Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshi

İş hukukunda belirsiz süreli iş sözleşmesi esas alınır. Fakat, belirli bir sürenin ve objektif kriterlerin varlığı halinde ise belirli süreli iş sözleşmesi yapma hakkı da bulunur. Objektif kriterlerin ne olduğu İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu kriterlerin varlığından bağımsız olarak taraflar sözleşmeyi belirli veya belirsiz olarak yapma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, geçerli bir sebep olmadığı takdirde birden çok belirli süreli iş sözleşmesi yapmak mümkün değildir. Bu gibi hallerde, iş sözleşmesi; en başından bu yana belirsiz süreli olarak kabul edilir.

belirli sureli is sozlesmesi feshi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir iş sözleşmesinde sürenin belirli veya belirsiz olması; tarafların sözleşmenin sona erme süresini belirlemiş olup olmamasıyla ilgilidir. Bu noktada, işçi ve işveren; sözleşmenin sona erme süresini belirledikleri takdirde fesih bildirimi gerekmeden sözleşmenin sona ermesini sağlamak amacıyla sözleşmenin geçerliliğini belirli bir süreye bağlayabilirler.

Belirli süreli iş sözleşmesi; tarafların ortak kararıyla belirlenen bir vadesi olan, herhangi bir bildirime gerek duyulmadan vadenin bitmesiyle beraber sona eren iş sözleşmesidir. Taraflar; sözleşmenin ne zaman biteceğini bilmektedir. Bu noktada, belirli süreli iş sözleşmesinin feshi nasıl gerçekleşir sorusunun cevabı merak edilir.

Taraflar anlaştığı takdirde sözleşmenin belirli veya belirsiz olmasından bağımsız olarak sözleşme sonlandırılabilir. Belirsiz iş hukuku sözleşmelerinde olduğu gibi belirli iş sözleşmelerinde de taraflar istedikleri takdirde sözleşmeye son verebilirler. Buna ek olarak, taraflar, istedikleri takdirde sözleşmeyi o an sonlandırabilecekleri gibi sözleşmenin ne zaman biteceğine dair bir tarih de belirleyebilirler. Ancak, tarafların karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırması fesih anlamına gelmez. Bir başka deyişle, tarafların özgür iradesiyle sözleşmenin sonlandırıldığı durumlarda fesihten kaynaklı olarak ortaya çıkan sonuçlara rastlanamaz. Ayrıca, taraflara herhangi bir bildirim yapılamaz.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Fesih Halinde Neler Olur?

Belirli süreli iş sözleşmeleri; taraflar istediği takdirde sözleşmenin vadesinden evvel sonlandırılabilir. Bir başka deyişle, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunur. Bu tür sözleşmelerde bildirimli veya haklı sebeplerle gerçekleşen fesih söz konusu olur. Ancak, fesih nedenleri; yol açtıkları sonuçları ve sona erme anları bakımından birbirlerinden farklılık gösterir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri için süreli fesih hakkı vardır. Fakat, taraflardan birisinin yaşam boyunca devam edecek ya da on yıldan uzun sürecek olan iş sözleşmelerinde süreli fesih hakkı kuralı değişikliğe uğrar.

İş Kanunu’nda hem işçi hem de işveren için belirtilen gerekçeler dolayısıyla haklı nedenle fesih hakkı söz konusudur.

Kaynak: https://www.cihanorhan.av.tr/belirli-sureli-is-sozlesmesinin-isci-tarafindan-suresinden-once-haksiz-feshi

KULLANICILAR BUNLARA DA BAKTI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu