Çeviri Hizmetlerinde Profesyonel Çevirmenler ve Çeviri Büroları Tercih Edilmelidir

Ardıl çeviri en sık kullanılan sözlü çeviri hizmetlerinden biridir. Simultane çeviriye göre daha klasik bir çeviri yöntemi olan ardıl çevirinin simultane çeviri hizmetleri ile arasında belirgin farklılıklar vardır. Bunların başında ardıl çeviri sırasında çevirmenlerin teknik donanıma ihtiyaç duymamaları gelir. Ardıl çeviri hizmeti verecek olan çevirmenler hem kaynak hem hedef dile üst düzeyde hakim olmalıdır.

ardil ceviri

Ardıl çeviri hizmetinin verildiği konferans ya da toplantı sırasında çevirmen konuşan kişinin yanında oturur, konuştuklarını cümle cümle çevirir ve iletişimi sağlar. Ardıl çeviri genellikle çeviri hizmetinin verileceği toplantının ya da konferansın çok gizli, resmi ya da kısa olduğu durumlarda tercih edilir.

Ardıl çeviri yapacak olan çevirmen sözlü çeviri konusunda uzman, hedef ve kaynak dilin de tüm özelliklerine hakim bir profesyonel olmalıdır. Eğer ardıl çeviri hizmeti teknik konularda düzenlenen bir toplantıda ya da konferansta sunulacaksa çevirmen söz konusu olan alandaki teknik kavramlara, bu kavramların hedef dildeki karşılıklarına ve konuya çok iyi şekilde hakim bulunmalıdır.

Bu tarz durumlarda çeviri esnasında bir sorun yaşanmaması için çevirmen toplantı ya da konferans öncesi sektör ya da konu ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayacak araştırmalar yapmalı, sektöre özel bir terminoloji varsa bunları gözden geçirmelidir. Ardıl çeviri yapacak olan çevirmenin konsantrasyonu ve hafızası çok güçlü olmalıdır. Çünkü ardıl çeviride konuşmacı ile birebir iletişim içerisinde bulunulur ve dinlemenin ardından çeviri yapılır. Bu nedenle çevirmenin herhangi bir noktayı atlamaması ve söylenen her şeyin çevirisini eksiksiz bir şekilde yapması gerekmektedir.

Ardıl çeviride birebir çeviri yerine aynı anlama gelen cümlelerle çeviri yapılması mümkündür. Bununla birlikte çevirmenin diksiyonunun düzgün ve anlaşılabilir olması ardıl çevirinin başarısı için çok önemlidir. Konudan kopmaması ve konunun özüne bağlı kalması gerekir. Ardıl çeviride çevirmen konuşmasının yanında olup söylediği her şeyi cümle cümle çevirdiğinden simultane çeviriye göre ardıl çevirinin daha risksiz bir çeviri türü olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ardıl çevirinin yazılı çeviriye göre daha zor bir çeviri türü olduğu ifade edilebilir. Yazılı çeviride çevirmen yaptığı herhangi bir hatayı kontrol esnasında düzeltebilir. Ardıl çeviride ve diğer sözlü çeviri türlerinde bu mümkün değildir. Ardıl çeviri hizmetleri deneyimli ve profesyonel çevirmenlerce verilmeli, dinleme, konuşma ve telaffuz açısından yeterli olmayan çevirmenler tarafından sunulan ardıl çeviri hizmetlerinin eksik ya da hatalı olabileceği riski göz ardı edilmemelidir.

Uluay Çeviri Hizmetleri alanında uzman ve deneyimli profesyonel çevirmenlerden oluşan kadrosu ile 45 dilde sözlü ve yazılı çeviri hizmeti vermektedir. Kaliteli, hızlı, güvenilir ve ekonomik hizmetler sunmaya odaklanan Uluay Çeviri Hizmetleri dünya standartlarını yakalamaya özen göstermektedir.

Medikal Çeviri En Hassas Çeviri Türlerinden Biridir

Sağlık sektörü ile ilgili belgelerin ve dokümanların çevrilmesi için verilen çeviri hizmeti medikal çeviri olarak adlandırılır. Medikal çeviri çok geniş kapsamlı bir tür olup tıbbi belgeler, doktor raporları, eczacılık sektörüne ait yayınlar, tıp alanındaki klinik araştırma dokümanları ve raporları, ilaç ruhsat başvuru dosyaları, medikal araç ve gereçlere ilişkin kullanım ve bakım kılavuzları, hasta bilgilendirme dosyaları, medikal literatür dosyaları, patent çevirileri, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım ve reklam metinleri, diş hekimliği ve hayvan sağlığı ile ilgili dokümanlar ve tıbbi makaleler gibi alt alanları bulunur.

Medikal çeviri özel çeviri türlerinden biri olduğu için standart çeviri işlemlerinden farklı şekilde yapılmalıdır. Tıbbi terminoloji son derece ağır ve tıp dili benzersiz olduğundan medikal çeviri her çevirmen tarafından yapılamaz. Medikal çevirinin en zor çeviri türlerinden biri olarak kabul edilmesinin bir diğer nedeni de yapılan en küçük bir hatanın dahi büyük risklere yol açabilmesi olasılığının bulunmasıdır. Bu nedenle medikal çeviri hizmeti verecek olan kişiler tıp sektörü ve dili hakkında yeterli birikime ve deneyime sahip, profesyonel çevirmenler olmalıdır.

Medikal çeviriler evrensel tıp diline ve tıp terminolojisine bağlı kalarak yapılmalıdır. Çevirmen hedef ve kaynak dile olduğu kadar sağlık alanında da bilgili, tıp terimlerine ve kavramlarına hakim olmalıdır. Medikal çeviri yapılırken imla hatası yapmamaya, edilgen yapı kullanmaya, anlam belirsizliğinden kaçınmaya ve noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanmaya azami derecede özen gösterilmelidir. Medikal çeviri doğrudan insan sağlığı ve hayatı ile ilgili olduğundan tek bir harf  hatası dahi metnin anlamında değişikliklere neden olabildiğinden titizlikle gerçekleştirilmelidir. Medikal çeviri hizmetleri hastalıklar, tedavileri, ilaçlar, doktor raporları, hastalıkların evrimi ile farmakolojik açıdan ilaç literatürü ile ilgili donanımlı, bilgi sahibi, tıp alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, tıp terminolojisine hakim çevirmenler tarafından sağlanmalıdır.

Medikal çeviri alanında anlam belirsizliklerine ve hatalara tolerans gösterilmesi söz konusu değildir. Medikal metinler kendine özgü bir üsluba sahiptir. Çeviri esnasında kaynak metnin üslubu çevirmen tarafından özümsenmeli ve hedef metne de bu üslup doğru şekilde aktarılmalıdır. En sık yapılan medikal çeviri konusu belgeler arasında doktor raporları, epikriz raporları, prospektüsler, reçeteler, test sonuçları, medikal patentler ve medikal materyallerin kullanım kılavuzları sayılabilir.

KULLANICILAR BUNLARA DA BAKTI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu