ortaya koymuş olduğu emsal kararlar ile uygulayıcılara ve vatandaşlara yol göstermiştir. Bu çerçevede yağma suçu ve cezası ile ilgili olan başlıca önemli emsal kararlara kısaca değinelim.

Yağma Suçu Unsurları

Yağma suçunun temel unsurları; başkasına ait olan malın alınması ile bu malın alınırken tehdit ve/veya cebir uygulanmasıdır. Öyle ki tehdit ve/veya cebirin uygulanmadan başkasına ait bir malın alınması Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunun ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir.

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Cebir suçu ise Türk Ceza Kanunu’nun 108. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir; “Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.”

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere Yağma suçu içerisinde öncelikle hırsızlık suçu eriyecek daha sonra somut vakaya göre tehdit veya cebir suçlarından en azından biri eriyecektir. Aksi takdirde tek başına hırsızlık, tehdit veya cebir suçları söz konusu olacaktır.

Yağma Suçu Şikâyete Bağlı mı?

Yağma suçu şikâyete bağlı değildir. Yağma suçunun soruşturulması ve kovuşturulması resen yapılacaktır. Yağma suçunun oluştuğuna dair bir suç şüphesinin ortaya çıkması halinde Cumhuriyet Savcısı herhangi bir şikayet aramaksızın doğrudan kendisi soruşturma başlatacaktır. Suç şüphesinin yeterli olması halinde deliller toplandıktan sonra şüpheliler hakkında iddianame düzenleyecek ve nihayetinde Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılacaktır.

Yağma suçunun basit halinin cezası 6 yıldan 10 yıla kadar nitelikli hallerinin ise 10 yıldan 15 yıla kadar olduğu makalemizde izah edilmiştir. Bu çerçevede istenmeyen olası ağır uzun süreli hapis cezaları ile karşılaşmamak için alanında uzman bir ceza avukatı ile çalışmak, kendisinden hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmasını öneriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir