Hosting

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Avukat; yargı önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunmakla yükümlü olan kişidir. Ayrıca, hukuk ve yasa işlerinde müvekkillerine yol gösterir. Hukuk fakültesinden mezun olan, staj gören ve yasaların gerektirdiği şartlara sahip olan kişiler avukat olmaya hak kazanırlar.

avukat

İyi bir avukatın sahip olması gereken bazı özellikleri bulunur. Sistematik düşünme şekliyle hareket etmesi, analiz gücünün yüksek olması, problem çözümünde başarılı olması, konuşma kabiliyetinin bulunması, insanları ikna edebilmesi gibi özellikler önem taşır.

Avukatların önemi aşikar olsa da avukat tutmak zorunlu mu sorusu birçok kişinin aklında yer alır. Bu noktada, böyle bir zorunluluğun olmadığını ifade etmek gerekir.

Avukat Tutmak Neden Zorunlu Değildir?

Türk Hukuku’na göre bir kişinin avukat ile temsil edilmesi zorunlu değildir. Bir başka deyişle, herkesin yasalar önünde kendi kendisini temsil etme hakkı vardır. İdari ve adli mahkemelerde davalı veya davacı sıfatıyla her birey kendisini temsil edebilir. Bunun yanı sıra, ceza mahkemelerinde tanık veya katılan sıfatıyla temsil hakkı bulunur. İcra dairelerinde ise alacaklı ya da borçlu sıfatıyla temsil hakkı vardır. Sonuç olarak, kişi, duruşmalarda kendisini temsil ederek gerekli savunmalarını yapabilir.

Avukat tutma zorunluluğu kağıt üzerinde olmasa da işin pratik kısmında her bireyin avukata ihtiyacı bulunur. Tıpkı diğer sektörler gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan kararlar vermek; telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bireylerin hak kaybına uğramamaları ve kendilerini en iyi şekilde savunabilmeleri noktasında bir avukattan hukuki yardım alması doğru bir karar olacaktır. Kanun, tüzük ve yönetmelikler başta olmak üzere Yargıtay ve Danıştay içtihatları ve mahkeme uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadan adım atmak yanlış bir tercihtir. Hak kaybının önüne geçilmesi noktasında bir avukattan yardım almak önemlidir.

Hukuki işlemlerin yapılmasından evvel bir avukata danışmak son derece gereklidir. Bu sayede, birey, oluşması muhtemel hukuki sorunların önüne geçecektir. Buna ek olarak, işin mahkemeye uzanması halinde bireyin uğrayacağı zaman, emek ve maddi kayıplar da yaşanmamış olur. Ancak, herhangi bir suçlama ile karşı karşıya kalan kişinin avukata verecek parası olmayabilir. Bu gibi hallerde, kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkı bulunur. Ayrıca, suçlama ile karşılaşan kişilerin avukatını çağırma ve o olmadan konuşmama gibi hakları da vardır. Şüpheli ve sanığın avukat talebi olduğu takdirde barodan bir avukat söz konusu olay için görevlendirilir.

MR

MaksatReklam MaksatBilgi'nin reklam servisidir. Doğal içerik reklamlarıyla , metin ve görüntülü ilgi çekici afiş reklamcılığını sizlere sunuyor. Bu sayede öne çıkıyorsunuz! Fark ediliyorsunuz !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
close