takipçi satın al

29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği Nedir?

Ülkemizde son dönemlerde yapılan düzenlemelerin temel amacı, gençlerin çalışma hayatında daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamaktır. Hali hazırda uygulanmakta olan girişimci teşviklerine ek olarak istihdam teşviklerinin de uygulamaya koyulması sonucunda istihdam artırılması konusunda önemli bir avantaj sunulmaktadır.

oyun ve yazilim sirketi nasil kurulur

Devlet tarafından genç girişimcilere sağlanan teşviklerden biri; 18 ile 29 yaş arasında olan ve ilk kez iş yeri açan kişilerin BAĞ-KUR primlerinin bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasıdır. Bu teşvikten yararlanacak olan genç girişimciler; genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında bulunmalı, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk kez BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olması, ticari faaliyet ya da serbest meslek nedeniyle adına ilk kez bir vergi mükellefiyeti tesis edilmesi şartlarına haiz olmalıdır. Bunlara ek olarak şahıs şirketi ya da adi ortaklık kurmaları da aranan şartlar arasında yer alır.

29 yaş altı genç girişimci desteğinden yararlanacak kişiler kendi işlerinde çalışıyor ya da işlerini kendileri sevk ve idare ediyor olmalıdırlar. Faaliyetin şahıs şirketi ya da adi ortaklık bünyesinde gerçekleştirilmesi durumunda; ortaklar arasında yalnızca en genç yaşta olan ortağın sigorta teşvik priminden yararlanma hakkı vardır. Prim teşvikinden yararlanılabilmesinin temel koşulu tüm ortakların teşvik şartlarını ayrı ayrı karşılayabiliyor olmasıdır. Eğer ortaklardan biri dahi teşvik şartlarını karşılamazsa, diğer ortakların sigorta teşvik priminden yararlanması olası değildir.

Sigorta teşvik priminden yararlanmak isteyen genç girişimcilere ait tescil işlemleri; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ndaki mükerrer 20. Madde kapsamında; bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl / Merkez Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

18-29 yaş arasında olan ve ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilerek iş yeri açan genç girişimciler, 3 yıllık vergi kazanç istisnasından yararlanabilirler. Bu istisna, her vergilendirme döneminde 75.000 TL olarak uygulanır. Kişi vergi döneminde 150.000 TL fatura kestiyse ve 50.000 TL işletme gideri varsa; 75.000 TL istisna düşülerek vergi matrahı 25.000 TL olarak belirlenir.

Genç girişimcinin bahsi geçen istisnadan yararlanabilmesi için işe başlama tarihini izleyen 10 gün içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunması gerekir. Gerekli bildirim yasal süre içinde yapılmazsa hak kaybı meydana gelir. Anonim ya da limited şirket şeklinde bir tüzel kişilik yerine gerçek kişi vergi mükellefi olunması gerektiği için adi ortaklık ya da şahıs şirketi kuruluşuyla vergi mükellefi olanlar, diğer şartlar açısından da uygun olmaları halinde bu istisnadan faydalanabilirler.

Herhangi bir işletme ya da mesleki faaliyet devralınarak istisnadan yararlanılacağı durumda, devralınan işletme ya da mesleki faaliyet sahibi istisnadan yararlanacak olan kişinin eş ya da üçüncü derece dahil olmak kaydıyla kan ya da kayın hısmı diğer bir deyişle yakını olmamalıdır. Devir ölüm yoluyla gerçekleşirse bu istisnadan yararlanılması imkanı vardır. Diğer bir deyişle; ölüm nedeniyle faaliyetin eş ya da çocuklar tarafından sürdürülmesi dışında faaliyeti devam eden ya da durdurulmuş olan işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş ya da üçüncü derece dahil kan ya da kayın hısımlarından devralınmadığı durumlarda istisnadan yararlanılabilir.

İlgili İçerikler

Yazılım Şirketi Kurmak İçin Hangi Şirket Türü Avantajlıdır?

Yazılım, son yılların en popüler sektörlerinden biridir. Bu sektörde faaliyet göstermek için yazılım şirketi kurmak isteyen girişimciler şirket seçimini, planladıkları işin büyüklüğüne ve özelliklerine göre tercih etmelidirler. Kanuni olarak kurulan şirketin şahıs ya da sermaye şirketi olması herhangi bir fark yaratmaz. Ancak sermaye şirketleri sağladıkları bazı avantajlar, ticari itibar ve prestij nedeniyle genellikle daha ön plandadır.

Yazılım şirketi kurmak isteyen girişimciler, tercih ettikleri şirket türüne göre açılış işlemlerini yapmalı ve gerekli izinleri almalıdır. Şahıs şirketi, tüm bilgilerin ve belgelerin eksiksiz olması durumunda birkaç gün içinde kurulabilir. Bu süre limited ve anonim şirketlerde 4 ile 6 gün arasında olabilir.

Limited şirketler hem ticari ilişkiler açısından hem finans kurumları nezdinde şahıs şirketlerinden daha prestijli olduğundan yazılım sektöründe de sıklıkla tercih edilirler. Ayrıca şirket karı yükselse dahi limited şirketlerde vergi oranının sabit kalması önemli bir avantajdır. Anonim şirketler de tıpkı limited şirketler gibi prestijli olarak kabul edilirler. Şirket karı yükseldiği durumlarda vergi oranının sabit kalması nedeniyle anonim şirket kuruluşu özellikle yüksek karlılık beklentisi olan işletmeler tarafından tercih edilir.

Eğer kurulan yazılım şirketi küçük ölçekli faaliyetlerde bulunacaksa ve yıllık net kar beklentisi 30.000 TL’nin altındaysa düşük kuruluş maliyetleri nedeniyle şahıs şirketlerinin tercih edilmesi avantaj olabilir. Yıllık kar beklentisi 30.000 TL’nin üzerindeyse vergi diliminde farklılık söz konusu olacağından şahıs şirketi kurulması dezavantaj haline gelebilir.

İzmir SMMM yani İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak bilinen kuruluş, tüm İzmir mali müşavir hizmetleri için kriterlerin belirlenmesini ve sektörde denge kurulmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir